سجل قضایی چیست ؟

  در این مقاله به موضوع سجل قضایی که در واقع ادامه مقاله سوء پیشینه یا محکومیت کیفری است می پردازیم

به عبارت ساده سجل قضایی شناسنامه هر فرد در رابطه با وضع قضایی خودش می باشد .

سجل قضایی چهار نوع است :

کیفری ، مدنی ، بازرگانی و اداری که به اختصار در مورد هر کدام توضیح داده می شود و اینکه چه مواردی در هر کدام درج می شود:

الف ) سجل کیفری :

  در سجل کیفری ،موارد محکومیت های قطعی و قابل اجرا ، تاریخ شروع و ختم آنها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی ، ازادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب احکام محکومیت را الغاءیا منتفی میکند درج می گردد و تصمیم مربوط به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر .

ب ) سجل بازرگانی :

  در سجل بازرگانی ،احکام ورشکستگی  تاجر و احکام مربوط به قرارداد ارفاقی ( قرارداد بین طلبکاران و تاجر ) و احکامی که حکم ورشگستگی را از بین برده یا  به ورشکسته اعاده حیثیت می دهد درج می گردد.

ج ) سجل ادارای :

  در سجل اداری ،تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن ، سلب تابعیت ایرانی از بیگانگان که تابعیت ایرانی تحصیل کرده اند و کسانی که ابرانی الاصل هستند ،محكومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت، تجدیدنظر، دادگاه و محكمه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی كشور و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمتهای خاص و مدیریتی و محكومیت به اخراج از دستگاه متبوع درج می گردد.

                                                                نکاتی پیرامون سجل قضایی

  • برای افراد كمتر از ۱۸ سال كه محكومیت كیفری پیدا می‌كنند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهدشد.
  • برگ سجل قضائی پس از انقضاء ۷۰ سال از تاریخ ولادت شخصی كه سجل قضائی به نام او صادر شده یا پس از اطلاع رسمی از مرگ او از میان برده می‌شود و مراتب در دفتر سجل قضائی مربوط نیز قید می‌گردد.
  • هر كس می‌تواند از برگ سجل قضائی مربوط به خود بدون ذكر دلیل رونوشت بخواهد. و….

محکومیت موثر کیفری یا همان سوء پیشینه چیست؟

  هر گاه فردی مرتکب هر جرمی شود و به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم گردد در سجل کیفری شخص در ج می شود اما فقط ارتکاب بعضی از جرائم باعث می شود که شخص را از حقوق اجتماعی مقرر در قانون برای همیشه یا برای مدت زمان مشخص محروم سازد که به اینگونه محکومیت هایی که شخص رو از حقوق اجتماعی محروم می سازد محکومیت موثر کیفری یا سوء پیشینه گفته می شود لازم به ذکر است که فقط اینگونه جرائمی که سبب محرومیت از حقوق اجتماعی فرد می شود ( محکومیت موثر کیفری ) در گواهی های صادره  از مراجع ذی ربط  تحت عنوان سوء پیشینه منعکس می گردد که باعث میگردد به طور مثال از اشتغال فرد جلوگیری شود.

 ارتکاب چه جرائمی باعث محرومیت از حقوق اجتماعی میشود ؟

  • ارتکاب جرم عمدی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد باشد فرد را پس از اجرای حکم اصلی به مدت ۷ سال از حقوق اجتماعی محروم می سازد.
  • ارتکاب جرم عمدی که مجازات آن قطع عضو ، قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه یا همان شاکی باشد ، نفی بلدیا همان تبعید و جرمی که مجازات آن حبس بیش از ۵ سال باشد فرد را به مدت ۳ سال از حقوق اجتماعی محروم می سازد.
  • ارتکاب جرم عمدی که مجازات آن شلاق حدی منظور مجازات هایی است که در شرع برایش شلاق تعیین شده است مثل شرب خمر یا رابطه نامشروع ، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه کامل یا کمتر از آن باشد و جرمی که مجازات آن حبس ۲ سال تا ۵ سال باشد فرد را به مدت ۲ سال از حقوق اجتماعی محروم می سازد.

حقوق اجتماعی شامل چه چیزهایی می گردد؟

طبق ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی به شرح ذیل است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم

 ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در كلیه دستگاههای حكومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شركتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وكیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا كارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شركتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

                       لازم به ذکر است در مورد بندهای الف ، ب و پ شخص به طور دائم محروم می شود.

                                                  نکاتی پیرامون محکومیت موثر کیفری یا سوء پیشینه

  • حکم محکومیت قطعی در جرائم عمدی فوق الذکر باعث محرومیت از حقوق اجتماعی می شود بنابراین در جرائم غیر عمدی مثل جرائم رانندگی محرومیت از حقوق اجتماعی وجود ندارد.
  • ارتکاب جرائمی که مجازات قانونی آن شلاق تعزیری ، جزای نقدی و حبس تا دو سال باشد محکوم را از حقوق اجتماعی محروم نمی سازد و در گزارش مراجع ذی ربط تحت عنوان گواهی سوء پیشینه منعکس نخواهد شد.
  • طبق تبصره ۲ ماده ۲۶ هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر ( ۷،۳ و۲ سال ) اعاده حثیت می شود یعنی در صورتی که بخواهد درخواست گواهی عدم سوء پیشینه بدهد شخص فاقد محکومیت موثر کیفری شناخته می شود و می تواند از حقوق اجتماعی خود بهره ببرد جز حقوق مقرر در بندهای الف ، ب ، پ ماده ۲۶ که به طور دائم محروم خواهد ساخت.
  • عفو خصوصی ( عفو رهبری) آثار محکومیت را ازبین نمی برد درحالی که عفو عمومی ( توسط مجلس ) آثار محکومیت زایل می شود و شخص می تواند از حقوق اجتماعی خود بهر ببرد.

 مدارک لازم جهت درخواست گواهی عدم سوءپیشینه ( تشخیص هویت )

(این خدمت درحال حاضر فقط در دفاتر تهران بزرگ، کرج، مشهد، اصفهان، اهواز، ارومیه، یزد، کرمان، قم، رشت، کرمانشاه ارایه می‌شود)

۱- اصل و کپی شناسنامه

۲- اصل و کپی كارت ملي

۳- يك قطعه عكس جديد رنگي تمام رخ زمينه سفيد بدون عينك (براي خانم‌ها بدون آرايش)

۴- معرفي نامه از محل كار و يا تكميل فرم درخواست

۵- همراه داشتن كد پستي ۱۰ رقمي به همراه آدرس كامل پستي

۶- پرداخت هزينه هاي زیر:

توجه ۱: در صورتی که در دفتر مورد مراجعه، دستگاه کارتخوان (POS) وجود داشته باشد بدون نیاز به واریز این مبالغ از طریق بانک، می‌توان از کارت‌های بانکی استفاده نمود.

توجه ۲: واریز از طریق اینترنت یا عابربانک به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

تذکر: شماره حساب شهرهای غیر تهران را از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی دریافت نمایید.
 

رديف مبلغ پرداختي بانک شماره حساب صاحب حساب
۱ ۵۰،۰۰۰ ريال
(پنج هزار تومان)
ملی ۲۱۷۱۱۵۱۳۰۷۰۰۶ نیروی انتظامی
۲ ۲۰۰،۰۰۰ ريال
(بیست هزار تومان)
ملی ۲۱۷۱۲۹۱۳۳۸۰۰۴ ذيحسابى دادگسترى استان تهران

توجه: در صورت نیاز به نسخه دوم و سوم گواهی عدم سوء پیشینه می‌بایست مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ ریال (پانزده هزار تومان) به شماره حساب ردیف دوم جدول بالا واریز و فیش را ارایه نمایید.

تذکر ۱: افرادي که براي سفارت‌خانه‌هاي خارج از كشور نياز به عدم سوء پيشينه دارند، مي بايست اصل گذرنامه و كپي صفحه اول آن را به عنوان معرفي نامه ارائه نمايند.

تذکر ۲: دفاتر به هيچ وجه حق انگشت نگاري براي افراد بالاي ۷۰ سال را نداشته و این افراد در تهران مي بايست به اداره سجل كيفري دادسراي تهران واقع در خيابان انقلاب – روبروي دانشگاه تهران- خيابان ۱۲ فروردين- ساختمان تبريزچی مراجعه و درشهرستان بر اساس اعلام پلیس آگاهی نمایند.

تذکر ۳: اتباع خارجی جهت دریافت گواهی تشخيص هويت در تهران مي‌بايست به پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا واقع در خیابان دکتر شریعتی، نبش خیابان معلم، پشت فروشگاه اتکا و در شهرستان‌ها به اداره اتباع خارجی مراجعه نمایند.
 

نرخ اين خدمت در دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي با احتساب هزینه پستی مبلغ ۱۳۷،۰۰۰ ريال (سیزده هزار وهفتصد تومان) مي‌باشد

برای مطالعه بیشتر:سوء پیشینه یا محکومیت موثر کیفری

حتما آیین نامه جدید سجل قضایی 👇

http://onlinevekalat.com/?p=4898

مطالعه گردد. (در سایت منتشر شده است)☝️