شرط مبطل- شروط مبطل

شرط مبطل- شروط مبطل
معامله مشروط به شرط مبطل در این مقاله به شرط مبطل می پردازیم قاعده کلی این است که گنجاندن یک یا چند شرط در یک قرارداد نمی تواند موجب باطل شدن اصل قرارداد شود.نهایت آن است...
بیشتر بخوانید

معامله به قصد فرار از دین -معامله صوری

معامله به قصد فرار از دین -معامله صوری
معاملات صوری و به قصد فرار از پرداخت دین در این مقاله به معامله به قصد فرار از دین می پردازیم  معاملات صوری به معاملاتی گفته می شود که در آن طرفین یا یکی از آنها قصد معام...
بیشتر بخوانید

طلاق از طرف زن به علت نپرداختن نفقه

طلاق از طرف زن به علت نپرداختن نفقه
طلاق از طرف زن به علت نپرداختن نفقه نپرداختن نفقه و درخواست طلاق در ادامه مباحث مربوط به طلاق چیست و طلاق به درخواست مرد و بیان موارد طلاق به درخواست زن به مبحث بعدی از م...
بیشتر بخوانید

طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن
طلاق از طرف زن در این مقاله به طلاق از طرف زن خواهیم پرداخت: مواردی که زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند:(طلاق از طرف زن) وقتی که مرد ناپدید شود یا اصطلاحا غایب مفقو...
بیشتر بخوانید

طلاق به درخواست مرد

طلاق به درخواست مرد
طلاق به درخواست مرد در این مقاله به طلاق به درخواست مرد خواهیم پرداخت. همانطور که در مقاله طلاق چیست اشاره داشتیم طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد هر زمان که بخواهد می تواند...
بیشتر بخوانید

معاملات شرکت ها و مدیران شرکت ها ی تجاری

معاملات شرکت ها و مدیران شرکت ها ی تجاری
 معاملات شرکت ها و مدیران شرکت های تجاری در این مقاله به معاملات شرکت ها می پردازیم. در قانون تجارت برابر ماده ۵۸۸ بیان شده شخص حقوقی مانند شرکتها می تواند دارای کلیه حقو...
بیشتر بخوانید

شرط داوری در قرارداد بخش سوم و پایانی

شرط داوری در قرارداد بخش سوم و پایانی
شرط داوری در قرارداد بخش سوم و پایانی شرط داوری در قرارداد در بخش سوم از بحث شرط داوری در قراردادها به موضوعات ذیل خواهیم پرداخت. (برای مشاهده قسمت اول  و قسمت دوم کلیک ن...
بیشتر بخوانید

شرط داوری در قراردادها بخش دوم

شرط داوری در قراردادها بخش دوم
شرط داوری در قراردادها در این مقاله به قسمت دوم داوری در قراردادها خواهیم پرداخت. برای مشاهده قسمت اول داوری در قراردادها کلیک کنید. در بخش اول به نقش و جایگاه شرط داوری...
بیشتر بخوانید