انتقال مورد اجاره

http://onlinevekalat.com/?p=4477

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

انتقال مورد اجاره

در این مقاله با توجه به سئوالات زیادی که از سوی هموطنان در مورد تاثیر انتقال مورد اجاره از سوی مالک به غیر بر عقد اجاره مطرح شده و می شود خواهیم پرداخت.

فرض کنید شما آپارتمانی را اجاره کرده اید و بعد از اجاره، مالک آپارتمان تصمیم به فروش آن می گیرد ، حال تکلیف چیست ؟ آیا موجر یا همان مالک تا انقضاء مدت اجاره حق معامله ندارد ؟ یا این حق را دارد  و شما باید آپارتمان را تخلیه کنید؟ ودیعه یا به عبارت بهتر در زمان تخلیه مبلغ قرض الحسنه پرداختی خود را از کدامیک باید پس بگیرید؟ همچنین اینکه کرایه ماهانه را به کدام یک از خریدار یا فروشنده بپردازید؟ اگر خریدار آمد و گفت من بعد باید کرایه ماهانه را به من پرداخت کنید تکلیف چیست؟ آیا بین حالتی که خریدار سند قطعی ملک به نامش هست با حالتی که فقط به موجب یک مبایعنامه ادعای خرید و مالکیت ملک مورد اجاره را دارد تفاوتی باید قائل شد؟ اگر موقع تخلیه و تحویل ملک رسید و هیچکدام از فروشنده یا خریدار حاضر نشدند مبلغ قرض الحسنه یا ودیعه مصطلح را به مستاجر پس بدهند تکلیف چیست؟ دادخواستی که بخواهیم در دادگاه برای پس گرفتن پول پیش مطرح کنیم علیه کدامیک از دو طرف یعنی خریدار و فروشنده بدهیم و سئوالات دیگر….

به موجب ماده ۴۶۶ قانون مدنی : اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود ،

اجاره دهنده : موجر      اجاره کننده : مستاجر      و مورد اجاره را : عین مستاجره می گویند.

همانطوریکه از تعریف عقد اجاره بر می آید صرفا منافع ملک مورد معامله قرار می گیرد و به مستاجر در قبال اجاره بها واگذار می گردد  و مستاجر مالک منفعت مورد اجاره برای یک مدت معین و مورد توافق می گردد و همچنان عین مال در مالکیت موجر ( مالک ) باقی می ماند .

عقد اجاره نسبت به هر دو طرف (موجر و مستاجر ) قراردادی لازم است یعنی همین طوری و بدون دلیل نمی توان آن را به هم زد و برای به هم زدن آن یا باید آن را اقاله نمود ( یعنی با رضایت طرفین اجاره را به هم زد) یا اینکه با یکی از موجبات فسخ آن را فسخ نمود.

سئوال

آیا با توجه به اینکه قرارداد اجاره عقدی لازم است مالک ( اجاره دهنده ) می تواند ملکی را که اجاره داده است  ، بفروشد ؟ بعبارت دیگر آیا موجر حق انتقال مورد اجاره به غیر را دارد؟

به موجب ماده ۴۹۸ قانون مدنی مالک( همان اجاره دهنده) می تواند عین مستاجره ( آپارتمان ) را به دیگری بفروشد  و همچنان عقد اجاره به قوت خود باقی است مگر اینکه مالک در عقد اجاره شرط کرده باشد که در صورت انتقال ، حق فسخ قرارداد اجاره را داشته باشد در اینصورت پس از فروش مستاجر موظف به تخلیه مورد اجاره می گردد.

اما درصورتی که مالک برای خود در عقد اجاره حق فسخی پیش بینی نکرده باشد سرنوشت عقد اجاره چه خواهد شد؟

در این گونه موارد، مالک می تواند با خیال راحت ملک خود را بفروشد و مالک جدید نیزحق بیرون کردن مستاجر را ندارد زیرا همانطوریکه گفتیم قرارداد اجاره ، قراردادی لازم است و نمی توان آن را به هم زد و خرید و فروش مربوط به عین ملک است نه منفعت آن که طبق قرارداد اجاره پیشتر برای مدت معینی به مالکیت مستاجر در آمده است.

بنابراین اگر شخصی ملک اجاره داده شده ای را بخرد مالک عین آن شده است ولی منفعت همچنان متعلق به مستاجر می باشد و با خرید و فروش ، منافع ملک تا انقضاء مدت اجاره به او  منتقل نمی شود و اگر خریدار بخواهد از منفعت آن استفاده نماید ، باید صبر کند تا مدت اجاره سپری شود.

اگر مالک جدید از وجود مستاجر در ملک بی اطلاع باشد و فروشنده این موضوع را کتمان کند ، خریدار  قانونا می تواند اقدام به فسخ و برهم زدن معامله ( بیع )کند.

وضعیت ودیعه یا عنوان صحیح قرض الحسنه  و اجاره بها بین مستاجر و خریدار جدید چگونه خواهد بود؟

پرسش این است که اگر در زمان عقد  اجاره ، مالک ( موجر ) ملک خود را بفروشد ، در این صورت در پایان مدت اجاره ، مستاجر مبلغ قرض الحسنه( پول پیش) را باید از مالک قبلی مطالبه کند یا مالک جدید؟  ایا بعد از انتقال مورد اجاره ، مستاجر باید اجاره بها را به مالک جدید پرداخت کند یا همچنان به مالک قبلی بپردازد؟

برابر با تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ : منتقل الیه ( خریدار جدید ) بعنوان قائم مقام ضمن انتقال حق و حقوق ، تکالیف قانونی نیز بر عهده اوست. البته قائم مقامی خریدار جدید در حدود حقوق و تعهدات عینی و دینی مربوط به خود عین مستاجره است مثل تعهد به تعمیرات و خسارت تاخیر در تحویل عین مستاجره ، اما در سایر شرایط اجاره نامه قائم مقام نیست ، مثل اینکه در شروط ضمن عقد اجاره شرط فعل شده باشد که موجر یک دست کت و شلوار برای مستاجر بدوزد که در اینصورت خریدار تکلیفی به انجام شرط ندارد ، چرا که ارتباط مستقیمی به مال موضوع اجاره ندارد.

برای پاسخ به سئوال فوق  باید دو فرض یا حالت را در نظر گرفت :

نخست اینکه خریدار عالم به وجود عقد اجاره بوده و با اطلاع از این موضوع اقدام به خرید کرده است.؟

در این صورت مستاجر باید اجور ماه های پس از انتقال  و همچنین اگر ودیعه را هنوز پرداخت نکرده باشد باید به میزان مقرر در قرارداد اجاره، به مالک جدید پرداخت نماید. در این فرض چنانچه اجاره بهای یکسال توسط مالک قبلی دریافت شده باشد مالک جدید حق رجوع به مستاجر و فروشنده را ندارد چرا که ملک را با وضعیت موجود خریداری کرده است و می بایستی در هنگام خرید این موارد را در ارزیابی ثمن معامله منظور و کسر می کرد.

همچنین مستاجر به هنگام تخلیه ،  می بایست مبلغ قرض الحسنه داده شده را از خریدار جدید مطالبه کند و اجاره بها را هم به او بدهد .

دوم اینکه خریدار از وجود عقد اجاره  اطلاع نداشته باشد و ملک را به قیمت یک ملک آزاد و بدون مستاجر خریده باشد.

در اینصورت همان طور که گفته شد خریدار می تواند با استناد به ماده 53 قانون مدنی بعنوان خیار تخلف از شرط ضمنی یا با استناد به خیار غبن به خاطر اینکه یک ملک مسلوب المنفعه را خریداری کرده فسخ نماید . اما اگر خریدار از خیار خود جهت فسخ معامله استفاده نکند نمی تواند اجاره بهای دریافت شده توسط مالک قبلی را از مستاجر و یا مالک قبلی مطالبه کند .

در این فرض اگر بخواهیم بر اساس عمومات و در قلمرو قائم مقامی حکم صادر کنیم مستاجر مکلف به پرداخت اجاره بها به مالک جدید است و مالک جدید ملزم است به هنگام تخلیه ودیعه پرداختی را به مستاجر عودت نماید .

اما با توجه به توافقات ضمنی یا صریح مالک قبلی و خریدار درخصوص عدم انتقال برخی حقوق دینی مربوط به ملک (مثل اینکه ودیعه از ثمن معامله کم نشود یا بنا بر این باشد که مستاجر همچنان اجاره را به مالک قبلی پرداخت کند) می توان گفت توافق ضمنی دو طرف بر تعهد استرداد ودیعه ی مستاجر، در قلمرو قائم مقامی خریدار قرار نگرفته است و این توافق ضمنی در مقابل مستاجر نیز قابل استناد است و از مصادیق انتقال دین نیست که نیاز به توافق سه جانبه و موافقت مستاحر داشته باشد.

نتیجته آنکه ، مستاجر برای رفع بلاتکلیفی خود باید با ملاحظه مبایعنامه مالک قبلی و جدید ، محتاطانه اقدام به پرداخت اجاره ها به مالک جدید یا مالک قبلی نماید و یا اگر می خواهد دادخواست استرداد ودیعه خود را ثبت کند بهتر است دعوا را علیه مالک قبلی و جدید مطرح کند.

توصیه می شود در صورت انتقال مورد اجاره از طریق شکایت یا مزایده به شخص جدید، احتیاط بیشتری بعمل آید چون هر آن امکان اعاده مالکیت وجود دارد و با فرضی که خود مالک با اراده خود ملک را به دیگری منتقل می کند قائل به تفاوت شد.

اجاره املاک مشاعی

به موجب ماده ۴۷۵ قانون مدنی اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف به اذن شریک است.

چنانچه موجر بدون اذن شریک خود ، مال را به تصرف مستاجر بدهد ، مستاجر غاصب تلقی شده و شریک می تواند از دادگاه خلع ید مستاجر و اجرت المثل ایام تصرف سهم خویش را تقاضا کند .

یک نکته :

اگر شریکی که قرارداد اجاره را تنظیم و یا امضاء ننموده است  مبادرت به طرح دعوی تخلیه مستاجر نماید در واقع  به طور ضمنی رابطه استیجاری را قبول نموده  و تخیله مورد اجاره تنها تحت  شرایط خاصی مقدور خواهد بود مثل انقضاء مدت اجاره و…

بنابراین بعد از طرح دادخواست تخلیه و رد آن دیگر مالک مشاعی که در قرارداد اجاره اسمی از وی به عنوان موجر یاد نشده بعدا نمی تواند دادخواست خلع ید و مطالبه اجرت المثل به شرحی که رفت بدهد.

در صورتی که مستاجر از مشاع بودن عین مستاجره بی اطلاع باشد ، حق فسخ دارد.

گاها در جریان پرونده های قضایی مشاهده شده که مستاجری آپارتمان یا ملکی را که دارای مالک مشاعی(ملک دارای دو یا چند مالک ) بوده به مدت معینی اجاره کرده است در ذیل قرارداد اجاره به زعم خویش برای محکم کاری  امضاء شریک دیگر را به عنوان شاهد، تاکید می کنم صرفا به عنوان شاهد نه به عنوان موجر دریافت نموده است.با سر رسیدن مدت اجاره یا حتی در زمان بقاء مدت اجاره شریکی که به عنوان شاهد امضاء کرده مبادرت به تقدیم دادخواست خلع ید از سهم مشاعی خود علیه مستاجر نموده است، مستاجر در مقام دفاع تخلیه مورد اجاره را منوط به دریافت مبلغ قرض الحسنه پرداختی می نماید اما از آنجاییکه عقد اجاره بین شریک دیگر و مستاجر منعقد شده و مبلغ قرض الحسنه و کرایه ماهانه به وی پرداخت شده هر چند شریک متقاضی خلع ید به عنوان شاهد امضاء نموده است حکم خلع ید صادر شده است بدون اینکه شریک متقاضی خلع ید، تکلیفی در پرداخت مبلغ قرض الحسنه داشته باشد.

در این مقاله به تاثیر  انتقال مورد اجاره بر عقد اجاره پرداختیم.

شما خواننده محترم می توانید سئوالات احتمالی یا درخواست مشاوره یا هرگونه مساعدت حقوقی را در ذیل یا از طریق راه های ارتباطی مذکور در سایت مطرح و در اسرع وقت پاسخ آن را دریافت نمایید.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید

۱۴۷ پاسخ

 1. با سلام و نشسته نباشید. میخوام بدونم اگر ملکی بین یک مستاجر و مالک قرارداد داشته باشه و نفر سومی بیاد و اون ملک رو بدون اجازه ی مستاجر اجاره کنه و ملک رو به اجاره ی خودش درمیاره جرمی صورت گرفته؟

  1. درود بر شما و پوزش بابت تاخیر در ارسال پاسخ
   مالک و مستاجر جدید با فرض اطلاع داشتن از اینکه این ملک قبلا به اجاره دیگری در آمده از سوی شما به جرم انتقال منافع مورد اجاره یا همان فروش مال غیر که در حکم کلاهبرداری است قابل تعقیب کیفری خواهند بود و هرکدام ممکن است حداقل به یک سال زندان محکوم شوند

   1. سلام خسته نباشید
    ببخشید ما یه ملکی رو اجاره کردیم ولی میخواییم بلند شیم دوماه هم هست که اینجا میشینیم
    الان ما اعلام کردیم به صابخونه که میخواییم بلند شیم ولی ایشون آنقدر پول پیش و اجاره رو زیاد گذشتن اصلا کسی نمیاد اینجا رو اجاره کنه هر بنگاهی هم که خودمون رفتیم بزاریم برای اجاره بهمون گفته چقدر زیاد چرا خودشو با طبقه اول یکی دونسته (خونه ما طبقه سوم هست بدون آسانسور)
    حتی یه مشتری هم پیدا کردیم گفت دوبرابر میده رهن کامل ولی صابخونه ما قبول نکرد میشه لطفاً راهنمایی مون کنید ممنون

    1. درود بر شما
     قرارداد اجاره از عقود لازم است بنابراین تا پیش از انقضاء مدت بدون موافقت موجر نمی توانید درخواست اقاله و تخلیه کنید مگر اینکه با ادعای غبن در قرارداد اجاره دادخواست فسخ اجاره را مطرح نمایید.

 2. سلام
  وقت بخیر
  بنده آپارتمانی رو از فامیلم خریداری کردم که مستاجر دارد و مبلغ ملک رو کامل پرداخت کردم و بنده باید در زمان اتمام قرارداد مستاجر پول پیش او را بدهم. ولی با توجه به اینکه خریدار (بنده) و فروشنده فامیل هستیم قرارداد مستاجر رو لفظی با هم طی کردیم و پشت نویسی نکردیم. در واقع توی قرارداد مستاجر هنوز موجر فامیلم (فروشنده) هستش و به اسم بندا منتقل نشده. توی مبایعه نامه فروش ملک هم چیزی درباره در اجاره بودن ملک ننوشتیم. آیا مشکلی ایجاد می شود؟ آیا حتما نیاز است که قرارداد مستاجر پشت نویسی شود و موجر به بنده انتقال یابد؟

  1. درود بر شما نه نیازی نیست با منقضی شدن مدت اجاره می توانید با مستاجر شخصا تسویه کنید و ایشان ملک را تخلیه کنند چون اگر چه در قرارداد فروش اشاره ای به بودن مستاجر نیست اما فرض بر این است که شما ملک را با علم و اطلاع از وجود مستاجر خریداری نموده اید بنابراین اگر با پرداخت مبلغ قرض الحسنه مستاجر فروشنده ادعایی در مورد الباقی ثمن یا همان بهای فرارداد فروش نخواهد داشت شخصا با مستاجر تسویه و رسید پرداخت مبلغ قرض الحسنه را از ایشان بگیرید و ملک را همزمان تحویل بگیرید

 3. سلام
  بنده ملک خود را به شخصی فروختم و بعد از معامله از او اجاره کردم ،مدت اجاره تمام شد ولی خریدار مبلغ ودیعه را پس نداد و بنده هم ملک را تخلیه نکردم تا اینکه خریدار ملک را به شهرداری فروخت.حالا شهرداری علیه بنده دادخواست تخلیه و اجرت المثل مطرح کرده آیا بنده باید اجرت المثل را پرداخت کنم یا خریدار بخاطر اینکه ودیعه را به من پرداخت نکرده؟

  1. برابر قانون وظیفه مستاجر با انقضاء مدت اچاره با فرض عدم پرداخت مبلغ قرض الحسنه از سوی موجر تحویل کلید به شورای حل اختلاف و تقدیم دادخواست استراداد مبلغ قرض الحسنه است بنابراین عدم پرداخت مبلغ قرض الحسنه مجوز عدم تخلیه نیست مگر اینکه در قرارداد شرط تخلیه پرداخت این مبلغ باشد. بنابراین اگر مالک جدید دادخواست تخلیه و مطالبه اجرت المثل داد و شما هم پیشتر اقدامات لازم از جمله ارسال اظهارنامه به موجر مبنی بر آمادگی تخلیه و مطالبه وجه پرداختی داده باشید می توانید دادخواست جلب ثالث به طرفیت موجر بدهید تا دادگاه بابت اجرت المثل ایام تصرف وی را محکوم نماید

 4. سلام بنده ملکی را خریدم که مستاجر داشت فروشنده گفت اگر ملک را نیاز دارید مستاجر تخلیه میکند با توجه به اینکه مستاجر هم قول داد اگر برایم جائی را بگیرند تخلیه میکنم در مبایعنامه هم ذکر شده بنگاه تا پایان تیر ملک را تحویل دهد اکنون مستاجر تخلیه نمیکند فروشنده هم قبول مسئولیت نمی کند من چکار کنم.پول را هم کامل پرداخت کردم.

  1. درود بر شما برابر قانون فروشنده مکلف است هم ملک را تحویل شما دهد و هم سند ملک را بنام شما انتقال دهد حال اگر قادر به تحویل ملک نیست دادخواست الزام به تحویل علیه فروشنده باید بدهید و مطالبه خسارت یا اجرت المثل ایام تصرف را کنید اما اگر مسئولیت تسویه حساب با مستاجر با شماست می توانید دادخواست تخلیه علیه مستاجر البته به شرط پرداخت مبلغ احتمالی رهن پرداختی مستاجر بدهید و اگر مدت اجاره منقضی شده باشد می توانید درخواست صدور تخلیه از شورای حل اختلاف بخواهید که سریعا انجام خواهد شد در هر دو حالت اخیر باید ودیعه یا همان مبلغ رهن مستاجر ابتدا پرداخت شود

 5. سلام من یه خونه داشتم مستاجرهم داشت بعد فروختم مستاجر الان کرایه یک ماه منو نداده میگه صابخانه من یک نفر دیگست به تو هیچ ربطی نداره حالا من چکارکنم ازطریق قانونی میشه کاری کرد

  1. بله اگر طبق قرارداد فروش مطالبات اجاره به خریدار منتقل نشده باشد شما می توانید بابت یکماهی که ادعا می کنید دادخواست مطالبه وجه علیه مستاجر بدهید که اگر کمتر از بیست میلیون تومان بود در شورای حل اختلاف مطرح خواهد شد و اگر بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد در دادگاه عمومی حقوقی مطرح خواهد شد در هر حال باید از طریق دفتر خدمات قضایی اقدام کنید

 6. باسلام.ما ملکی را بصورت رهن اجاره کردیم.به مبلع ۱۰۰ میلیون.چند ماه بعداز قرداد متوجه شدیم زن صاحبخانه مهریه خودرا اجرا گذاشته وسند راتوقیف ودر مزایده به نام خود کرده است.در پایان قرداد هیچیک از طرفین بازپرداخت ودیعه راقبول نکردن واین خانم شکایت خلع ید از ما کرده.با توجه به اینکه قرداد ما قبل از توقیف ملک بوده و..تکلیف قانونی ما چیست؟آیا شکایت خلع ید پذیرفته میشود؟ما پولی برای رهن منزل دیگر نداریم.درضمن زن صاحبخانه موقع مزایده به دروغ اقرار کردن خودشون متصرف ملک هستن وکلا مارو نادیده گرفتن.ممنون از پاسخگویی شما

  1. درود بر شما
   چون زن صاحبخانه در حال حاضر مالک محسوب می شود و از طرفی شما هیچ رابطه قراردادی از جمله اجاره با ایشان ندارید و نداشتید که بخواهید مبلغ قرض الحسنه را از ایشان مطالبه کنید در حال حاضر چاره ای جز تقدیم دادخواست تقابل مطالبه و استرداد قرض الحسنه پرداختی علیه موجر که شوهر این خانم باشد ندارید و توصیه می کنم دادخواست خود را علیه هر دو نفر مطرح نمایید تا پرونده شما هم به همان شعبه ای که به موضوع خلع ید رسیدگی می کند ارجاع شود

  2. درود بر شما و امیدوارم مشکل شما به بهترین نحو حل شود
   چون در حال حاضر مالک ملک زن صاحبخانه است و ایشان نیز هیچگونه رابطه استیجاری با شما ندارند دادخواست خلع ید ایشان پذیرفته خواهد شد و تبعا حکم خلع ید اجرا خواهد شد توصیه می کنم بابت مطالبه و استرداد قرض الحسنه پرداختی خود دادخواست تقابل علیه زن و شوهر مطرح کنید تا پرونده شما هم به همان شعبه ای که به دادخواست خلع ید رسیدگی می کند ارجاع گردد

 7. با سلام.
  بنده اپارتمان دارای مستاجر(در مبایعه نامه وجود مستاجر ذکر نشده) از فروشنده(به نام خواهر و دامادمان) خریدم و وکالت فروش و اجاره از طرفیت خریداران دارم. مشکل این است که مستاجر پس از اتمام اجاره نامه تخلیه نمیکند(اجاره نامه به نام فروشنده اول هست. در ضمن اجاره چند ماه به بنده پرداخت شده). پاسخ قاضی شورای حل اختلاف به دعوی دستور تخلیه بنده این بود که چون مستاجر با شما قرار داد ندارد و شما ذینفع نیستی بایستی فروشنده اول بیاد طرح دعوی تخلیه کند. سوالم این است با توجه به مقاله شما من اگر مبایعه نامه جدید با خریدارن ( داماد و خواهرم) امضا کنم میتوانم دستور تخلیه یک هفته ای بگیرم و یا پیشنهاد شما چیست.
  با سپاس از پاسخگویی شما
  ضمنا مقاله شما علمی بود گرچه چند سوال برام پیش امد

  1. درود بر شما
   چون خریداران جدید با مستاجر هیچگونه رابطه استیجاری ندارند تبعا نمی توانند درخواست تخلیه در قالب صدور حکم یا دستور نمایند شما باید پس از دریافت سند مالکیت یا حکم قطعی الزام به تنظیم سند علیه فروشندگان مبادرت به طرح دادخواست خلع ید نمایید
   در صورت تمایل قبول وکالت یا تنظیم دادخواست حقوقی توسط این مجموعه انجام می گیرد

   1. سلام ملکی دارم که یکسال ونیمه دیگه مستاجر داره می خواهم ملک با مستاجر واگذار کنم آیا باید قرارد جدید برای تغییر نام مالک تنظیم کرد ؟باتشکر

    1. درود بر شما
     نخست – در قرارداد فروش ملکتان تکلیف کرایه پرداختی مستاجر و پول پیش دریافتی از مستاجر را به صورت بندی مستقل روشن کنید دوم – مراتب این تعیین نکلیف را در ظهر قرارداد اجاره منعکس کنید و به امضاء مستاجر ،خودتان و خریدار برسانید. بنابراین نیازی به تنظیم قرارداد اجاره جدید نیست.

 8. مجددا ضمن سپاس از پاسخگویی شما
  با توجه به مقاله(قسمت مربوط به تبصره ۲ ماده ۱۰) شما نفرمودید” حق و حقوق و تکالیف قانونی (استنباط بنده تودیع ودیعه مستاجر)” به عهده خریداران جدید(خواهر و دامادم) و سپس به بنده(در صورت تنظیم مبایعه نامه) نمی گردد. با توجه به قسمت دیگر مقاله که گفته شده “توافق ضمنی نیاز به اجازه مستاجر نمی باشد( با توجه به اینکه فروشنده در اجاره نامه مربوطه امضا کرده که عایدی ان و تودیع ودیعه به عهده خریداران جدید(خواهر و داماد ) است) ” ایا ارتباط استجاری ایجاد نکرده است. یعنی الان مستاجر باید ودیعه خود را از فروشنده بخواهد.
  گفتم شاید با پاسخ به این پرسش اشکال در فهم برخی از قسمت های مقاله مرتفع بشه و اگر نشد و اگر اشکالی ندارد سوالم از مقاله را هم بپرسم
  سپاس

  1. جهت استحضار شما رویه رسیدگی به دعاوی موجر و مستاجر در بحث تخلیه دو حالت است یا با تقاضای دستور موقت از شورای حل اختلاف است که در این حالت حتما و باید رابطه استجاری بین خواهان و خوانده یعنی بین موجر و مستاجر باشدو مدت اجاره هم سر آمده باشد و یا با تقاضای صدور حکم تخلیه است که در این حالت هم باید بین خواهان و خوانده قرارداد اجاره منعقد شده باشد و چون مالکان جدید چنین رابطه ای با هم ندارند بنابراین هیچ راهی جز طرح دادخواست خلع ید برای خریدار جدید که سند مالکیت به نامش صادرشده یا حکم قطعی الزام به تنظیم سندعلیه فروشنده گرفته نمی ماند در مقابل هم مستاجر یا با خریدار جدید توافق می کند و یا اینکه مبادرت به طرح دادخواست استرداد ودیعه علیه کسی که با وی قرارداد اجاره داشته یعنی مالک قبلی می نماید

 9. با سلام
  ممنون میشم راهنمایی کنید
  بزرگواران بنده اپارتمانی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ الی ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ رهن کردم لازم به ذکر است که من خانمی هستم که با دختر ۱۶ ساله ام زندگی میکنم و همسرم سال ۸۵ فوت شدند لذا در موقع رسید سال بنده موردی را برای رهن پیدا کردم اما مالک به بنده شفاها گفتند که چون پول در شرایط مالی مساعد نیستند بنده همچنان میتوانم سکونت داشته باشم با وجود صحبت ایشان بنده از پای قرارداد کردن ملک جدید منصرف شدم
  بعد از ۸ ماه برای بنده حکگ تخلیه ۳روزه از طرف دادگاه امد که بنده با ناباوری از عمل انجام شده مجدد با نامه دیگری با عنوان مطالبه اجرت المثل اموال و مطالبه خسارت مواجه شدم طی ۷ روز ملک را تخلیه و کلید راتحویل شورای حل اختلاف دادم
  و متوجه شدم مبلغ رهنی که دست صاحب خانه بنده بوده به صندوق دولت ریخته شده
  وقتی تقاضای وجه را برای قرارداد خانه جدید خداستم از ۶۶ میلیون مبلغ ۴۶ میلیون( که ظرف یک هفته پرداخت شد ) و مبلغ ۲۰ میلیون در صندوق دولت ماند
  با ثبت نام در سایت ثنا از قراری بنده ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ وقت رسیدگی در شورای حل اختلاف را دارم
  البته شبی که بنده در حال جابجایی لوازم منزلم بودم وکیلی که از جانب صاحب خانه بنده امده بود به بنده پیشنهاد ۱۳ میلیون دادند که رضایت بگیرند که بنده امتناع کردم و چندین شاهد هم دارم
  از شما بزرگواران تقاضای کمک در رابطه با مطالب گفته شده و پرونده خود را دارم
  لطفا کمک و راهنمایی کنید
  من الله توفیق

  1. درود بر شما
   با توجه به اینکه ملک استیجاری را متعاقب صدور دستور تخلیه از سوی شواری حل اختلاف تخلیه کردید عملا فرصت اثبات تمدید قرارداد اجاره به صورت شفاهی و اخذ دستور توقف عملیات اجرایی تخلیه را از خودتون سلب کردید بنابرااین چاره ای در حال حاضر در این خصوص برای شما نیست در مورد مطالبه اجرت المثل ایام تصرف شما پس از مدت قرارداد اجاره هم چون از ملک استفاده کردید حکم محکومیت شما به پرداخت اجاره ماهای پس از مدت اجاره صادر خواهد شد و تا تمدید قرارداد را ثابت نکنید باید امکان برگشت به ملک و نپرداختن اجرت المثل متصور نیست با این توضیح که اگر بتوانید تمدید قرارداد را که می فرمایید به صورت شفاهی انجام شده ثابت کنید هم می تونید به ملک برگردید و هم بر اساس اجاره سال قبل با شما محاسبه خواهد شد در غیر اینصورت اجاره به نرخ روز که همان اجرت المثل است از شما گرفته خواهد شد

 10. ممنون از توضیح کاملتون.
  سوال حق الوکاله جزء هزینه دادرسی می باشد که بتوان از مستاجر درصورت محکومیت گرفت.
  سپاس

  1. درود بر شما
   شما تا پایان مدت اجاره مالک منافع ملک هستید و مالک جدید تا پیش از اتمام مدت قراردادتان نمی تواند شما را بیرون کند منتها پس از اتمام مدت اجاره مالک جدید مختار هست که قرارداد با شما بنویسد یا نه و اما پول پیش احتمالی پرداختی شما را باید گیرنده پس بدهد مگر اینکه در قرارداد فروش ملک خریدار تعهد پرداخت را پذیرفته باشد در غیر اینصورت پولتان را باید از مالک قبلی یا همان موجری که با وی قرارداد دارید بگیرید در صورت بروز مشکل در خدمتم هستیم

  2. درود بر شما بنویس اشکالی نداره اما خودش هم زیر قرارداد اجاره جدید شما با خریدار را هم امضاء کنه و صراحتا قید شود که تعهد پرداخت ودیعه شما با مالک جدید است و این موضوع حتما به امضاء مالک جدید برسد

 11. با سلام
  مغازه ای از پدری به ارث گذاشته شده مرحوم در زما حیاطش سهم فرزندان دختر را سند زده و مغازه مذکور در اجاره فرزندان ذکور بوده است پدر بعد از چندی برحمت خدا می رود حال فرزندان ذکور اجاره نامه ای اوده اند که این مغازه را برای مدت ده سال از پدر قبلا اجاره کرده اند ولی هیچکس از این قرار داد تا به امروز خبر نداشته است و این قرار داد نمی تواند اصلیت داشته باشد. با این شرایط فرزندان دختر چگونه می توانند به حقشان برسند ممنون از راهنماییتان

  1. درود بر شما حتی با فرض صحت اجاره ده سال ادعایی قانونا پدر نمی تواند سهام دیگری را اجاره دهد چون بخشی از مورد اجاره در مالکیت شما قراردارد به میزان سهام خود می توانید مطالبه اجرت المثل یا همان اجاره بخواهید و دادگاه هم برادران شما را محکوم خواهد کرد و اون اجاره نامه نسبت به سهام شما با فرض صحت بی اعتبار است

 12. با سلام
  بنده ملکی را فروخته که مستاجر هنوز وقت داره ولی خریدار گفته که عین ملک را می خواهم ولی مستاجر چند ماهی از زمان تخلیه گذشته و کماکان در ملک ساکن می باشد. حال که مستاجر قصد تخلیه منزل را دارد خریدار عنوان می کند که هم باید اجاره بهاء به او تعلق گیرد و هم مدت زمانی که از تخلیه ملک گذشته باید به ایشان خسارت داده شود. لطفاً راهنمایی کنید چون ایشان با بنگاه شراکت داشته و در هنگام تنظیم قولنامه فقط اسم ایشان است ولی در محضر به صورت اشتراکی منزل را خریداری کرده اند.

  1. درود بر شما قانونا و طبق قرارداد شما ملکف بودید و هستید در موعد توافق شده ملک را تحویل خریدار دهید تبعا در صورت تاخیر در تحویل باید اجرت المثل ایام تاخیر را به خریدار بدهید اما پرداخت خسارت مشروط به قید آن در قرارداد است در هر حال اگر به هر دلیلی به توافق نرسیدید سریعا اظهارنامه ای مبنی بر آمادگی تحویل ملک به خریدار ارسال کنید تا دیگر از تاریخ ارسال اظهارنامه مجبور به پرداخت اچاره و خسارت نشوید

 13. ملکی رو اجازه کرده ام و در انتهای اجازه مطلع شدیم که ملک در دهن بانک بوده و سند هم به نام بانک خورده حال مالک قبلی می گوید درباره فرارداد با شما می بندم ایا می تواند و اگر نتوانست پول ویعه خودم را چگونه بگیرم

  1. درود بر شما با توجه به اینکه سند به نام بانک شده توصیه می کنم به هیچ وجه مبادرت به تمدید قرارداد نکنید چون هر لحظه ممکن است بانک نسبت به خلع ید و تخلیه ملک اقدام کند و سر شما بی کلاه خواهد ماند توصیه اکید دارم در اسرع وقت پیش پرداخت تون را مطالبه کنید و اگر احساس کردید نمی تواند پرداخت کند سریعا دادخواست استرداد وجه و صدور تامین خواسته از دادگاه بخواهید و اموالی قابل توقیف موجر را توقیف یا بازداشت کنید تا بتوانید بعدا از محل این اموال توقیفی طلب تون رو زنده کنید در صورت لزوم این مجموعه آماده تنظیم هر گونه دادخواست و اظهارنامه و قبول وکالت است

 14. سلام علیکم خسته نباشید من یک ملک دادم اجاره کسی و دو نفر شاهد هم امضا کردن و هم چک سفید امضا گرفتم ۴ماه از اتمام قرار داد میگذرد و ایشان خالی نمیکنن و الان رفته با عموی من قرار داد نوشته چون این ملک متعلق به پدر بزرگم بوده و پدرم فوت کرده و یک سهم به من رسیده البته هنوز انحصار وراثت نکردیم حالا لطف کنین جواب منو بدین آیا از لحاظ قانونی اون قراردادی که با عموی من بسته اعتبار دارد؟ اگر دارد پس قراردادی که با من بسته و چک سفید امضا داده چی میشه ممنون میشم جواب بدین

  1. درود بر شما
   ملک اجاره داده شده متعلق به همه وراث است و هیچ ورثه ای حق ندارد بدون اجازه سایر وراث ملک را به اجاره بدهد و الا با شکایت سایر وراث می توان از اجاره دهنده و حتی اجاره کننده ( البته در صورت اطلاع ) و مشاور املاک آنهم در صورت اطلاع به جرم انتقال منافع مال غیر شکایت کیفری کرد که حداقل یکسال زندان دارد شما می توانید اگر مستاجر در جریان مدت اجاره ای که با شما داشته بدهی بابت اجاره دارد از محل چک سفید یاد شده پس از درج مبلغ طلب ، اقدام حقوقی کنید و حتی می توانید با طرح دادخواست در شورای حل اختلاف محل وقوع ملک دستور موقت بر تخلیه بگیرد هز چند ایشان اعلام خواهند کرد که قرارداد جدیدی با یکی دیگر از وراث منعقد نموده اند و احتمال اینکه شورا بر اساس قرارداد شما دستور تخلیه صادر کند زیاد خواهد بود و …

 15. با سلام.تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مصوب ۷۶ را دقیق تر تشریح میکنید..چگونه مالک جدید یک ملک با مستاجر قائم مقام مالک قبلی میشود؟ولی در سئوالات پاسخ داده شده گفتید چون قرارداد اجاره نیست وشکایت های خلع ید مالک جدید پدیرفته میشود…این دو که در تعارض یکدیگر میباشد

  1. درود بر شما و تشکر از دقت نظرتان
   قائم مقامی لزوما به معنی انتقال کلیه تعهدات نیست.( در اینجا تعهد مالک جدید به رعایت حقوق مستاجر و پرداخت قرض الحسنه دریافتی از سوی مالک قبلی در زمان انقضاء مدت اجاره ) .منظور از آثار قرارداد در بحث قائم مقامی تنها آثار الزام آور قرار داد یعنی حقوق و تعهدات بوده و همه آثار قراردادها قابلیت انتقال به قائم مقامان را ندارند.تنها حقوق و تعهداتی به قائم مقام خاص ( در مانحن فیه مالک جدید ) میرسد که قبلا به موجب قرار داد یا علیه انتقال دهنده در رابظه با مال مورد انتقال ایجاد شده و جزو توابع و لواحق آن مال باشد.در فرضی که خریدار ملک جاهل به وجود مستاجر می باشد و طبق قرارداد منعقده هیچ تعهدی نسبت به مستاجر نداده باشد این حق را دارد با استیلاء قانونی بر ملک علیه متصرف دادخواست خلع ید ارایه نماید و این موضوع هیچ منافاتی با تبصره ۲ ماده ۱۰ یاد شده ندارد.

 16. ممنون از پاسخ و توجه شما…اگر ملکی با بدهی رهن در مزایده فروخته شود ومالک جدید با توجه به مراحل مزایده که شامل کارشناسی قیمت و آگهی مزایده مطلع از مبلغ رهن میباشد و سند قطعی قبل از پایان قرداد مستاجر بنام مالک جدید بخورد ایا شامل این تبصره میشود؟و مبلع رهن با مالک جدید است؟

 17. با سلام. سوال من در مورد ناسازگاری یکی از مالکان ملک مشاع است. مالکیت یک واحد آپارتمان به صورت صلح عمرا پس از فوت پدر و مادرم به من و دو خواهرم به میزان مساوی و هر کس دو دانگ رسیده است. این واحد در زمان حیات پدر سالمند و بیمارم به مستاجر داده شده بود و تمامی درامد حاصل از آن هم صرف هزینه های پدرم شده است. حال که موعد قرارداد به سر آمده مستاجر می خواهد خانه را تخلیه کند اما یکی از خواهران از پرداخت یک سوم مبلغ قرض الحسنه امتناع می کند و با اجاره دادن مجدد خانه هم مخالف است. در ازای هر روز دیرکرد مستاجر طبق قرارداد می تواند روزی ۴۰۰ هزار تومان خسارت دریافت کند. آیا من و خواهر دیگر که روی هم ۴ دانگ داریم می توانیم خانه را اجاره بدهیم تا مبلغ قرض الحسنه را تهیه کنیم و مستاجر را بلند کنیم؟ یا چه راه دیگری پیشنهاد می فرمایید؟
  و نکته پایانی اینکه تا پیش از تحیمل خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت مبلغ قرض الحسنه مستاجر ، چنانچه نخواستید شخصا سهام دریافتی خواهرتان را به مستاجر پرداخت کنید حتما اظهارنامه ای خطاب به خواهرتان مبنی بر آمادگی تسویه با مستاجر و لزوم پرداخت سهام خود را مطالبه نمایید و تاکید کنید اگر از بابت تاخیر در تامین سهام استحقاقی تاخیر نمود و خسارتی متوجه شما گردد مسئول پرداخت خسارت تاخیر مورد مطالبه احتمالی مستاجر ، ایشان خواهد بود

  1. درود بر شما
   اولا تا مستاجر مبلغ قرض الحسنه را دریافت نکند نمی توانید تخلیه ملک را بگیرید
   ثانیا با اتمام مدت قرارداد اجاره می توانید سهم دریافتی خواهرتان را پرداخت کنید و از مستاجر بخواهید که ملک ار تخلیه کند و اگر نکرد از طریق شورای حل اختلاف می توانید با واریز مبلغ قرض الحسنه دستور تخلیه بگیرید
   ثالثا بدون اجازه خواهرتان حق اجاره مجدد دادن یا حتی تمدید اجاره مستاجر فعلی را ندارید تنها راهی که قانونا برای شما شدنی است تقدیم دادخواست فروش ملک مشاعی است و ترجیحا در جلسه مزایده دستور فروش اولویت خرید سهام خواهرتان با شماست

 18. سلام دوباره و خیلی ممنون برای پاسخ. اگر بر این اساس که فرمودید “با اتمام مدت قرارداد اجاره می توانید سهم دریافتی خواهرتان را پرداخت کنید و از مستاجر بخواهید که ملک را تخلیه کند” سهم خواهرم از قرض الحسنۀ مستاجر را هم من پرداخت کنم، بعد چگونه می توانم این مبلغ را از خواهرم پس بگیرم؟

  1. درود بر شما
   سئوال فرمودید چه راهی دارید من هم پاسخ را گفتم حال اینکه بتوانید از خواهرتان پولی بگیرید یا خیر بحث دیگری است و قاعدتا چون بدون اجازه سهم ایشان را پرداخت کردید نمی توانید به ایشان رجوع کنید

 19. باسلام بنده مستأجر اپارتمانی هستم که رهن کامل نموده ام چندروز از املاک زنگ زدن و گفتن به املاک مراجعه کنم تا از تغییر مالکیت مطلع شؤم یک صورت جلسه از قبل تایپ نموده بودن و بنده با اعتمادی که به املاکی داشتم نخونده متن رو امضاء کردم بعنوان مستأجر و شاهد که قبول کردم مبلغ ودیعه را از مالک قبلی بگیرم الان مالک جدید رفته خارج از کشور و مالک جدید هم درحال خروج هستن و خواهر و برادر هم هستن نگرانم در پایان مهلت اجاره مالک قبلی نباشه و پول ودیعه رو نده و به مالک جدید هم نتونم ادعایی داشه باشم لطفا راهنمایی فرمایید

  1. درود بر شما
   اینظور که بیان می کنید گویا مالک جدید مسئولیتی در خصوص مبلغ قرض الحسنه پرداختی شما به مالک قبلی عهده دار نشده اند بنابراین در پایان مدت اجاره نمی توانید از مالک جدید مبغ پرداختی خود را مطالبه نمایید از طریق همان املاک بخواهید تا مدرک قابل وصولی از مالک و موجر قبلی برای تضمین بازپرداخت مبلغ قرض الحسته برای شما دریافت کنند یا اینکه اگر مالک جدید بابت تنظیم سند انتقال ملکیت ملک بدهی به مالک قبلی دارند به نحوی این پرداخت در پایان مدت اجاره به شما داده شود در هر حال نباید رضایت به دریافت پولتان از مالک قبلی می دادید و با این کار ریسک بزرگی کرده اید

 20. با سلام من یک دستگاه آپارتمان را به شخصی اجاره دادم برای استفاده خانواده با شرط عدم واگذاری به غیر اما این فرد بدون اطلاع من ملک را به شخص دیگر به رهن داده بود و در این مدت اجاره ماهیانه را پرداخت کرده بود ولی گوئیا مستاجر دوم متوجه می شود و علیه مستاجر اول اقامه دعوا نموده و فرد مذکور دستگیر و زندانی می شود و چون اجاره پرداخت نمی شد و تلفن مستاجر اولی خاموش بود به درب خانه مراجعه و متوجه موضوع شدم و در شورای حل اختلاف خواستار فسخ قرارداد و تخلیه و پرداخت معوقات شدم . اما مستاجر دوم تخلیه نمی کند و می گوید تا پول رهنم را نگیرم تخلیه نمی کنم . تکلیف من چیست آیا باید از این مستاجر دوم هم شکایت کنم چون هیچ شناختی از مستاجر دوم ندارم و او هم می گوید من شما را نمی شناسم و حاضر به هیچگونه همکاری نیست ؟

 21. اگر خریدار ملک رو از فروشنده خریداری کرده باشد تا زمان محضر میتواند مستاجر رو انتقال دهد به مالک جدید – دوم پشت قرارداد مستاجر میتوان این انتقال رو انجام داد در حضور مستاجر؟

  1. درود بر شما
   چون به مجرد وقوع بیع خریدار مالک ملک می شود ایشان حق دارد هر تصمیمی در مورد ملک خود بگیرد مگر تا زمان انتقال قطعی یا تا زمان تحویل شروطی برخلاف مقرر شده باشد بنابراین در فرض سئوال شما توصیه می کنم حتما دو نکته رعایت گردد اول اینکه تکلیف پرداخت مبلغ قرض الحسنه مستاجر روشن گردد یعنی معلوم شود که در پایان مدت اجاره چه کسی این مبلغ را پرداخت نماید مالک قبلی یا مالک جدید دوم موافقت هر سه طرف یعنی مالک جدید و قبلی و مستاجر در قالب توافق سه جانبه در ظهر اجاره نامه قید و به امضاء ایشان برسد. برقرار باشید

 22. باسلام .بنده پارسال ملکی را خریدم و ثمن را کامل تسویه حساب نمودم وهیچ مبلغی برای تحویل ملک (۹۷/۹/۳۰)نگه نداشتم.از طرفی چون ملک را کلنگی بود اصلا داخل را بازدید نکردم. علت تسویه حساب کامل هم بخاطر این بود که بعد از معامله بلافاصله سند ملک بنام بنده انتقال یافت .در موعد تحویل متوجه شدم که فروشنده که خود، ملک را یکسال پیش خریده بود هنوز بدلیل عدم پرداخت پول تحویل از فروشنده اول تحویل نگرفته است و فروشنده اول هم ملک را تحویل نمی دهد ( مود تحویل انها هم ۹۷/۱/۳۰بوده). چون پول تحویل بین اونها کم بود،بطوریکه حتی نصف رهن ساختمان هم نمیشد فروشنده اول هم بدش نمیامد که پول بماند و به این بهانه در انجا ساکن باشد. در مراجعات بنده هم می گفت من تو را نمیشناسم و پول تحویل را هم فقط از طرف حساب خودم ان هم دو برابر میخواهم .در نتیجه بنده با شکی که به تبانی انها داشتم شکایتی مبنی بر تحویل مبیع دادم و بعد از یکسال در اذر ۹۸فروشنده دوم محکوم به تحویل مبیع گشت.لازم به ذکر است که فروشنده اول بدلیل خوش نشینی تا حالا هیچ شکایتی برای پول تحویلش نکرده . حالا نمیدانم با این حکم چه کنم .۱)ایا فروشنده اول حق حبس ملک را با توجه به انتقال سند دارد؟۲)حکم را به اجرا بگذارم زودتر به نتیجه میرسم. یا به استناد سند رسمی علیه متصرف دعوای خلع ید باز کنم. ۳)در صورت شکایت ایا خلع ید ایا میتوانم اجرت المثل ایام تصرف را از متصرف بگیرم؟ ۴)در صورت شکایت خلع ید پول تحویل فروشنده اول به من ربطی دارد؟لطفا منو راهنمایی بفرمایید از چه طریق زودتر نتیجه میگیرم.متشکرم

  1. درود بر شما
   هر چند بهتر بود دادخواست الزام به تحویل و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را به طرفیت هر دو مالک قبلی یعنی متصرف فعلی و فروشنده ملک ، مطرح می کردید اما حال که چنین نکردید. اولا – توصیه می کنم اگر رای دریافتی قطعی شده است تقاضای صدور اجراییه و اجرای رای کنید .در اینصورت به احتمال یقین متصرف و مالک اسبق با ارائه مبایعنامه فی مابین خود و فروشنده ملک به شما مدعی همان مطالبی که می فرمایید خواهد شد و ادعا خواهد کرد که چون حکمی علیه من صادر نشده است تکلیفی به تحویل ملک ندارد علی ایحال هر چند رسیدگی به این موضوع به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع خواهد شد ( دادگاه مربوطه یا همان قاضی اجرای حکم با این استدلال که :” با فرض صحت ادعا ، وی می تواند بابت مطالبات خود به خریدار رجوع کند و حق ممانعت از اجرای حکم ندارد و النهایه دستور اجرای حکم قهری صادر نماید…) و اگر به هر دلیلی موفق به تحویل ملک نشدید ناچار باید دادخواست خلع ید و مطالبه اجرت المثل با توجه به اینکه سند رسمی ملک به نام شما است بدهید که بی تردید در این حالت موفق خواهید شد.

 23. سلام بنده یه آپارتمان یک ماه پیش خریدم. فروشنده طی مذاکره تلفنی با مستاجر قول داد تا پایان آذر ماه ملک را تحویل دهد. بابت تخلیه ۳۵ میلیون تومان و روزانه بابت دیر کرد تحویل ۵۰ هزار تومان در مبایعه نامه نوشته شده. حالا مستاجر تخلیه نمیکنه میگه ۶ ماه از قراردادم باقی مونده و خرداد ۹۹ تحویل میدهم. اگه میشه راهنمایی بفرمائید که تکلیف من که سند هم بنامم شده چیست. میتونم شکایت بکنم. ضمنا برگه اجرای ثبت هم بنام فروشنده دارم. با تشکر

 24. با عرض سلام و خدا قوت
  دوسال پیش خانه مادربزرگم به ۲ تا خاله هام و مادرم به صورت هر نفر دو دانگ به ارث رسید و محضری ثبت شده است
  حال بعد از دو سال فهمیده ایم شوهر خاله و خاله ام خانه را بدون اجازه و رضایت مادرم اجاره دادند و انکار میکنند و کلید خانه را به مادرم نمیدهند

  آیا میتوانم با داشتن وکالت تام از مادرم بخاطر بیماری از انها شکایت کنم؟

  اگر به احتمال خیلی کم نتوانم ثابت کنم خانه را اجاره داده اند بدیل گاو بندی با مستاجر یا ننوشتن قول نامه بین خودشان چکار کنم؟

  چگونه داد خواستی بنویسیم که جنبه کیفری داشته باشد نه حقوقی چون نیازی به پول اجاره آن خانه نداریم
  و اگر مستاجری در خانه باشد میتوان توافق کرد در دادگاه بماند تا منزلی تهیه کند یا قولنامه اش به پایان برسد؟ چون دلمان رضا نمیشود بخاطر طمع خاله هام حکم تخلیه یا… به او بدهند

  ممنون از لطف و صبر بیکران شما
  از خداوندم تقاضای بهترین ها را برایتان دارم

  1. درود بر شما
   بله حتما می توانید با وکالتی که از مادر دارید شکایت کنید
   با فرض عدم امکان اثبات موضوع بهترین کار اینست که درخواست فروش ملک را بدهید و سهم مادر را از محل فروش بردارید
   به هر حال مستاجر ساکن در ملک یا با شما همکاری خواهد کرد یا که برعکس به قول خودتان با آنها گاوبندی خواهد کرد اگر همکاری کند که شکایت کیفری شما نتیجه خواهد داد و شما به هدفتان از طرح شکایت خواهید رسید اگر همکاری نکرد توصیه می کنم دایه مهربان تر از مادر نشوید و دادخواست خلع ید و فروش ملک را به دادگاه حقوقی بدهید.

 25. با سلام و عرض ادب . اینجانب در فروردین ۹۷ آپارتمانی را رهن کردم و حتی بعد از یکسال با واریز مبلغی دیگر دوباره تمدید کردم و الان که نزدیک به دو سال میگذرد مشخص شده که مالک فرد دیگری هستند و از حضور بنده اظهار بی اطلاعی میکنند و میگویند که منزل را به فرد دیگری اجاره داده بودم و این آقا بدون اطلاع من به شما رهن داده . بنده از کسی که منزل را به من اجاره داده شکایت کردم و الان در بازداشت هستند و مشخص شده که این آقا با حدودا هفتاد نفر دیگر هم اینکار رو کرده و منازل را رهن و اجاره کرده و فقط این ماه آخر که بازداشت شده اجاره رو به مالکین پرداخت نکرده . الان کسی که ادعای مالکیت اصلی را دارد میخواد حکم تخلیه بگیره و میگه برو پول رهن رو از اون کسی که اجاره داده بگیر . بنده و همه این افرادی که کلاه سرمون رفته ، پولی برای اجاره مجدد جای دیگه ای نداریم و هنوز اقساط وامی که برای رهن گرفتیم رو پرداخت میکنیم .
  لطفا راهنمایی کنید چکار کنیم . حقیقتا الان باید اسباب واثاثیه رو کنار خیابان ببریم . هیچکس نیست که به داد ما برسه .
  از مشهد .

  1. درود و رحمت خداوند بر شما
   واقعیت امر آنست که شما هیچ رابطه قراردادی با مالک ملک ندارید و از نظر قانونی در صورت اقدام مالک برای خلع ید باید ملک را تخلیه و تحویل بدهید والا بابت ایام تصرف ملک نیز ممکن است با اقدام قانونی مالک محکوم به پرداخت وجه بشوید تنها راهی که ممکن است مفری برای شما باشد این است که بتوانید اثبات کنید که مالک از حضور شما در ملک اطلاع داشته البته اگر واقعا اطلاع داشته باشد…

 26. سلام و عرض ادب و با تشکر از حسن توجه شما .
  پیرو پیام قبلی که شما فرمودید مگر مالک از حضور ما اطلاع داشته باشد . آیا ناثیری در روند پرونده دارد ؟ چون مالکین همه اطلاع داشته اند . فقط میگویند ما نمیدانستیم که طرف (کلاهبردار) با شما قرارداد داشته است . وگرنه الان مستاجری هست که با این کلاهبردار سه سال تمدید کرده ، مگر میشود مالک اصلی خبر نداشته باشد . حال بنظر شما اگر مطلع بوده باشند فرقی میکنه ؟

 27. با سلام : با تشکر از پاسخ شما، شخص الف ملکی را به (ب)به مبلغ ۶۵۰ میلیون میفروشد .از ثمن ،مبلغ ۵۰۰ میلیون پرداخت و بلافاصله سند بنام( ب ) انتقال میگرد و مبلغ ۱۵۰ میلیون موکول به زمان تحویل ۹۷/۲/۳۱ در قراداد قید میشود.جریمه تاخیر در صورت عدم تحویل از سوی خریدار روزانه مبلغ ۲۰۰هزار تعیین میگردد. (ب) نیز قبل از تحویل،، ملک را به (ج) فروخته و کل ثمن معامله را گرفته و سند مالکیت را به نام (ج)انتقال میدهدومتعهد میگردد در مورخ ۹۷/۱۰/۳۰ ملک را تحویل دهد . بعد از این تعاملها (ب) بدلیل بدهی فراوان متواری میگردد. ج در مورخ ۹۷/۱۰/۳۰به الف مراجعه و خواهان تخلیه ملکش میشود که الف میگوید من تو را نمیشاسم وتا پولم را (با سودش) نگیرم تخلیه نمیکنم. نهایتا ج دادخواست تحویل مبیع علیه هر دو (ایادی فعلی وقبلی )میدهد و بعد چند ماه دادگاه شکایت علیه الف (متصرف) را شاید بدلیل (عدم خواسته خلع ید)رد و (ب)را محکوم به تحویل مبیع مینماید.حالا ج با توجه به قطعی شدن حکم تحویل مبیع و به استناد سند رسمی دادخواست خلع ید علیه الف داده . حالا ۱)در صورت دادن حکم خلع ید تکلیف پول متصرف(الف) چیست ایا ج تکلیفی در این مورد دارد. ۲)ایا الف محکوم به دادن اجرالمثل ایام تصرف به ج خواهد شدیا نه. متشکرم

  1. درود بر شما
   چ در مقابل الف هیچ تعهد یا تکلیفی ندارد و باید ملک را پس از قطعی شدن حکم خلع ید تخلیه کند و بابت مطالبات خود به شخص ب رجوع کند چرا که دادگاه برابر ماده ۲۲ قانون ثبت کسی را که ملک به نامش هست مالک می شناسد و به اعتبار مالک بودن ج باید حکم خلع ید اجرا شود و الف چاره ای جز رجوع به ب ندارد و بابت ایام تصرف محکوم به پرداخت اجرت المثل هم خواهد شد.

 28. سلام بنده پارسال آپارتمانی را رهن کردم به مبلغ صد میلیون تومان. امسال هم با مالک تمدید و پشت نویسی کردیم. بعد از مدتی مالک آپارتمان را با مستاجر به شخصی دیگر فروخته. قرارداد ایشان را که نگاه کردم مبلغ بصورت کل نوشته شده ولی پشت قرارداد با دستخط اشاره شده که صد میلیون رهن از ثمن کم شده. ولی چرا در قرارداد به مستاجر و رهن اشاره نشده؟ در حالیکه خریدار از وجود مستاجر مطلع هست. و اینکه پشت قرارداد را با مالک جدید پشت نویسی کردیم که زین پس ایشان کلیه تعهدات را عهده دار می‌باشد . و به مبلغ رهن و اجاره نیز اشاره کرده ایم. آیا این کفایت میکند برای استرداد پول رهن از مالک جدید؟

  1. درود بر شما
   به نظر می رسد با توجه به کم کردن مبلغ رهن در ظهر قرارداد فی مابین فروشنده و خریدار ، خریدار از وجود مستاجر مطلع هست و همین که طهر قرار داد اجاره خودتان را به امضاء مالک جدید رسانده اید حکایت از محکم کاری و دقت نظر شما است نگران نباشید و کارتان را درست انجام داده اید و مالک جدید باید مبلغ رهن شما را در پایان قرارداد اجاره پرداخت کند

 29. سلام و خسته نباشین
  من امروز یک خانه را اجاره کردم.
  اجاره نامه رو به اسم صاحب ملک جدید نوشتیم در صورتی که سند هنوز به اسم صاحب ملک قدیم هستش و من رهن رو در ازای قسمتی از پول خریدار جدید به فروشنده دادم یعنی به حساب ایشون منتقل دادم.
  حتی سند رو هم ندیدم.
  فقط اجاره نامه دستمه
  ایا جای شکی هستش؟؟

  1. درود بر شما
   کمی ریسک کردید اما نگران نباشید اگر مالک جدید و قدیم در اسنادی که بین شما رد و بدل شده قید و امضاء کردند که رهن پرداختی شما بابت مطالبات ناشی از معامله ایشان بوده مشکلی پیش نخواهد آمد.به عبارت دیگر شما باید نوشته ای که به امضاء طرفین معامله رسیده باشد و حکایت از اقرار ایشان بر موضوع است داشته باشید

 30. با سلام. بنده در ملکی مستاجر هستم. از زمان پایان قراداد ما دو ماه می گذرد. چون مالک قصد فروش ملک خود را داشت شفاهی قرارداد تمدید شد تا زمانی که ملک او به فروش برود. بنده هم گفتم که در صورت فروش با مالک جدید بفرمایند که بنده تا ۴ ماه آینده نمی توانم ملک را تخلیه کنم و ایشان پذیرفتند. الان ملک خود را فروخته اند و اصرار دارند هر چه زودتر ملک را تخلیه کنم در یکم اسفند ماه و بنده برایم امکان پذیر نیست. آیا ایشان می تواند از طریق قانونی حکم تخلیه را بگیرند در اسفندماه و در غیر این صورت چیکار باید انجام دهم؟ با تشکر از شما

  1. درود بر شما
   متاسفانه با توجه به منقضی شدن مدت اجاره مالک می تواند از طریق شورای حل اختلاف با سپردن پول پیش دریافتی از شما دستور تخلیه را بگیرند مگر اینکه از زمان مراجعه مالک به شورای حل اختلاف به نحوی مطلع شوید و اثبات کنید که مدت اجاره به صورت شفاهی تمدید شده که اثبات این موضوع خیلی سخت است مثلا می توانید استشهادیه ای تنظیم کنید که ادعای شما را ثابت کند و …

 31. با سپاس از پاسخ شما. بنده پول اجاره را دو ماه سر وقت به ایشان پرداخت کرده ام. آیا سند کافی نیست؟
  آیا نباید اظهاریه ارسال کنن؟ و امکان تخلیه در اسفندماه نزدیک عید وجود دارد؟
  با تشکر فراوان

  1. درود بر شما
   چرا اتفاقا رسید واریز کرایه دو ماه یاد شده خودش دلیل خوبی بر تمدید مدت اجاره است و اگر بتوانید استشهادیه ای هم از مطلعین دائر بر موافقت موجر با تمدید اجاره تهیه کنید نتیجه می گیرید. منتها باز هم تاکید می کنم باید پیش از صدور دستور تخلیه متوجه طرح خواسته موجر بشوید البته اگر در سامانه ثنا در دفتر خدمات قضایی ثبت نام کرده باشید به محض ثبت درخواست تخلیه متوجه خواهید شد و …در اجاره نامه های مسکونی عادی با انقضاء مدت موجر تکلیفی به ارسال اظهارنامه ندارد بلکه یکراست می تواند از طریق شورا تقاضای صدور دستور تخلیه کند منتها همانطور که بیان شد خوشبختانه چون این درخواست ها هم از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می گیرد به احتمال زیاد به محض ثبت درخواست متوجه خواهید شد بازم تاکید می کنم اگر در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشید

 32. با عرض سلام وخدا قوت
  بنده ملکی را اجاره کرده ام که مدت اجاره تمام شده و به طور لفظی با مالک تمدید کرده ایم، موجر اقدام به فروش ملک کرده و مدت ۳ ماه وقت برای تخلیه می دهد حالا که قراردادی نداریم و ایشان تکلیف می کند که سه ماه دیگر ملک را تخلیه کنم تکلیف چیست؟

  1. درود بر شما باید به هر نحوی مثلا معرفی شهود اثبات کنید که اجاره تمدید شده آنهم با قید مدت تمدید والا چاره ای جز تخلیه نخواهید داشت و برای اینکه با دستور تخلیه ناگهانی غافلگیر نشوید باید پیشتر از اقدام موجر یا خریدار مبادرت به تقدیم دادخواست اثبات تمدید اجاره نمایید

 33. با سلام
  من توی ی خونه ای هستم که تا اول شهریور ۹۹ قرارداد دارم ولی الان صاحبخونه خونه رو فروخته ب ی نفر دیگه و صاحبخونه جدید میگه پول پیشتون آماده هست و یک ماه بهت فرصت میدم بلند بشی میخواستم بدونم صاحبخونه جدید حق همچین کاری رو داره در صورتی که من قراردادم تا اول شهریور ۹۹ هستش، لطفا راهنماییم کنید

 34. با عرض سلام و خدا قوت
  بنده آپارتمانم را به شخصی فروختم. روزی که قرار شد آن را در دفتر اسناد رسمی به نامش منتقل کنم گفت بنا به دلایلی نمی تواند آپارتمان را به نام خودش بزند و شخص دیگری را معرفی نمود. من آپارتمان را به نام این شخص جدید منتقل کردم. آیا این کار دردسر ساز می شودو بعدا می تواند ادعا کند که بدون اجازه اش این کار را انجام داده ام؟ اگر مشکل ساز می شود تا دیر نشده من چه کار باید بکنم و چه راه حلی وجود دارد؟

  1. درود بر شما
   اگر نوشته یا اقرارنامه ای از ایشان دریافت کرده باشید با دلایل و شواهدی داشته باشید که به خواست ایشان به نام ثالث کرده اید مشکلی پیش نخواهد آمد.مثل اینکه ، بابت ثمن یا مبلغ مرحله تنظیم سند ایشان وجه یا چکی به شما داده باشند که نشان دهنده انتقال همزمان سند است کافی خواهد بود. در غیر اینصورت بهتر است نوشته ای از ایشان دریافت کنید که به درخواست خودش همزمان با پرداخت الباقی ثمن سند را به نام ….انتقال داده اید.

 35. سلام.میخواستم بدونم اجاره بها از کی به مالک جدید میرسه از زمان تنظیم و انتقال سند یا اززمان نوشتن قولنامه ای که یک سوم بها ملک داده شده؟

  1. درود بر شما
   از آنجائیکه به مجرد وقوع بیع خریدار مالک ملک می گردد بنابراین از زمان تنظیم قولنامه / مبایعنامه مستاجر باید کرایه را به مالک جدید بدهد.
   منتها فروشنده و خریدار ملک می توانند خلاف حکم مذکور توافق کنند.
   به منظور تامین هزینه های سایت و تداوم ارائه خدمات در صورت تمایل هر مبلغی که برایتان مقدور است به شماره کارت ذیل واریز بفرمایید.
   ۶۳۶۲۱۴۱۰۸۲۶۳۱۴۰۰ حمید محمدی

 36. سلام خسته نباشید من مستاجر هستم خونه ای که توش هستم فروخته شده و مدت اجاره تا ۴ ماه مونده صاحب خونه تقاضا داره من خالی کنم خونه رو ولی من شرایطشو ندارم و خونه تو ماه رمضون کم پیدا میشه ایشون تا اخر ماه رمضون به من گفتن تخلیه کنی ولی من گفتم نمیتونم گفتن به زور خودم میام اساتو میریزم بیرون من باید چیکار کنم

  1. درود بر شما
   با عرض معذرت بی خود کرده اجازه چنین کاری نداره حتی پس از انقضاء مدت اگر تخلیه نکنی هم باید بر از دادگاه دستور یا حکم تخلیه بگیره اما توصیه می کنم از باب مساعدت شرایط طرف رو درک کنید.

 37. با سلام
  دو ماه تا پایان قرارداد استیجاری من ک بصورت رهن کامل بوده مهلت مانده ، آن منزل در ماه گذشته فروخته شده ، سوال من اینست ک آیا مالک جدید بایست به من مبلغی از رهن را برگرداند؟ در ضمن نمیخواهم قرارداد تمدید شود و این مطلب را یک هفته گذشته ک ب اطلاع هر دو مالک قبل و جدید رسانده ام ، تا چه زمانی باید به من تمام مبلغ بازگردانده شود؟؟؟

  1. درود بر شما
   طبق قانون به محض انفضاء مدت اجاره مالک یا خریدار جدید بسته به شرایط توافقاتی ایشان باید با شما تسویه سپس تخلیه کنید توصیه می کنم اظهارنامه ای برای هر دو بفرستید و مراتب آمادگی خود برای تخلیه با انقضاء مدت اجاره همزمان با دریافت پول رهن خود را اعلام کنید تا بعدا دچار مشکل نشوید

  2. درود بر شما
   رابطه استیجاری شما با مالک سابق بوده برای استرداد وجوه پرداختی به ایشان باید رجوع کنید در عین حال تا زمانیکه با شما تسویه نشده مالک جدید نمی تواند تخلیه شما را بخواهد
   با انقضاء مدت اجاره اگر قصد تمدید ندارید و پاسخی به شما نمی دهند برای هردو مالک اظهارنامه ای مبنی بر آمادگی تخلیه همزمان با استرداد وجه پرداختی ارسال کنید

 38. سلام بنده خونه ایی رو یک هفته قبل اجاره نمودم وپس از مدت یک هفته از قولنامه صاحب خانه از تحویل خانه امتناع میکند وبه بنده میگوید میخام خانه را به کسی دیگر با مبلغ بیشتری اجاره بدهم میتواند همیچین کاری انجام بدهد

  1. درود بر شما
   خیر چون به محض تنظیم اجاره نامه و تبادل نسخ شما مالک منافع و مستاجر ملک هستید و اگر تحویل نداد می توانید از طریق دادگاه الزام به تحویل واحد را بخواهید

 39. با سلام. اینجانب مستاجر فردی بودم که قرار دادم به اتمام رسیده و مالکم منزل را از طریق قولنامه به فرد دیگری فروخته است به این نحو که یک دهم ارزش ملک را نقدا گرفته و ما بقی را از طریق تهاتر با ملک دیگری که در حال ساخت توسط خریدار است و بیست ماه آینده آماده می شود تحویل گرفته و سند می زند. در حال حاضر هم مالک قدیمی و خریدار جدید می گویند بیاید قرارداد اجاره قبلی را تمدید کنیم. خواستم بپرسم قرارداد جدید را من با مالک قدیمی باید امضا کنم یا خریدار جدید.اصلا باید قرارداد جدیدی نوشته شود یا پشت قراداد قبلی تمدید شود.صاحبنخانه قبلی من می،گوید ملک را من فروخته ام .قرارداد جدید امضا کن. آیا با توجه به اینکه سندی رد وبدل نشده من می توانم با خریار جدید قرارداد بنویسم . با توجه به اینکه یکسال بعد و در پایان قرارداد اجاره باز هم سندی رد وبدل نشده من پول پیشم را از چه کسی باید وصول کنم؟

 40. با سلام. اینجانب مستاجر فردی بودم که قرار دادم به اتمام رسیده و مالکم منزل را از طریق قولنامه به فرد دیگری فروخته است به این نحو که یک دهم ارزش ملک را نقدا گرفته و ما بقی را از طریق تهاتر با ملک دیگری که در حال ساخت توسط خریدار است و بیست ماه آینده آماده می شود تحویل گرفته و سند می زند. در حال حاضر هم مالک قدیمی و خریدار جدید می گویند بیاید قرارداد اجاره قبلی را تمدید کنیم. خواستم بپرسم قرارداد جدید را من با مالک قدیمی باید امضا کنم یا خریدار جدید.اصلا باید قرارداد جدیدی نوشته شود یا پشت قراداد قبلی تمدید شود.صاحبنخانه قبلی من می،گوید ملک را من فروخته ام .قرارداد جدید را با خریدار امضا کن. آیا با توجه به اینکه سندی رد وبدل نشده من می توانم با خریدار جدید قرارداد بنویسم ..برخی می گویند با توجه به اینکه سندی رد و بدل نشده و خانه تحویل خریدار نشده با صاحبخانه قدیم قرداد امضا کن و خریدار جدید هم شاهد امضا کنه.لطفا مرا راهنمایی فرمایید با توجه به اینکه یکسال بعد و در پایان قرارداد اجاره باز هم سندی و پول بیشتری بین خریدار و مالک قدیم رد وبدل نشده و تسویه حساب آن دو موکول به تحویل و سند زدن دو خانه در بیست ماه بعد شده. من پول پیشم را از چه کسی باید وصول کنم؟همچنین اجاره های یکسال آینده را باید به نام چه کسی بریزم . به نظرتان با این شرایط بهتر است ملک را تخلیه کنم یا تمدید کنم

  1. درود بر شما
   صرف وقوع عقد ولو به صورت شفاهی کافی است که خریدار مالک مورد اجاره باشد
   بنابراین اگر بیعی بین مالکان دو طرف یاد شده واقع شده است ولو اینکه عملیات تحویل و تنظیم سند انجام نشده باشد قانونا خریدار مالک محسوب می گردد.
   لذا توصیه می گردد حتما اعم از اینکه قرارداد اجاره جداگانه ای تنظیم گردد یا در ظهر یا همان پشت اجاره نامه فعلی تمدید اجاره کنید حتما جزییات را به دقت و مو به مو بنویسید ترجیحا عین این عبارات قید گردد:
   در تاریخ …/۰۳/ ۱۳۹۹ خریدار و فروشنده مورد اجاره مورخه….فی مابین آقای ( نام مستاجر که شما باشید قید گردد) و مالک سابق( آقای…) پلاک ثبتی ….حضور بهم رساندند و با عنایت به اینکه مورد اجاره از سوی موجر آقای …. به خریدار آقای …. به موجب مبایعنامه شماره …. مورخه … به بیع قطع واگذار گردیده است توافق نمودند همزمان با تمدید قرارداد اجاره حاضر اولا خریدار آقای …. من بعد اجور ماهانه مورد اجاره را دریافت نماید و مستاجر مکلف می باشد اجور ماهانه را به حسابی که ایشان اعلام می نمایند واریز نمایند ثانیا ودیعه یا همان پول پیش پرداختی مستاجر به موجب قرارداد سابق توسط خریدار پرداخت گردد.اضافه می گردد چنانچه به هر دلیلی قرارداد واگذاری مورد اجاره فی مابین مالکان سابق و جدید منتفی یا فسخ گردد تخلیه و تحویل مورد اجاره از سوی مستاجر منوط به استرداد وجوه پرداختی ایشان از سوی فروشنده ( آقای ….خواهد بود و بابت اجور پرداختی مستاجر به مالک جدید ایشان هیچ مسئولیتی نداشته و فروشنده حق رجوع به مستاجر ندارد.

 41. درود بر شما
  از مطالعه مطالبی که در این صفحه قرارداده اید لذت بردم و امید که نشر این پاسخ ها که انصافا دقیق و مطابق واقع است، برایتان انعکاس سلامتی و رفاه را به ارمغان بیاورد. من به شما پیشنهاد میکنم شماره کارت را برای اینکه بیشتر در دید مراجعیین به این صفحه باشد و بتوانند کمک های ۱ ریال تا هر چه که میخواهند را به شما بکنند، کمی پررنگتر و در بالای صفحه قراردهید. چون در میان صفحه خیلی در چشم نیست و شاید کسی هم بخواهد ریالی هم کمک کند اما آن را نبیند. موفق باشید استاد.

 42. سلام بندی ملکم را اجاره دادم ولی ۳ روز بعد به فروش رفت و مالک جدید مستاجر منو نمیخواد من حالا میخام با مستاجر فسخ کنم قانونا چقدر باید خسارت بدم

  1. درود بر شما
   عقد اجاره از عقود لازم است یعنی اینکه بدون رضایت مستاجر یا بدون حادث شدن شرایط فسخ نمی توانید مستاجر را مجبور به تخلیه کنید تنها راه جلب رضایت مستاجر است مثلا هزینه های جابجایی و پرداخت کمیسیون اجاره ملک جدید را تقبل کنید نیازی به پرداخت خسارت نیست مهم جلب رضایت مستاجر است.

 43. سلام، من قصد دارم یک واحد آپارتمان را که دارای مستأجر است بفروش برسانم (مستأجر یک سال دیگر قرارداد دارد). هزینه انتقال اجاره نامه به خریدار جدید آپارتمان چگونه مشخص می شود؟

  1. درود بر شما
   هزینه خاصی ندارد کافی است در ظهر قرارداد اجاره ،تعهدات موجر را به خریدار جدید به عنوان موجر جدید انتقال دهید و مبسوط توضیح دهید که اولا کرایه ها به مالک جدید پرداخت خواهد شد ثانیا موجر جدید تعهد استرداد مبلغ قرض الحسنه مستاجر در پایان مدت اجاره عهده دار خواهد بود

 44. باسلام و درود بنده یک مغازه را اجاره کردم والان که قرار داد من تمام شده مغازه توسط دادگاه در مزایده بفروش رفته مالک جدید سند گرفته و خواهان مغازه است ولی مالک قبلی که ودیعه از من گرفته از دادن ودیعه خودداری می‌کند و مالک جدید هم مغازه را میخواهد البته به شورا هم شکایت کردم تکلیف من نیست آیا مغازه را به مالک جدید تحویل دهم با وجود اینکه ودیعه را هنوز نگرفته ام

 45. سلام وخسته نباشید…من ملکی را تحت اجاره داشتم یک ماه قبل موجر و مستاجر توافق کردیم تمدید صورت نگیرد.تاریخ پایان ۷تیر است.من ملک دیگری اجاره کردم ولی ملک قبلی تحت اجاره من بدلیل افزایش خارج از عرف اجاره هنوز اجاره نرفته…مالک ادعا میکند تا ملک فوق را اجاره ندهد ودیه من را نمیتواند پس بدهد..از سوی دیگر اگرمن به صاحب ملک جدید که بیانه دادم ودیه پرداخت نکنم موجب فسخ میشود…تلکیف چیست؟متاسفانه درهیچ سایتی توضیح ندادن…ممنون ازپاسخ گویی شما

  1. درود بر شما دو راه دارید:
   اول-راه تعامل با این توضیح که قرارداد اجاره دوم را فسخ کنید و قرارداد اجاره اول را تمدید کنید.
   دوم-اقدام قانونی با این توضیح که با اتمام مدت اجاره موجر مکلف به عودت مبلغ قرض الحسنه و همزمان تحویل ملک است اگر حاضر نشد به هر دلیلی باید طی اظهارنامه ای مراتب آمادگی تخلیه همزمان با دریافت پول پیش پرداختی را به موجر اعلام کنید.از این تاریخ به بعد هیچ اجاره ای به شما تعلق نخواهد گرفت.
   نا گفته نماند راه دوم گرفتاریها و دوندگیهای قضائی خود را دارد
   ولی چنانچه قادر به پرداخت و تامین قرض الحسنه اجاره دوم باشید می توانید در صورت عدم تمایل به تمدید اجاره راه دوم را پیش بگیرید

 46. با سلام
  من بهه همراه مادرم در ملکی زندگی می کنیم که سندش به نام پدرم می باشد متاسفانه مادر در این خانه به دلیل اینکه نور گیر نیست و خانه بسته ای می باشد هوا در جریان نیست چون از پاسیو نور می گیرد و تراس ندارد تصمیم داریم خانه را اجاره دهیم اما پدر بر سر لجبازی مخالفت دارد آیا با توجه به اینکه قصد فروش نداریم می توانم به دلیل سلامتی مادر این خانه را بدون اجازه پدر اجاره دهم؟

 47. سلام. بنده به فردی مقداری پول بدهکار بودم و ایشان شکایت کردند و حال دادگاه چهار دانگ و خورده ای از یک واحد اپارتمان بنده رو بنام ایشان زده و الان به مستاجرم گفته که باید تخلیه کنه ایا این حق را دارد و میتواند مستاجر رو بیرون کند

  1. درود بر شما
   با انتقال بخشی از مالکیت آپارتمان به طلبکار ،اگرچه عملا تصرفات مستاجر نسبت به سهام ایشان بدون اذن و اجازه محسوب می شه اما به همین میزان هم طلبکار جانشین شما تلقی می شود و تا پایان مدت اجاره چنین حقی ندارد.
   مستندات پاسخ:مواد ۴۹۶ قانون مدنی و ۱۰ قانون روابط موجر و مستاحر سال ۵۶
   در صورت لزوم آماده پذیرش وکالت خواهیم بود.

 48. با سلام
  بنده آپارتمانی را اجاره کردم. مالک بدون اطلاع به بنده ملک را به شخص دیگری فروخته. من باید با شخص جدید اجاره نامه بنویسم؟ اگر مالک جدید زیر بار نرود تکلیف چیست؟

  1. درود بر شما
   موجر جدید هیچ تکلیفی ندارد که با شما قرار داد اجاره جدید منعقد کند و اگر تمایلی به تمدید اجاره نداشته باشد با انقضاء مدت و پس از دریافت مبلغ قرض الحسنه پرداختی باید تخلیه کنید.

 49. سلام.خسته نباشید .بنده در تاریخ ۳ / ۱۱/ ۹۷یک آپارتمان رهن کردم وبعد از اتمام قرارداد صاحب خانه مثل اینکه فرار کرده از دست طلبکاران من شکایت کردم علیه ایشون بابته مبلغ ودیعه که ۵۵ میلیون میباشد.بنگاهی که قرارداد مارا تنظیم کرد پشت قرار داد نوشته تا پول را نداده میتوانید در همین منزل سکونت کنید و من چند ماه تو این منزل نبودم و منزلم کسی زندگی نمیکرد.سه روز پیش اومدم برم خونه م دیدم قفل خونمو شکوندن و عوضش کردن و روی در با دستخط بدون مهر نوشته شده که شوارای حل اختلاف اومده اینکارو کرده.بعد از پیگیری فهمیدیم صاحب خونه ما خونه رو در تاریخ ۱۵ /۱۱ ۹۷ فروخته و الان صاحب خونه جدید میگه من به شما اجاره ندادم.اینکار قفل هم خودش کرده بود و کاغذ از اجرای احکام داشت.بعد یه قولنامه نشون داده دیدم خونه رو اونموقع به صاحب خونه قبلی ما اجاره داده.بعد میگه من دارم حکم تخلیه میگیرم.و من هم تصمیم گرفتم از صاحب خونه جدیده شکایت کنم واسه ورود به عنف.الان به نظر شما تکلیف ما چیه.الان صاحب خونه جدیده میتونه حکم تخلیه بگیره آیا.ممنونم

  1. درود بر شما
   اگر تعویض قفل و تصرف ملک از سوی دستور اجرای احکام دادگستری یا شورای حل اختلاف انجام شده باشد به رای صادره به عنوان ذینفع اعتراض کنید و اگر بدون حکم شورای حل اختلاف یا دادگاه اقدامات یاد شده صورت گرفته باشد با توجه به اینکه اجاره نامه شما قبل از تاریخ معامله مالک جدید است می توانید ملک را راسا متصرف کنید.

  1. درود بر شما
   بدون اجازه مالک / مالکان چهاردانگ باقی نمی توانید چنین کاری کنید
   چون این اقدام شما مساوی تجاوز به حقوق سایر مالکان و عنوان کیفری انتقال منافع یا مال غیر دارد که حداقل یکسال حبس برای آن پیش بینی شده است

 50. من مالک اصلی ان واحد هستم و الان یکی شکایت من رو توی دادگاه کرده و دادگاه چهار دانگ بنام اون زده البته دادگاه هنوز ابلاغی به من نداده و ایشون هم هنوز سندی دریافت نکرده با این حساب باز هم نمیتونم اجاره بدم؟ ضمنا مستاجری که الان توی خونه هست هم مدت چهار ساله که با من قرارداد میبنده

 51. سلام و خسته نباشید به ادمین محترم
  بنده خانه ایی رهن کردیم در حال حاضر مالک خانه را فروخته و در مبایعه نامه مبنی فروش ملک را نداشت الان مالک جدید گفته تخلیه کنید با این حساب تکلیف ما چیست میتوانیم تخلیه نکنیم تا موعد اتمام قرارداد و سوال بعدی اون مبلغی که پول رهن گرفته را ما باید از کی بگیریم

  1. درود بر شما
   برابر آیین نامه اجرایی قانون روابط و موجر و مستاجر سال ۱۳۶۷ مالک جدید قائم مقام مالک قبلی محسو ب می شود و طبق قانون مدنی در بحث اجاره اشیاء مالکیت شما نسبت به منافع تا پایان مدت اجاره معتبر هست و خریدار جدید حق ندارد تا پایان مدت اجاره مبادرت به تخلیه کند شما تا پایان مدت اجاره تخلیه نکنید اگر مالک جدید به دادگاه مراجعه کرد و دادخواست تخلیه یا خلع ید علیه شما داد باید ضمن اثبات اصالت قرارداد اجاره خود مبنی بر اینکه قبل از خرید و انتقال مورد اجاره ،شما مستاجر بودید به نحوی ثابت کنید که مالک جدید از وجود مستاجر در ملک خبر داشته و ایشان ملک را با وجود مستاجر خریده و باید مبلغ قرض الحسنه شما را پرداخت کند ….تا تصمیم دادگاه چه باشد

 52. سلام
  ملکی در اجاره من است. فردی ملک را خریده اما هنوز سند به نام او منتقل نشده و ۷۵ درصد مبلغ ملک را پرداخت کرده و ۲۵ درصد مانده برای لحظه انتقال سند. که دو ماه فاصله بین زمان قولنامه و انتقال سند وجود داره. در قولنامه مبلغ رهن خانه به خریدار جدید منتقل شده. در این دو ماه باید به خریدار اجاره بدهیم یا به فروشنده یا همان مالک قدیم. ممنون

  1. درود بر شما
   اگر طرفین در این خصوص توافق نکرده باشند چون تعهد پرداخت مبلغ قرض الحسنه مستاجر عهده خریدار گذاشته شده قاعدتا پرداخت اجاره هم باید به خریدار جدید صورت بگیرد

 53. با سلام و احترام
  یه سوال داشتم من ملکی رو اجاره کردم که سر رسیدش اواخر خرداد بود و طبق توافق طرفین در شورای حل اختلاف تا اواسط مرداد جهت تخلیه وقت گرفتم ولی به دلایلی نتونستم تخلیه کنم و در حال حاضر ملک جدید پیدا کردم و تا آخر مرداد تخلیه می کنم.ولی مالک من از طریق شورای حل اختلاف به خاطره تاخیر تقاضای اجرت المثل کرده. حالا سوال من اینه من میتونم تخلیه نکنم و بگم طبق اعلام قوه قضاییه ۲۵% به رهنم اضافه کن و من بلند نمیشم( لازم به ذکر است که ملک به صورت رهن کامل می باشد)

 54. سلام بنده خانه ای را اجاره کردم و صاحب خانه قبل از موعد قرارداد خانه را به کسی دیگر اجاره داده و وسایل بنده را بدون اجازه داخل حیاط ریخته من چکار باید بکنم

 55. سلام وقت بخیر
  یک مغازه ایی که ۲ سال اجاره شده و ۶ ماه به اتمام قراردادش مونده رو از مستاجر بدون اطلاع صاحب ملک گرفتیم و پشت اجاره نامه نوشتیم و توافق کردیم و بعد از گذشت یک ماه با مالک به صورت کلامی به توافق رسیدیم و مالک رو در جریان گذاشتیم حالا بعد از اتمام قرار داد و تخلیه مغازه بنگاه مبلغ ۹ میلیون از پول پیش مغازه رو بابت هزینه مالیات و برق نگه داشته که کارهای مالیات انجام بشه. حالا بعد از گذشت تقریبا ۵ ماه نه صاحب ملک دنبال کارهای مالیات میره نه مستاجر قبلی . این وسط پول ما به خاطر مالیات دست اینا مونده. چه راهی هست بابت گرفتن این مبلغ؟

 56. سلام وقت بخیر
  یک مغازه ایی که ۲ سال اجاره شده و ۶ ماه به اتمام قراردادش مونده رو از مستاجر بدون اطلاع صاحب ملک گرفتیم و پشت اجاره نامه نوشتیم و توافق کردیم و بعد از گذشت یک ماه با مالک به صورت کلامی به توافق رسیدیم و مالک رو در جریان گذاشتیم حالا بعد از اتمام قرار داد و تخلیه مغازه بنگاه مبلغ ۹ میلیون از پول پیش مغازه رو بابت هزینه مالیات و برق نگه داشته که کارهای مالیات انجام بشه. حالا بعد از گذشت تقریبا ۵ ماه نه صاحب ملک دنبال کارهای مالیات میره نه مستاجر قبلی . این وسط پول ما به خاطر مالیات دست اینا مونده. چه راهی هست بابت گرفتن این مبلغ؟ مالک میتونه به خاطر درجریان نبودن اینکه ملک رو از مستاجر مابین قرارداد گرفتیم شکایت کنه؟

  1. درود بر شما
   بله مالک می تواند اقدام به طرح دادخواست تخلیه به جهت انتقال به غیر مطرح کند.اگر قادر به اثبات اخذ رضایت مالک نیستید توصیه می کنم کدخدا منشی حل کنید چون با شناختی که از آدما پیدا کردیم وقتی برخلاف میلشان اقدامی شود زیر همه قول و قرارهای کتبی می زنند تا چه رسد به قول و قرارهای شفاهی مثل مورد شما و اگر قادر به اثبات رضایت مذکور هستید یا خواهید بود باید دادخواست الزام به استرداد مبلغ یاد شده را بدهید ( این پاسخ با فرض اینست که هنوز مستاجر هستید) اگر مستاجر نیستید و مشکلی از این بابت در مغازه ندارید تردیدی برای مطالبه پولتان به طرفیت مالک و بنگاه نداشته باشید.

 57. با سلام خواهشمند است پاسخ دهید.
  اینجانب یک واحد آپارتمان را از طریق مزایده خریداری نموده ام. در صورت مجلس مزایده عنوان شده بود که ملک به مدت سه سال است در اجاره شخصی به فلان نام میباشد.. نظریه کارشناس فقط عنوان اجاره را بیان کرده و گفته بدون لحاظ کردن هر گونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی به این قیمت مزایده می‌شود.. مبلغ مستاجر و مدت اون در مزایده عنوان نشده است و مبهم میباشد. الان تکلیف پول رهن مستاجر به عهده چه کسی میباشد با توجه به صوذت جلسه مزایده

  1. درود بر شما
   برابر قانون خریدار قائم مقام مالک و موجر محسوب می گردد.اگر از وجود مستاجر مطلع بوده تبعا باید شخصا تسویه کند اگر مطلع نبوده حق فسخ خواهد داشت.شما در جریان مزایده طبق اعلامتان از وجود مستاجر آگاه بودید بنابراین باید در خصوص مبلغ موسوم به ودیعه یا همان عنوان درست مبلغ قرض الحسنه مستاجر مطلع می شدید که این قصور به زیان خود شما تمام شده است و چاره ای ندارید خودتان پرداخت کنید تا تخلیه صورت گیرد.

 58. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما .
  بنده ملکی را در تاریخ ۹۹/۴/۳۰ اجاره نموده ام ، حدود دوهفته بعد از اینکه ساکن شدم خانه به فروش رفت و به نام مالک جدید سند خورد. ایشان درجریان اینکه ملک دارای مستاجر است قرارگرفته اند، از آنجا که ایشان دلال میباشد ، قصد فروش مجدد خانه را دارند، اما تاکنون بعد از گذشت ۲۰روز برای تنظیم قراردادجدیدکه انتقال نام صورت بگیرد و یا اینکه قرارداد با نام ایشان پشت نویسی شود ، حضور پیدا نمیکند و مدام امروز و فردا میکند، لازم به ذکر است که اجاره نامه یک ساله تنظیم شده و کد رهگیری نیز ندارد و به نام مالک قبلی است ، میخواستم بدانم اگر این انتقال نام صورت نگیرد و این آقا خانه را به شخص دیگری بفروشد در این صورت چه اقدامی برای استرداد ودیعه میتوانم انجام دهم؟ و آیا راهکاری قانونی وجود دارد که این آقا رامجاب کند که برای تنظیم قرارداد تشریف بیاورند چرا که مالک قبلی پرداخت ودیعه را به ایشان موکول کرده است .
  با تشکراز لطف و همراهی شما.

  1. درود بر شما
   اگر شما بخواهید ابتدا برای دریافت مبلغ پرداختی قرض الحسنه اقدام کنید باید علیه مالک یا مالکین فعلی و مالک قبلی که با وی قرارداد اجاره داشتید دادخواست الزام به استرداد وجه قرض الحسنه اجاره را بدهید اما اگر نخواهید اقدامی کنید هر وقت خریدار جدید بخواهد بابت تخلیه اقدام کند با توجه به اطلاع و توافقات مربوط به استرداد مبلغ یاد شده باید ابتدا مبلغ موسوم به ودیعه شما را پرداخت کند تا تخلیه صورت گیرد. چرا که به موجب آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ مالک جدید جانشین یا اصطلاحا قائم مقام موجر قبلی محسوب می گردد.

 59. عرض سلام و دستمریزاد به شخص حقوقی آنلاین وکالت و تشکر بسیار از شخص حقیقی شما که با عرض پوزش در حین تحریر این متن اسم مبارکتان را به خاطر نمی آورم،بهر صورت شخصیت شخص خود شما(حقیقی)یقینآ میبایست به درجه ای بالا و جایگاهی ارزشمند رسیده باشید واگر که خدای ناکرده نه…دور نیست آن زمان که به والاترین،بزرگترین،دورترین و دست نیافتنی ترین آرزوها و ایکاش های ذهن خود که به تعبیری رویای شماست،رسیدن که هیچ،حتی با خود بنشینی و در خلوت به تفکر فرو روی که رویای من چه سهل و آسان اتفاق افتاد و چنان مراتب پیشرفت را به سرعت طی کرده باشی که رویاهای سابق خود را جزو بدیهی ترین و دم دستی ترین موارد لازم برای نه تنها خود که همه افرادی با این میزان از علم و علی الخصوص که علم،علم حقوق باشد را بدیهی و از ضرورات و لازم واجب بپندارید،به شما میگویم که اگر چنین جایگاهی انشالله که فل حال دارید و اگر نه بیشک بزودی بیشتر از آنرا در اختیار خواهید گرفت،این دستیابی به آمال و آرزو پاداش خداوند یگانه است به خود شما و اگر خواستگاه و جایگاهی ارفعتر نیز بخواهیدحتی آنقدر والا که ماقبل برایتان متصور هم نشده،بخواهید،اجابت میشود،چرا که خدا انسانهایی که در نشر و پخش دانش خود خصوصآ برای عموم مردم(مردم عامه)دریغ نکرده و سعی به فراگیری دانش خود در عامه مردم و آشنا کردن آنان با مسائل و نیازهای حقوقی فراگیری که بصورت گسترده در جامعه و تقریبا مفید برای همگان میباشد را بسیار محترم میدارد،خصوصآ که دعای خیر پر شماری نیز از سوی همین مردم و منجمله خود من برایتان به درگاه خداوندی وبه نام شما به ثبت میرسد،زیاده گوئی کردم فقط قصدم ابراز تشکر و ممنون باشی به شخص جنابتان بود به خاطر همین مسائلی که عرض کردم،که مهمترین آن دانشی است که آنرا با خواندن مطلبی که شما زحمتش را کشیده اید به کم یا بیش دانش افراد،می افزایید،واین بزرگمردی، جوانمردی و دستی فراخ و سینه ای گشاده میخواهد.سپاس فراوان.

  1. درود و رحمت خداوند بر شما باد
   اولا این نظر لطف و بزرگواری خود شماست
   ثانیا باورمان بر این است هر چقدر محیط پیرامون مان عاری از تنش و چالش باشد به همان میزان سود و برکتش نصیب خودمان می گردد پس برای رسیدن به چنین جامعه ای باید هر کس در حد توان و دانش و تجربه خویش در خدمت جامعه باشد “عبادت و بندگی جز خدمت خلق نیست” پایدار و ماندگار باشید به نیکنامی

 60. با سلام. بنده یک واحد آپارتمان در دی ماه سال ۹۸ با وجود مستاجر از مالک قبلی خریداری و بابت مبلغ رهن مستاجر از مالک قبلی از کل مبلغ خرید کسر گردید و قرار شد در زمات تخلیه ملک در پایان مدت اجاره(شهریور ۹۹) پول نزد مالک جدید بوده و به مستاجر پرداخت شود. از زمان انتقال سند تا الان (مهر ۹۹) تا کنون مستاجر هیچ هزینه ای بابت اجاره بها به مالک جدید(من) پرداخت نکرده و شفاها بارها اعلام کرده هزینه اجاره بها معوقه از پول رهن در هنگام تخلیه کسر گردد.
  باگذشت یک ماه از مدت پایان اجاره و عدم تخلیه مستاجر با توجه به مصوبه دولت در باب حمایت از مستاجرین در ایام کرونا تکلیف من مالک جدید چیه؟
  مراحل اخذ حکم تخلیه چجوریه؟
  من خودم مستاجرم و وسایل زندگی ام در پارکینگ بستگان است. مستاجر مشکل برای سایر ساکنین بارها درست کرده و صورتجلسه پلیس ۱۱۰ نیز وجود دارد.
  ممنون میشم راهکار عملی در جهت تسریع به تخلیه ملک بفرمایید.

 61. “یویک واحد اپارتمان در رهن من میباشد که بعد از یک ماه با مشکل روبرو شدم بااز مالک در خواست جابجایی مستاجر را کردم با دادن ضرر ان روز و مالک اول قبول کرد لفظی بعد چند روز گفتن به شرط فروش ملک پول رهن من را میدهد بعد ۴ ماه ایشان بدون اطلاع و خواسته من بعد ۴ ماه ملک رافروخته و پیام دادن برای فسخ قرار داد فردای ان روز بروم پول خود را بگیرم ایشان به مالک جدید قول تخلیه دادن بدون اطلاع من و سوال ایشان میتوانن من را براحتی بیرون کنن چون من ۴ ماه پیش به این پول رهن احتیاج داشتم

  1. درود بر شما
   اگر قرارداد اجاره را به صورت مکتوب اقاله(برهم زدن) نکرده باشید و هنوز مدت اجاره به پایان نرسیده باشد موجر نمی تواند تخلیه شما را بخواهد مگر اینکه رضایت شما را جلب کند

 62. با سلام خدمت شما 🙏🏻
  بنده سال پیش یک آپارتمان رو از فردی اجاره کردم و بعد اون فرد آپارتمان رو به فرد دیگری فروخت. منتها مشکلی که بوجود اومده اینه که الان فروشنده و خریدار سر آپارتمان وارد یک دعوای حقوقی شدند و من نمیدونم الان باید ملک رو به کدومشون تحویل بدم؟

  نکته ای هم که مسئله رو خیلی پیچیده کرده اینه که الان سند هنوز به نام فروشنده هست ولی پشت اجاره نامۀ من نوشته شده که آپارتمان تحویل خریدار شده است (و البته من هم زیر اونرو امضا کردم).

  خیلی ممنون میشم راهنماییم بکنند که باید ملک رو به چه کسی تحویل بدهم و پول پیشم رو از کدام یک از دو طرف فروشنده یا خریدار بگیرم؟

  با تشکر از مقالۀ بسیار جامع و خوبتون 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  1. درود بر شما
   نخست-هر کدام که پول شما را داد تحویل او بدهید.
   دوم-اگر هیچکدام حاضر به استرداد پول شما نشدند در صورتی که مدت اجاره سر آمده باشد برای هر دو اظهارنامه ای از طریق دفتر خدمات قضائی ارسال و آمادگی خود جهت تحویل ملک همزمان با دریافت پولتان را اعلام کنید.

 63. با تشکر فراوان از پاسخ بسیار سریع شما
  مسئله این هست که هر دونفر برای من اظهارنامه ارسال کردند و خریدار جدید در اظهارنامه گفته که اگر ملک را به فردی بجز ایشان تحویل بدهم از من به جرم تصرف عدوانی شکایت کیفری میکنند

 64. سلام ملکی دارم که یکسال ونیمه دیگه مستاجر داره می خواهم ملک با مستاجر واگذار کنم آیا باید قرارد جدید برای تغییر نام مالک تنظیم کرد ؟باتشکر

 65. عرض سلام و احترام خدمت شما
  من ملکی رو با رهن کامل اجاره کرده ام. قصد این را دارم که با توجه به قانون سقف ۲۵ درصد افزایش مصوبه ستاد کرونا، قرارداد اجاره را تمدید کنم. مالک راضی به این کار نیست و با وجودی که میدانم قصد فروش ملک را ندارد اما مدعی است که وکالتنامه ای برای فروش طی ۴۸ ساعت آینده در یک دفترخانه تنظیم خواهد کرد. آیا با وکالتنامه میتواند مانع تمدید قرارداد شود؟ آیا شخصی که وکالتنامه به اوست میتواند حکم تخلیه بگیرد؟

  1. درود بر شما
   صرف ارائه وکالتنامه دلیل انتقال محسوب نمی شود و به این دلیل امکان تخلیه وجود ندارد.
   توصیه می کنم از طریق شورای حل اختلاف به استناد مصوبه ستاد ملی کرونا درخواست تمدید اجاره بدهید.

 66. سلام.
  من ملکی خریدم که مستاجر داشت. من پذیرفتم که مستاجر تا اتمام مدت اجاره در ملک ساکن باشه و یک قرارداد اجاره بین من و مستاجر تنظیم شد. و مبلغ ودیعه از کل مبلغ ملک کسر شد. الان مدت قرار داد تموم شده و من تصمیم دارم در ملکم ساکن بشم اما مستاجر تخلیه نمیکنه. الان من دادخواست حکم تخلیه دادم. آیا با توجه به شرایط کرونا رای شورا به نفع من خواهد بود؟ من میتونم اجرت المثل ایام تصرف هم بگیرم؟

  1. درود بر شما
   بله می توانید از طریق شورا درخواست صدور دستور تخلیه بدهید
   بله اجرت المثل ایام تصرف را هم می توانید بخواهید

 67. پشتیبان آنلاین نیست. تا ساعت ۱۰ صبحِ روزِ کاری بعد پاسخ گو هستیم.
  امروز
  با سلام.بنده سه سال در یک منزل مستاجر هستم سال سوم قراردادی نوشته نشد و شفاهی بود (امسال) صاحبخونه اطلاع داده که خانه را میخواهد بفروشد و نیاز به اجاره نامه دارد که نوشته شود از طرفی بنده نمیخواهم جابجا شوم از نظر مالی و تورم توانایی ندارم من هم به ایشان گفتم در این ده مال سراغ اجاره نامه نیامدید به انتهای موعد اجاره که رسیدیم فهمیدید اجاره نامه بنویسیم چون میدانند که طبق قانون حمایت از مستاجر حق تخلیه ندارند و اجاره نامه با ۲۵%بسته میشودسوالم این است آیا ایشان میتواند حکم تخلیه بگیرد با در نظر گرفتن اینکه اجاره نامه نداریم ممنون میشم از راهنماییتون

  1. درود بر شما
   از موجر بخواهید قرارداد جدیدرا تنها با افزایش ۲۵ درصد کرایه نسبت به آخرین کرایه ای که می پرداختید بنویسه منعی ندارد حتما همکاری کنید.در هر حال با توجه به دستور العمل جدید نمی توانند شما را تخلیه کنند مگر اینکه نخواهید ۲۵ درصد را بدید

 68. سلام وقت بخیر
  بنده و دو نفر دیگه شریکی باغی رو جهت رستوران کرایه کردیم ولی قرارداد و چک تضمین کرایه ها بنام من بود. بعد حدودا دو ماه من و شریک دوم انصراف دادیم و طی برگه استشهادیه و امضا شهود تمام باغ و ضرر و زیان و سود رو به نفر سوم واگذار کردیم (همچنان قرارداد و چک ضمانت باغ بنام بنده بود) و بابت تضمین از این شخص سوم سفته گرفتم
  ولی ایشون کرایه ها رو پرداخت نکردند و چک بنده برگشت شد
  من سفته ایشون رو اجرا گذاشتم و حالا ایشون ادعای خیانت در امانت بابت سفته شون کرده اند
  آیا با ارائه این برگه استشهادیه و شهادت شهود میتوان ادعای خیانت در امانت ایشان را رد کرد؟
  این نکته هم بگم که پشت سفته هیچ چیزی بعنوان ضمانتی و امانتی بودن این سفته نوشته نشده
  خیلی ممنونم

 69. سلام،قرار داد مالک و مستاجر در بنگاه به نام و امضای اینجانب بوده، در ساله دوم همسرم پشت قولنامه را امضاء کرده و بنده در جریان نبودم
  اکنون برایه طلاق اقدام نموده و از صاحب خانه درخاسته مبلغ رهن را کرده است، لطفا راهنمایی کنید که آیا صاحب خانه می‌بایست مبلغ را به ایشان پرداخت کند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *