فرار از صحنه تصادف

http://onlinevekalat.com/?p=4444

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

فرار از صحنه تصادف

دراین مقاله به موضوع فرار از صحنه تصادف یا محل تصادف می پردازیم.

عملی که گاهی از سوی برخی از رانندگان روی می دهد.

بسیاری از مردم می پرسند ، اگر کسی از صحنه تصادف فرار کند ضمانت اجرای آن چیست؟ به عبارت دیگر چه مجازات یا تنبیهی برای کسی که بعد از تصادف محل حادثه یا صحنه تصادف را ترک می کند در نظر گرفته خواهد شد؟ اگر راننده متواری بعدا خود را به مقامات قانونی معرفی کند توفیری به حالش خواهد کرد؟ به عبارت دیگر در مجازاتش تخفیفی قائل خواهند شد؟ و …

متاسفانه همه ما به کرات دیده و شنیده ایم که راننده ای بی مسئولیت در اقدامی خلاف اخلاق و قانون در پی حادثه رانندگی مصدوم را رها کرده است که در بیشتر موارد همین بی توجهی و دیر رساندن مصدوم به بیمارستان منجر به فوت یا صدمات جبران ناپذیری شده است.

برای پاسخ به این سوال که مجازات فرار از صحنه تصادف چیست؟ باید قائل به تفکیک شد.

با این توضیح که اگر تصادف حادث شده منجر به جرح کسی نشده باشد یا به عبارت قانونی غیر جرحی باشد ،مثل این که دو وسیله نقلیه با هم تصادف کنند و کسی آسیبی نبیند و فقط خسارتی به خودروی طرفین یا یکی از آنها وارد شود، در این موارد فرار از صحنه تصادف جرم نیست

اما بدیهی است مالک خودروی آسیب دیده با برداشتن شماره پلاک خودرو متخلف (مقصر) می تواند در مراجع قضایی برای جبران خسارت اقامه دعوی حقوقی کند بعبارتی اینگونه تصادفات با فرض متواری شدن راننده مقصر ضمانت کیفری ندارد.

اما اگر تصادف منجر به جراحت یا فوت شخصی شود فرار از صحنه تصادف و عدم کمک به مصدوم جرم است و قانونگذار در این خصوص به درستی سخت گیری کرده است.

در این خصوص با هم مروری بر قانون مجازات اسلامی -بخش تعزیرات – می کنیم.

ماده ۷۱۴: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت ‌راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی‌) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل ‌غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه ازناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۵: «هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که ‌غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی‌از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص ‌یا سقط جنینی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه‌ از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود .»

ماده ۷۱۶: «هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث ‌نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی ‌شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم‌ محکوم خواهد شد .»

ماده ۷۱۷: «هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به ‌حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود .»

ماده ۷۱۸: «در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم ‌مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آنکه دستگاه‌ موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل ‌هایی که‌برای عبور پیاده ‌رو علامت مخصوص گذارده شده است‌، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی‌که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک ‌تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید .( منظور از بیش از دو سوم حداکثر مجازات این است که مجازات بین  2تا 3 حبس تعیین می گردد.)

ماده ۷۱۹: «هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن‌ مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.»

بنابراین همانطورکه در ماده 719 تصریح شده است ، در صورت فرار از صحنه تصادف

اولا- قاضی بر طبق قانون اجازه ندارد مجازات حبس را کاهش یا تخفیف دهد.

ثانیا -قاضی مکلف است که شخص خاطی را به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مندرج در قانون محکوم نماید (یعنی بین دو تا سه سه سال)

بنابراین این دست از رانند گان که از صحنه تصادف فرار می کنند و مصدوم را به مراکز درمانی نمی رسانند آگاه باشند که مجازات قانونی سختی در انتظار آنان خواهد بود.

سئوالی که غالبا از سوی چنین رانندگانی یا بستگان ایشان که در مرحله بدوی یا همان دادگاه نخستین به دو سال زندان و یا بیشتر محکوم شده اند می شود اینست که اگر رضایت شاکی یا اولیاء دم را بگیریم امکان رهایی از مجازات زندان وجود دارد؟

تاثیر گذشت یا عدم گذشت خانواده مقتول ( اولیاء دم ) بر مجازات فرار از صحنه تصادف

در صورت گذشت شاکی یا اولیاء دم با توجه به فرار از صحنه تصادف به موجب ماده 719 یاد شده قاضی نمی تواند در این  مورد تخفیف بدهد.

در چنین مواردی که اولیاء دم یا شاکی  گذشت نمی کنند در صورت وجود سایر جهات مخففه به شرح مقرر در ماده 38 قانون مجازات اسلامی ازجمله ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری و سایر شرایط مقرر در ماده 40 قانون مجازات اسلامی ( 1- پیش بینی اصلاح مرتکب 2- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران 3- فقدان سابقه کیفری موثر )   قاضی می تواند با استناد به ماده 46 قانون مجازات اسلامی  تمام یا قسمتی از مجازات حبس را از یک تا پنج سال معلق نماید.

همچنین به استناد رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر ماده 68 قانون مجازات اسلامی قاضی اختیار دارد درمورد مجازات فرار از صحنه تصادف حکم به مجازات جایگزین حبس بدهد

مجازات های جایگزین  حبس عبارت از :

1-دوره مراقبت  2-جزای نقدی    3-خدمات عمومی رایگان    4-  جزای نقدی روزانه           5- محرومیت از حقوق اجتماعی

 

چند نکته آموزشی -حقوقی دررابطه با تصادفات منجر به جرح یا فوت

از جابجایی وسیله نقلیه  از صحنه حادثه خودداری نماید مگر اینکه برای کمک  رساندن به شخص مصدوم امکان توسل به طرق دیگر نباشد .

به هیچ عنوان صحنه تصادف را ترک نکنید زیرا بواسطه فرار از صحنه تصادف همانطور که گفته شد  از ظرفیتهای قانونی موجود برای تخفیف مجازات محروم خواهید شد.

تا جاییکه امکان دارد از حمل مصدوم حادثه توسط خودرو شخصی اجتناب نمایید و بوسیله اورژانس مصدوم را به مراکز درمانی منتقل نمایید .

درمان کلیه مصدومان حوادث رانندگی به موجب قانون رایگان می باشد اما مقدمه آن ، این است که مصدوم حتما توسط امبولانس به مراکز درمانی منتقل  شود.

در این مقاله به موضوع فرار از صحنه تصادف پرداختیم و امیدواریم مطالب ارائه شده مفید واقع شده باشد در صورت تمایل سئوالات یا نظرات خود را با ما مطرح و در میان بگذارید.

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید

۱۰۶ پاسخ

 1. باسلام
  تصادفی که منجربه جرح آنچنانی نشده و فقط وسیله نقلیه آسیب جدی دیده ولی راننده مقصر متواری شده و بعد از ارائه شماره ماشین به پلیس راهور راننده خاطی پیدا شده و در جلسه دادگاه شورای حل اختلاف تقصیر خود را گردن گرفته و علت فرار را کاری بسیار واجب عنوان کرده .

  و رای قاضی شورای حل اختلاف بدون درنظر گرفتن ، متواری شدن خوانده ، قبول تقصیر خوانده ، مبایعه نامه خرید خودرو خواهان ( زیان دیده ) ، رای بر بطلان ادعای دریافت خسارت خواهان بدلیل بنام نبودن سند رسمی داده است .

  با اینوجود کسی که مقصر باشد سر صحنه بماند حماقت نیست ؟؟؟
  چرا که حتی یک جمله انتقادی هم به راننده خاطی متواری شده از صحنه گفته نشده و در نهایت ریالی هم با این رای خسارت پرداخت نمیکند ، درحالیکه اگر فرار نمیکرد کلیه خسارات خودرو طرف مقابل را باید پرداخت میکرد .

  آیا این نقص قانون است یا نقض قانون ؟؟؟

  لطفا راهنمایی بفرمایید و در صورت امکان به ایمیل و شماره تلفنم راهنمایی خود را برسانید کمک بزرگی کردید
  تلفن:۰۹۱۰۹۷۷۶۲۰۵

  1. با درود و پوزش بابت تاخیر در ارسال پاسخ
   مدعی خصوصی کسی است که از وقوع جرم یا خسارت متحمل زیان شده باشد در موضوع مطروحه شما مدعی ورود خسارت یا باید مالک وسیله نقلیه باشد و یا اینکه ثابت کند که حق استفاده از وسیله نقلیه به وی واگذار شده است مانند اینکه ثابت کند خودرو در اجاره وی بوده است یا در مالکیت وی ولو در قالب میایعنامه می باشد در اینصورت امکان پذیرش ادعای وی وجود دارد بنابراین با داشتن مبایعنامه که حکایت از مالکیت شما نسبت به خودرو بوده رای شورا اشتباه است و می توانید به این را ی اعتراض کنید لذا قانون نقض ندارد بلکه این بد سلیقگی مرجع رسیدگی کننده است که در خصوص موضوع با فرض محرز بودن مالکیت شما ولو در قالب قولنامه کوتاهی کرده است

 2. سلام تورو.خدا کمکم کنید یه پژو بیست روز پیش من با خاله ام.در پراندی در حال رانندگی بودیم که پژو با سرعت دویستا در حال فرار از مامور راهور از پشت به خودروی.من.زد و.متواری شد .شدت ضربه.آنقدر زیاد بود که مر.گردن.و از ناحیه داخلی دچار مشکل هستم .و حتی پلاک ماشین فراری رفته بود در بدنه ماشین من .۸ تیر اسن اتفاق افتاد و ۹ تیر رفته مفقودیت پلاک.زده نمیدونم مامور راهور چرا نتونسته اون ماشین را حتی از روی پلاک عقبش بگیرد .حالا من از شما تقاضا دارم اگر ممکن هست همین امروز تورو خدا من هیچ کس را ندارم جز خدا راهنمایی کنید چکار کنم که این آقا را بگیرمالبته نا گفته نماند خدا باعث شد من.اسم مالک ماشین .که به نام یه خانم هست و شماره آن که یک آقا جواب داد و قطع کرد هرچی دیگه زنگ زدیم اس مس دادیم جواب نداد بجویید من چکار کنم فردا که به نتیجه برسم زود به لطف اپل خدا بعد شما با تشکر فراوان

  1. درود بر شما
   شما می توانید به جرم تخریب عمدی و ضرب و جرح از مالک و راننده خودرو در دادگاه / دادسرای محل وقوع حادثه شکایت کنید مطمئنا با ارایه مشخصات خودرو متهم شناسایی و رسیدگی لازم برای جبران کلیه خسارات شما به عمل خواهد آمد

 3. سلام
  من با یک موتور تصادف کردم و فرار کردم
  بعدا متوجه شدم شکایت کرده و دستش شکسته
  ایا با خسارت مالی حل میشه یا حبس هم داره؟
  و اگر حبس داره ایا حبسش قابل خریدن هست؟

  1. درود بر شما
   فرار از صحنه تصادف حداقل یک سال زندان داره
   اما اگر رضایت شاکی را بگیرید دست قاضی برای تبدیل حبس به جزای نقدی باز خواهد بود

 4. با سلام، مدت بیست روز پیش بنده با موتور سیکلت بودم و ماشینی به من زد و فرار کرد که باعث جراحات زیاد در ناحیه صورت و دندان و لب و زبان و دست وپا شد. شکایت کردم ولی هیچ مشخصاتی از ماشین نداشتم حتی در محل حادثه دوربین هم نیست. ولی بعد از ۲۰ روز با تحقیقات محلی متوجه شدم کار چه کسی بوده، طی صحبتی که داشتیم قبول تقصیر کرده ولی به گفته خودش ترس از حبس داره و برای قبول تقصیر به مراجع قضایی نمی آید. آیا راهی هست که بتوانم از بیمه ماشین برای جبران خسارت استفاده کنم بدون اینکه طرف مقابل متحمل حبس شود؟ ممنون از مطالب مفید شما

  1. درود بر شما بنده خدا حق داره نگران باشه هر چند در پایان دادرسی و پس از شکایت اگر رضایت بدهید حبس ایشان تبدیل به جریمه نقدی می شود البته ممکن است قاضی از همان اول هم حکم حبس را تبدیل به جزای نقدی کنه اما اگر بتونید با یک کارشناس هماهنگ کنید که طبق اظهارات شما و شهود احتمالی که معرفی خواهید کرد یک کروکی بکشه و طرف شما هم به تصادف اقرار کند و در گزارش کارشناس اشاره به آثار تصادف بر جایی مانده روی هر دو وسیله بشود و از طرفی در بیمه بتوانید آنها را متقاعد کنید امکان دریافت خسارت وارده به شما خواهد بود البته اسناد و مدارک پزشکی هم باید ضمیمه مدارک تون کنید البته مقصر حادثه می تونه و اگر برای ایشان مقدور باشد از جیب خودش خسارت شما را بدهد.موفق و برقرار باشید

 5. دوست من دوماه پیش با ماشین به موتوری زد و راننده موتور مجروح شد ولیکن از صحنه فرار کرد بخاطر مشکلات و حکم جلب که قبلا داشت فرار کرد حالا بعد دوماه شاکی شده که صورت و بدنش تو تصادف داغون شده. ایا کاری میتونه کنه و ایا بیمه ماشین دیه اونو قبول میکند؟

  1. با صدور حکم محکومیت مقصر در صورت داشتن بیمه ثالث پرداخت دیه توسط بیمه صورت خواهد گرفت منتها بابت فرار از صحنه تصادف دادگاه مکلف به صدور حکم حبس به میزان حداقل دوسوم مجازات حبس مقرر در مواد ۷۱۴.۷۱۵.۷۱۶ دارد.
   لذا اگر صدمه وارد شده به راننده قابل ترمیم و بهبود یافته باشد حداقل سه ماه حبس و به پرداخت دیه محکوم خواهد شد
   دریافت رضایت بعدی و تقاضای تخفیف مجازات موجب تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود

 6. با سلام چندروز پیش موتوراز عقب به ماشین پراید من برخورد کرد سرنشین که خانمش بود مصدوم شدو تماس با اورژانس و ۱۱۰ در محل به بیمارستان منتقل شد متاسفانه ایشان بعد از مرخص شدن خانمش از بیمارستان دیگر جواب گوشی من نمیدهد و کلانتری هم گفته باید بیاد تا از او بازجویی کنیم تا بتوانی ماشینت از پارکینگ بیرون بیاری ولی هیچگونه ادرس و مشخصات از اونداریم به جز اسم و فامیل و تلفنش که جواب نمیده پس تکلیف من چی میشه شاید او نخوادهیچ وقت جواب بده تکلیف من چی میشه و ماشین در پارکینگ که توقیفه

  1. شما به فرمانده کلانتری بگو علت عدم ترخیص خودرو را کتبا به شما اعلام کنه اگر گفت به خاطر دستورمقام قضایی یا شکایت کسی هست اعلام کنید که تصویری از شکایت یا دستور قضایی و یا مرجع صادر کننده دستور را به شما بدهد تا بتوانید از طریق دادسرا پیگیر رفع توقیف باشید و اگر هم هیچ دستور یا شکایتی علیه شما نشده توقیف خودرو کاملا غیر قانونی است و باید ترخیص شود در عیر اینصورت مجبور هستید از مسئول یا فرمانده مربوطه شکایت کیند

 7. سلام من چند شب پیش زدم به یه عابر ک یک دفعه از جلوی اتوبوس دوید وسط خیابان و من پیچیدم طرف مقابل که نزنم به طرف.خلاصه احساس کردم از بقلش رد شدم ولی گویا سر سپر خورده به پاش و افتاده و من هم توجه نکردم و رفتم.برام از دادگاه از طریق پلاک احضاریه امده.
  من اصلا متوجه ی ضربه نشدم ایا فرار محسوب میشه.
  و باید چیکار کنم ممنون راهنمایی کنید

  1. به هر حال حسب اظهار خودتون مصدوم توسط خودروی شما آسیب دیده است و تا اینجا هم شما صحنه تصادف را ترک کردید باید به نحوی ثابت کنید متوجه برخورد نشدید مثل معرفی شاهدی که تو خودرو همراه شما بوده یا …کار سختی که بتونید این ادعا را ثابت کنید فقط می مونه سوگند و تشخیص صحت و سقم اظهارات شما توسط قاضی / بازپرس و …

 8. سلام خسته نباشید من کارم با پیک بودیک ماه پیش با موتور در حال بردن غذا بودم با یک ماشین ۲۰۶تصادف کردم من از بلوار راه مستقیم میرفتم که یکدفعه یک ۲۰۶ از دوربرگردون یهو پیچید جلوم ومن بهش خوردم و از مچ پا پام شکست الان پلاتین گذاشتن راننده زن بود ماشینش رو برد۳۰۰ متر اون ورتر پارک کرد اومد کمکم وسیله هام رو جمع کرد ودو نفر دیگه که ازخیابان رد میشدند اومدن من رو کشیدن کنار خیابان من بهش گفتم زنگ بزن ۱۱۰ بیاد طرف گفت ۱۱۰ نمیخواد گفت خودم میبرم بهش گفتم پس وایستا زنگ بزنم به همکارم بیاد غذا رو ببره به مشتری بده زنه گفت بده من میبرم میام من بهش اطمینان کردم غدا رو دادم هیچ مدرکی ازش نگرفتم نیم ساعت وایستادم ازش خبری نشد زنگ زدم به مشتری گفت غذا رو کسی نیاورده بعد فهمیدم طرف فرار کرده غذا رو هم تحویل نداده من هم خرییت کردم کارت ماشین یا شماره پلاک رو برنداشتم فقط تنها مدرکم دوربین مهد کودک که نزدیک تصادفون بود رو داشتم که متاسفانه دوربین کیفیت نداشت زوم میکردیم پلاک طرف ناخوانابود ضبط کردن دادم به راهنمایی ورانندگی والان یک ماهه طرف رو پیدا نمیکنم راهنمایی کروکی فرضی کشیده پرونده ام هنوز راهنمایی ورانندگیه سوال اینه الان چطوری میتونم طرف رو پیدا کنم

  1. درود بر شما چجوری پیدا کردن متواری دیگه کار پلیس منتها مواردی که شخصا در پرونده های اینچنینی داشتم کمک گرفتن از دور بین های اطراف محل تصادف هست البته اگر دوربینی وجود داشته باشه و ماشین مورد نظر شما رو ضبط کرده باشه و اگر موفق به پیدا کردن خودرو متواری نشوید می توانید از صندوق خسارت های بدنی بیمه مرکزی ایران پس از رسیدگی مرجع قضایی و تایید حادثه روی داده دیه مقدر و اعلامی پزشکی قانونی دریافت کنید پس لازمه این امر طرح شکایت و پیگیری آن است و مدارکی را که بیمه لازم داره تحویل بدید

 9. سلام.شوهرم که موتور در حال رانندگی بود با ماشین تصادف میکنه دست و پاش میشکنه و راننده ماشین که مقصر بوده از صحنه تصادف فرار میکنه متاسفانه شوهرم نتونسته پلاکش رو برداره ولی دوربین های که نزدیک صحنه تصادف بودند از صحنه تصادف ضبط کرده بودند منم ازشون فیلم رو گرفتم ولی هیچ کدوم کیفیت ندارن فقط نوع ورنگ ماشین معلومه وقتی زوم میکنی کیفیت فیلم تار میشه و پلاکش خونده نمیشه دادگاه رفتم شکایت کردم فیلم رو همینجوری بردم تحویل کلانتری بعدش راهنمایی و رانندگی الان یک ماهه از تصادف رد میشه الان چجوری باید طرف روکه فرار کرده پیدا کنم اعصابم خورده دکترش گفته شوهرم تا چهار ماه سرکار نمیتونه بره تا الانم کلی برای دکتر خرج کردیم تکلیفمون چی میشه.در ضمن از شما و سایت خوبتون ممنون هستم که جواب مردم رو میدید خیلی ممنون

  1. درود بر شما
   چنانچه به هر دلیلی راننده مقصر و متواری شناسایی نشود شما می توانید با مدارکی که لازم هست به صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی مراجعه و کل دیه استحقاقی را از این واحد بگیرید لازمه این کار مراجعه به شعبه مرجع قضایی که پرونده تشکیل دادید هست و گرفتن کپی برابر اصل گزارش پلیس، اسناد و مدارک پزشکی قانونی ،شکواییه تقدیمی، اوراق بازجویی و گواهی دادگاه یا دادسرا بر متواری بودن راننده مقصر و ارایه تمام این اسناد به اداره بیمه یاد شده است نشانی اداره اخیر را از همان مرجع قضایی دریافت کنید

 10. با سلام و خسته نباشید بنده چند روز پیش با ماشین خودم با یک موتوری تصادف داشتم. زودتر از موتوری به چهارراه رسیدم و داشتم می پیچیدم اونم مستقیم میومد نتونست کنترل کنه و لیز خورد و موتورش به کنار رکاب ماشین خورد و راکب بلند شده بود و به نظر نمیومد موتورشم چیزی شده باشه. بنده بین دو راهی ایستادن و رفتن به جلسه کاری مهمی که داشتم موندم و دومی رو انتخاب کردم که اشتباه بود. الانم نمیدونم دقیقا چکار کنم بهتره. جایی خودمو معرفی کنم تا اگه طرف شکایت کرد بتونم باهاش ارتباط برقرار کنم و خسارتشو جبران کنم یا منتظر احضاریه باشم در صورتی که پلاکم رو دیده باشند. ممنون

  1. درود بر شما
   اگر در سامانه ثنا قوه قضاییه ثبت نام کرده باشید پس از شکایت احتمالی موتور سوار از شما از طریق پلاک خودرو چنانچه به نام شما باشد برای شما پیامک خواهد آمد و متوجه شکایت خواهید شد در غیر اینصورت می توانید به کلانتری و دادسرای محل تصادف مراجعه کنید و از این طریق متوجه طرح یاعدم طرح شکایت علیه خودتان شوید

 11. سلا.یک نفر با من تصادفکرد .از پشت به من زد.پلیس که امد نمیدانم به پلیس چه گفت و پلیس رفت.بعد گفت بین همدیگه حلش میکنیم.اول گفت خودم خسارتش را میدهم.منم گفتم باشه.منم بیمه ش را بردم .ولی وقتی رفت.دیگه جواب تلفن من رو نداد.چکار کنم

  1. درود بر شما
   می توانید با توجه به اطلاعاتی که در بیمه وسیله نقلیه طرف در اختیار شما هست دادخواست حقوقی مطالبه خسارات علیه ایشان مطرح کنید

 12. سلام چن روز پیش یه پراید بامن که عابر پیاده بودم برخورد کرد ومتواری شد بطوری که هیچ کس نتونسته شمارشو بخونه ودوربینی هم نبوده اونجا ومن کمرم یکی از مهرهاش شکسته میشه لطفا منو راهنمایی کنید که ایا میتونم دیه بگیرم یا نه

  1. درود بر شما
   پس از طرح شکایت در دادسرا و اثبات وقوع تصادف در صورت عدم شناسایی راننده متواری طبق اسناد و مدارک موجود در پرونده محاکماتی و ارایه یک نسخه کپی برابر اصل شده از آنها به صندوق حمایت های مالی بیمه مرکزی ایراین دیه و خسارات متعلقه را دریافت کنید

 13. سلام خسته نباشید
  بیست اسفند ۹۷ یه پراید از پشت به موتور پدرم زده موتور کله کرده طوریکه کلاهش شکسته از چند جا و موتور خیلی آسیب دیده اما خودش آسیب قابل مشاهده ندیده پدرمم حواس پرتی داشتن اومدن خونه و موتورو دادیم تعمیر که کلیم خسارت زد موتورم بیمه بوده .همون روز از کلانتری تماس گرفتن گفتن برم کلانتری منم فرداش رفتم اما سرهنگی ک اونجا بود گفت دیروز یکی اومده خودشو همکار پدرت معرفی کرده و رضایت داده ماام اطلاعی نداریم دیروز اومد شماره داد ماام زنگ زدیم شماره منم گرفتن گفتن باهام تماس میگیرن بعدم گفتن اگ نیاز باشه احضاریه میفرستیم درخونتون لازم نیست بیاین منم اومدم خونه دیگه خبری نشد منم همین مرداد موتورو فروختم الان پدرم زمین گیر شده حافظشو کامل از دست داده بردمش رادیو لوژی تاندون جفت کتفاش پاره شده و نیاز به عمل داره ،شاهد ندارم شماره اون ماشینو ندارم حتی محل دقیقشم ندارم چون پدرم تو یک محل دیگه تصادف کرده اما این کلانتری میگه این محله تو حوزه ما نیست درصورتی که اون روز میگفتن هست الان من جیکار کنم .شکایت کنم دستم به جایی بند میشه یانه؟

  1. درود بر شما
   به هر حال شما شکایت خودتون رو مطرح کنید پدر تون رو به پزشکی قانونی که معرفی کنند ممکن پزشکی قانونی علت حادثه و زمان وقوع آن را تشخیص دهد و شهود و کسبه احتمالی محل و …را به مدد بگیرید امید که به نتیجه ای برسید متاسفانه چون بعضا موارد تعمدی یا حوادث غیر از تصادف به عنوان تصادف ساحتگی تلقی می کنند صرف ادعا پذیرفته نمی شود و باید به هر نحو ممکن ادعاتون رو ثابت کنید

 14. با سلام
  لطفا کمک کنید چند روز پیش من با یک موتور تصادف کردم به طوری که موتور هنگام پیچیدن خلاف جهت با سرعت زیاد کنترلش از دست داد و به ماشین من برخورد کرد و متاسفانه پای راننده موتور شکست به اورژانس زنگ زدیم و ایشان رو منتقل دادن متاسفانه قبل از رسیدن پلیس دوستان مجروح موتور برداشته و فرار کردن پلیس اومد و گفت هیچ مشگلی برا من پیش نمیاد سوال اینجاست آیا امکان شکایت دارند؟

 15. با سلام، من کنار خیابان ایستاده بودم ومنتظر خواهرم، یک خانم با ماشینش اومد کنار من ایستاده و درخواست کمک کردماشینش جوش آورده بود و از پنجره خودرو خودش یک بطری آب بمن داد تا برروی را یات ماشینش بریزم اما همینکه کاپوت ماشینو بالا زدم از بس درجه حرارت ماشین خانم. بالا رفته بود و مرتب گاز میداد که خاموش نکند، درب را یات ماشینش از جا کنده و آب جوش را یات تمام صورت و سینه و شکمم پاشیده شد و سوختگی درجه دو برای من ایجاد کرد، ولی خانم حتی از ماشینش بیرون نیامد که ببینه چه بلای سر من اومده، حالا با وجود اینکه کلی ضرر دوا درمان دیدم و کلی هم درد کشیدم، میخام از ایشون دیه سوختگی بدنمو بگیرم، راهنمایی کنید که باید چیکار کنم، در ضمن شماره پلاک ماشینشو فقط دارم. ممنون.

  1. درود بر شما
   اگرچه بی تفاوتی راننده از نظر اخلاقی به شدت مذموم و ناپسند بوده و هست اما با توجه به اینکه هیچگونه رابطه استخدامی یا قراردادی بین شما و راننده ماشین وجود نداشته و شما داوطلبانه اقدام به عمل خیر خواهانه نموده اید و آسیب های ناشی از سوختگی ارتباط مستقیم با اقدامات شخص شما داشته و قانونا رابطه سببیت بین خسارت بدنی وارده به شما و راننده وجود ندارد قانونا پذیرش دعوی و محکومیت راننده سخت و شدنی نیست هر چند توصیه می کنم شما دادخواست مطالبه خسارت را علیه راننده البته پس از شناسایی راننده ا زطریق پلاک خودرو بنمایید

 16. سلام، ببخشید، چند روز پیش یه اتومبیل پژو بدون رعایت حق تقدم عبور با سرعت زیاد از یک پارکینگ بیرون امد و وارد خیابان شد طوری که بشدت باهاش برخورد کردم و متاسفانه راننده نوجوان پژو از صحنه تصادف متواری شد، در پی اقدام به استعلام ادرس از خودرو پژو و روبرویی با مالک خود رو متوجه شدم که نوجوان راننده به مالک خودرو ( که از دوستان برادر ایشان بوده) هم دروغ گفته و با تهیه گزارش ساختگی از پلیس ١١٠ موضوع را اصابت ماشین دیگری به پژو در حالیکه در پارک بوده عنوان کرده‌ ، سوال من این است که با توجه به نداشتن گواهینامه و همچنین سعی در فریب دادن مالک ماشین و از اونجایی که ماشین خسارت دیده من تاکسی هستش آیا امکان شکایت کیفری از راننده نوجوان (بعد از اثبات مقصر بودن نامبرده در دادگاه) برای من وجود دارد؟

  1. سلام
   اگر جعلیت گزارش پلیس اثبات شود برای ایشان تبعات کیفری خواهد داشت
   اما شما میتوانید بر اساس کروکی فرضی و دلایلی از قبیل استشهادیه خسارت خود را از مرجع حقوقی مطالبه کنید

 17. باسلام بنده از چیتگر سه تا مسافر خانم سوار کردم دربست ولی متاسفانه دربرگشت زدم به یک ۴۰۵ بعد به خاطر اینکه یکی ازخانمها حالش بدشدبه یکبار ترسیدم ماشین ول کردم ازصحنه فرار کردم بعد پلیس اومد ماشینم بردن پارگینک الان من فرار کردم میخوام برم دنبال ماشینم برام دردسر نمیشه میشه پاسخ بفرمایید

 18. سلام
  یک ماه پیش پیکی گرفته بودم و در حال رفتن به خانه بودم که دو تا کامیونت بکسل غیرقانونی کرده بودند و ما وسط این دو کامیونت بودیم و به دلیل تاریکی هوا و نمایان نبودن سیم بکسل، به سیم خوردیم و افتادیم و دست های بنده زیر چرخ ماشین رفت و دچار له شدگی شد و راننده موتور سیکلت فرار کرد و کامیون یدک کش ایستاد و پلیس کروکی این حادثه را ۵۰ ۵۰ نوشت.
  حال بنده هم از راننده یدک کش شکایت کردم و هم از راننده موتور سیکلت،سوال بنده این هست که تکلیف راننده فراری که هیچ مدرکی در دست نیست چه می شود؟چگونه پیدا می کنند؟

  1. درود بر شما
   پس از تعیین عوامل موثر در حادثه و مشخص شدن دیه استحقاقی اگر موتور سوار متواری مقصر اعلام شده باشد به انحاء مختلف مثل پلاک یا بازبینی دور بینهای موجود در منطقه سعی در شناسایی وی خواهد شد اگر ناشناس ماند میزان سهم متعلق به موتور سوار از طریق صندوق بیمه مرکزی ایران وصول خواهد شد

 19. سلام
  من داشتم تو یک مسیر سوار وانت بار ام دی اف میبردم که یک پژو میپیچه جلویم و راهم را به صورت خیلی ترسناک می بنده و من از ترس جانم و اینکه ماشین رو امانت گرفته بودم فرار میکنم
  با این وجود دنبالم میکنند و من به اتوبان میرسم و اتوبان رو به صورت رام سه و خلاف میرم و اونها هم به دنبال من بودند
  البته قبل از رسیدن به اتوبان یکی از ام دی اف ها شکسته و شیشه پژو میشکند
  پس از طی چند کیلومتر به دلیل سرعت بالا دو تا ام دی اف دیگر هم میشکند و به پژو برخورد میکند و پژو چپ میکند
  البته قبل از چپ کردن پژو من با ۱۱۰ تماس گرفته بودم و مشخصات پژو رو دادم البته بجز پلاک که مشخص نبود
  و تماس من ثبت شده است
  ولی بعد از چپ شدن پژو من نایستادم و مستقیم به کلانتری رفتم و خودم ماشین رو تحویل پارکینگ دادم
  الان راننده پژو و شاگردش که مقداری مجروح شدند شاکی من شده اند و خسارت میخواهند
  و میگویند که قبل از اینکه به دنبالت بیفتیم یکی از ام دی اف ها شکسته و شیشه پژو رو شکوندی و بخاطر همین جلوی تو رو گرفتیم و ما قصد دزدی نداشتیم
  به نظر شما اگر قاضی حرف اون ها رو باور کنه از نظر راهنمایی رانندگی من که خلاف جاده از ترس جانم فرار میکردم و با شکستن بار باعث چپ شدن پژو شدم مقصر چه کسی میشود البته ماشین من هیچ برخوردی به ماشین پژو نداشته است و فقط بار ضربه زده است
  لطفا یه پاسخی به من بدید چون الان یک ماه قاضی هیچ جوابی نداده است
  من خودم هم اون ها رو شکایت کردم به جرم تهدید به سرقت
  ممنونم

  1. درود بر شما
   در چنین مواردی قاضی به نظر کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد و نظر کارشناس پس از قطعیت معیار تصمیم گیری خواهد بود

 20. سلام من چند ماه پیش تصادف کردم و اسیب بسیار جسمی دیدم طرف فرار کرد و در محل تصادف دوربین نیز نبود و تا الان پلیس شخص متواری رو نگرفتن الان من میتوانم از بیمه نقلیه خودم استفاده کنم یا خیر ؟ اگه میشه مرا راهنمایی کنید باتشکر

  1. درود بر شما
   خیلی از حزییات بیمه نامه خبر ندارم اما تا جایی که اطلاع دارم می توانید از بیمه بدنه ( بابت خسارات وارده به وسیله نقلیه خود ) و همچنین صندوق بیمه خسارت های بدنی بیمه مرکزی پس از طرح شکایت و گواهی شعبه دادسرای رسیدگی کننده بر متواری و ناشناس بودن مقصر استفاده کنید

 21. سلام ماشین بنده ۲۴ آذر در خیابان پارک کردم که برم دکه خرید کنم یک خودرو مست از پشت زد به ماشین من و ازش فیلم گرفتم متواری شد و ۱۱۰ صورت جلسه کرد تصادف را و من دفتر خدمات قضایی دادخواست دادم برای کارشناسی و اعلام خسارات
  سوال
  بنده ماشین یک ماه پیش خریده ام سند پلاک و کارتش به نام من نیست آیا خسارت به صاحب پلاک می دن
  موبایل نامه دستی با امظایی دو شاهد دارم
  اگر تا رای قافضی تعویض پلاک انجام بشه تکلیف خسارت احتمالی چی می شود

  1. درود بر شما
   ضمن پیگیری دادخواست خسارتی که مطرح کردید توصیه می کنم شکایت کیفری به جرم تخریب عمدی هم علیه راننده وسیله نقلیه متواری مطرح نمایید.در خصوص اثبات مالکیت و دریافت خسارت کافی است مستند خرید خودرو به نام شما باشد مثل بیعنامه و اگر بیعنامه ندارید با شهادت شهود و گواهی مالک یا فروشنده دعوی یا مالکیت خود را ثابت نمایید. مضافا اگر وکالتنامه از مالک قبلی نگرفتید می توانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بدوا با درخواست “صدور دستور جلوگیری از نقل و انتقال ” خودروی موصوف را از قاضی و از طریق دفترخدمات قضایی خواستار شوید

 22. باسلام برادر من در دوربرکردان یک مسیری که حدود یک کیلومتر از اون دور برگردان رد شده بوده با یه ماشینی تصادف میکنه و انقدر سرعت ماشین مقابل زیاد بوده که به ۵ تا ماشین دیگه میزنه تا وای میسته بعد هم که متواری میشه به نظر شما الان کی مقصره و تمامی ماشین های خسارت دیده میگن راننده اون ماشین در حالت عادی نبوده لطفا راهنمایی کنید

  1. درود بر شما
   نظر من یا دیگری مهم نیست بلکه نظر افسر راهنمایی و رانندگی و در صورت اعتراض نظر کارشناسان رسمی دادگستری مبنای رای دادگاه خواهد خواهد بود

 23. سلام.دیروز ی ماشین زد به خواهر من و فرار کرد.سرش شکست صورتش کبود شده و باد کرده.خیلیا تو بیمارستان میگفتن شکایت نکنین دستتون به جایی بند نیست!
  بهترین عملکرد چیه؟

  1. درود بر شما
   اولا از اتقاقی که براتون افتاده متاسفیم
   ثانیا حتما شکایت کنید وصول و دست یابی به متهم متواری را به قانون و نظام قضایی بسپارید

 24. با سلام و خسته نباشید من یه هفته پیش با یه نفر دیگه که راننده بود با یه ماشین داخل پارک تصادف کردیم و بعد از تصادف از محل فرار کردیم و بعد از یه هفته صاحب خودرو با پیدا کردن محل سکونت قبلی و شماره تلفن بهم زنگ زد و گفت که شکایت کردم و به شورای حل اختلاف رفتین و شورا برای افت قیمت ماشین مبلقی و برای خسارت هم مبلقی تایم کرده که در حال حاضر قادر به پرداخت آن ندارم میخواستم ببینم چه راه حل های میتونم انجام بدم تا از مبلقی که شورا تعیین کرده کمتر پرداخت کنم

 25. سلام وقتتون بخیر.من چند وقت پیش شب با ماشین در حال حرکت بودم.بغل جاده ۲ تا ماشین داخل خاکی ایستاده بودن و چسبیده به جاده بود در صورتی که خاکی کنار جاده جای خیلی زیادی داشت.درحال من تو حدکت بود سمت چپم ی پراید ی دفعه ماشینو میگیره روی من من نمیذارم که باهاش برخورد کنم اما از اونورم اون یکی ماشین که تو خاکی پارک بود درو باز میکنه و من میزنم به در ماشینش واسه اینکه به اون راننده که درو باز کرد برخورد نکنم به اینکی ماشین هم میزنم و فرار میکنم.اگر شکایت کنن حکمش چی میشه

  1. درود بر شما
   جرم فرار از صحنه تصادف اگر منجر به فوت شود حتما حداقل یکسال زندان دارد اما اگر منجر به فوت یا جرح نشود با فرض حضور شما در فرایند رسیدگی و اظهار ندامت بابت ترک صحنه تصادف جزای نقدی خواهد بود خسارات خودروهای آسیب دیده هم که مستقلا باید جبران شود

 26. با سلام اگ راننده متواری شده باشد و به ماشینی زده باشد اما کسی جای او خود را راننده اعلام کند و بعد شکایت کنند راننده بیاد خودشو معرفی کند میتونه از بیمه برای خسارت ماشین مقابل استفاده کند؟

  1. درود بر شما یکی از شروط بهره مندی از بیمه این است که راننده مقصر دارای گواهینامه باشد و خودروی مقصر واجد بیمه نامه معتبر باشد بنابراین اگر این دو شرط وجود داشته باشد امکان بهره مندی از بیمه وجود دارد مگر اینکه شرکت بیمه متوجه شود راننده مقصر فاقد گواهینامه بوده

 27. با سلام.

  بنده چند ماه پیش هنگام عبور از سه راه و در شرایطی که چراغ برای بنده سبز بود در حال رد شدن بودم که عابر بدون توجه به چراغ و خیابان وارد مسیر شد و تصادف کردیم و متاسفانه فوت شد. قاضی رای صادر کرده و بنده رو مقصر ۱۰۰ درصد دونسته. اگر من درخواست چک کردن دوربین اونجا رو بدم یا درخواست استعلام خلافی خودم رو داشته باشم تا نشون بده من چراغ قرمز رد نکردم و ایشون بدون توجه به قرمز بودن چراق عابر پیاده وارد خیابان شدند، در دادگاه تجدید نظر تاثیری دارد یا خیر؟
  تشکر

 28. باسلام من با ماشین به یک ماشین دیگر تصادف کردم
  وصحنه را ترک کردم
  اگه شماره پلاکو ور دلشته باشه
  تا چند روز مشخص میشه شکایت کرده یانه
  تصادف شدید نبود

  1. درود بر شما
   اگر در سامانه ثنای قوه قضاییه ثبت نام کرده باشید در صورت شکایت و پس از شناسایی پلاک خودرو و مالک آن و با فرض اینکه خودرو به نام شما باشد حدودا ۱۰ روز

 29. هیچ راهی نداره بفهمم که شکایت کرده یانه
  اگر شکایت کرده باشه با دادن خسارت همهدچی حل میشه؟
  چون ماشینش زیاد فکر نکنم خسارتی دیده باشه
  خسارت کوچیک طرف رسیدگی میکنه؟

  1. درود بر شما
   چون موضوع از جرایم قابل گذشت هست بله با پرداخت خسارت و جلب رضایت موضوع حل خواهد شد
   از طریق دفاتر خدمات قضایی البته به شرط ثبت نام در سامانه ثنا

 30. سلام ۲۳ بهمن خودرو تیبا در جاده دورود به بروجرد به پشت ماشین من زد وفرا رکرد ماشین به نام خانمم می باشد باید به کجا وچگونه شکایت کنم برای گرفتن خسارت ممنون

 31. سلام و خسته نباشید من چند شب پیش از لاینم منحرف شدم و با خودرویی که از سبقت با سرعت زیاد در حال حرکت بود شاخ. ب شاخ شدم من به سمت چپ گرفتم و با سمت راست خودرو برخوردم کردم و مجروح شدم اما خودرو فرار کرد و صحنه تصادف ترک کرد الان شکایت کردم و پیگیری کردم اما بعضی ها می‌گویند که من مقصر هستم آیا درسته و شنیدم چون اون صحنه رو ترک کرده مقصر میشه؟!

  1. درود بر شما
   قصور یا عدم قصور راننده متواری تاثیری در مجازات فرار از صحنه تصادف ندارد.چون قانون گذار در ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی صراحتا بیان کرده که اگر مصدوم نیاز به کمک داشته باشد راننده حق ترک صحنه تصادف را ندارد بلکه باید حتی اگر مقصر هم نباشد باید مصدوم را به مراکز درمانی برساند و یا اینکه از مامورین انتظامی استمداد به طلبد.بنابراین صرف خود داری در رساندن مصدوم حادثه جرم است.

 32. سلام من برج هفت سال ۹۸با موتور بودم ک ی تاکسی از پشت زد بهم و فرار کرد و مجروح شدن ک با کمک مردم ب بیمارستان منتقل شدم ولی وقتی طرفو پیدا کردیم التماس کرد ک کارت تاکسیرانی و تاکسی برای پدرشه و ما اسم پدرشو بدیم ک بتونیم از بیمش استفاده کنیم اما الان بعد از اینکه اسم پدرشو دادیم طرف رفته ک رفته .خواستم بدونم اگه برم و واقعیت ماجراروبگم چی میشه ..یعنی حکم من چیه در برابر قانون و حکم اون راننده..

 33. سلام برادرمن پنج ماه پیش تصادف کرده بود که متاسفانه تا به بیمارستان میرسه فوت میکنه درنظریه اولیه وکروکی افسر راهنمایی انحراف به چپ وعدم توجه به جلوذکرشده چون با هبچ ماشینی تصادف نکرده بودوازجاده خارج شده بود مادیه اش روگرفتیم, وحالا بعدازمدت پنج ماه یه شاهد پیداشده که میگه دراون لحظه یه ماشین درلاین خلاف میومده وبرادرمن برای اونکه با اون ماشین برخوردنکنه انحراف به چپ کرده بخاطراین کنترل ماشین ازدستش خارج شده بود, واون راننده مقصر هم بلافاصله ازصحنه متواری شده!اون شاهد هم دراون لحظه نزدیک محله تصادف بوده ودرمزرعه خودش کارمیکرده!اما اون لحظه به ما نگفته وحالا بعدازگذشت پنج شش ماه وجدانش بیدارشده وبهمون خبر داده!حالا من ازشماخواهش میکنم منو راهنمایی کنید ایامن میتونم از شخص متواری شکایت کنم واینکه جرم اون شخص چقدر هستش؟

  1. درود بر شما
   اگر دلایل و مدارکی دال بر اثبات ادعا از جمله شهادت شاهد بتوانید ارائه کنید بجرم بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت از راننده متخلف با ذکر مشخصات خودرو می توانید شکایت کنید و حداقل یکسال حبس در انتظار وی خواهد بود

 34. سلام خسته نباشید ببخشید نوروز پیش یه ماشین اسنپ به شوهرم که با موتور بوده میزنه و شوهرم همون موقع طوریش نشده و به راننده اجازه میده بره اما بعداز دوروز فهمیدیم که دستش شکسته و گچ گرفتیم حالا چجوری این راننده اسنپ رو پیدا کنم و ازش شکایت کنم ؟لطفا راهنمایی کنید

  1. درود بر شما
   اگر از طریق دوربین های محل حادثه یا دسترسی به پلاک خودرو سرنخی گیر نیارید فقط می مونه شماره تماسی که احتمالا در زمان تصادف با ایشان مکالمه داشتید والا کاری از پیش نخواهید برد به هر حال شما باید راننده یا خودرو را معرفی کنید یا از طریق خود شرکت اسنپ پیگیر بشید

 35. مجازات راننده ای ک تصادف کرده اما مجروح را گول زده یا ب هر طریقی قانع کرده باشد ک اسم کسی دیگر را ب جای اسم خودش یعنی راننده مقصر بدهیم .اما حالا بعد از گذشت چند ماه ک هنوز دادگاه حکم نداده کسی ک مجروح شده پشیمان شده باشد و بخواهد اسم راننده اصلی ک با او تصادف کرده را ب دادگاه بدهد چ حکمی برای راننده قانون در نظر میگیرد …و من ک مجروح حادثه هستم و اسم کسی دیگر را دادم دادگاه چ حکمی برای من دراد…ممنون

 36. سلام من امروز بایه موتور تصادف کردم در لاین خلاف داخل پیاده رو خورد به ماشین در ماشینم باز نمیشد تا پیاده شدم رفت نتونستم نگه دارمش میخواستم بدونم مقصر کیه من یا اون

 37. سلام
  ۴ ماه پیش خودرویی از پشت به ماشین من زد و متواری شد
  من شماره پلاک رو برداشتم
  فرداش به حل اختلاف رفتم شکایت کردم
  آدرس و شماره طرف رو گرفتم و دادخواست رو تنظیم کردم
  هم نامه ی نیرو انتظامی رو داشتم
  هم تامین دلیل کارشناس رسمی دادگستری
  الان بدون اینکه تو سامانه به من خبر بدن جلسه دادرسی کی هست شورا رای رو صادر کرده و جالب اینکه در ابلاغیه نوشته دو طرف دعوی حضور داشتند
  کاری ندارم در نهایت گفتند ادله کافی نیست
  چه ادله ای بالاتر از صورتجلسه نیرو انتظامی و تامین دلیل ؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

   1. سلام،یه پراید به دختر ۶ساله زده و فرار کرده دخترم به گلگیر عقب ماشین خورده نزدیکه خط عابر پیاده بوده وسرعتشم داخل شهر زیاد بوده دوربین مغازه گرفته صحنه تصادف رو ولی پلا کش معلوم نیست دوربینهای راهور و…هم پلاکش معلوم نیست باید چه جوری پیداش کنم ممنون میشم راهنماییم کنین.

    1. درود بر شما
     در هر حال شما شکایت خود را مطرح نمایید حتی اگر موفق به شناسایی راننده یا خودرو متواری شده نشوید از بیمه خسارات شما پرداخت خواهد شد.اما جهت اطلاع دوربین های سازمان ترافیک عموما تا ۷۲ ساعت حوادث رانندگی را ثبت و ضبط می کنند و اگر تا قبل از موعد مذکور دستور قضایی به این سازمان ارائه شود محفوظ خواهد شد همچنین تا قبل از ۲۴ ساعت اگر درخواست حفظ تصاویر مستقیما از سوی هر گسی به این سازمان داده شود اجابت خواهد شد منتها باید ظرف ۷۲ ساعت دستور قضایی گرفته و به این اداره ارائه شود.

 38. با سلام
  چن روز پیش من با موتور به یک ماشین برخورد کردم و طرف سد راه کرد و تصادف کردم بعد طرف فرار کرد و من هم مجروح شدم دنبالش کردن و گرفتنش و چن روز بعد افسر پرونده نوشته بود که شما از عقب به ماشین زدید من چندین شاهد دارم که رفتن و اون خاطی گرفتن ولی الان افسر اینو نوشته باید چیکار کرد

  1. درود بر شما
   به هر حال قانون گذار گفته کسی حق نداره از صحنه تصادف فرار کنه شما از ایشان به جرم بی احتیاطی و فرار از صحنه تصادف شکایت کنید. مابقی بسته به مقصر بودن یا نبودن شما دارد و اینکه آیا وی به قصد فرار صحنه را ترک کرده یا اینکه تصور می کرده مقصر نیود ه و شما آسیبی ندیدید تمام موارد در فرایند دادرسی معلوم خواهد شد.مضافا اگر خودتان را مقصر حادثه نمی دانید می توانید به نظریه افسر اعتراض کنید

 39. سلام
  چند ماه پیش ماشینی از پشت به ماشین بنده زد و فرار کرد و من هم از طریق پلاک ازش شکایت کردم ولی آدرس محل سکونتش معتبر نبوده حالا شورای حل اختلاف از من درخواست شفاهی شاهد کرده و شاهدهای منم گفتن که فقط با درخواست کتبی حضور پیدا می کنن!سوالم اینه که آیا ممکنه تصادف بدون حضور شاهد یا با حضور یک شاهد مرد هم اثبات بشه؟!اگر نه ممکنه که شورا برای حضور شهود درخواست کتبی صادر کنه؟!

  1. درود بر شما
   حداقل شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن و یا دو زن و قسم مدعی لازم است.
   بله می توانید از شورا بخواهید شهود شما را از طریق ابلاغیه احضار کند.

 40. سلام من با موتور در حال رانندگی بودم که پژو در چهارراه آزادشهر مشهد از پشت به من زد و فرار کرد من سرم گیج میرفت نتونستم پلاکش رو بردارم وهمونجا نشسته بودم که گشت کلانتری اومد برام گزارش نوشت وگفت نمیخواد به ۱۱۰ زنگ بزنی خودم گزارش نوشتم برات و من رو اورژانس برد به دوستم شماره تماس داده بود گفته بود شماره منه بعد که بهش زنگ زدیم بریم میگه اشتباه گرفتی رفتم کلانتری سجاد مشهد گفت اصلا به روی خودش نمی اورد دیگه با کلی برو بیا موفق شدیم ثابت کنیم تصادف کردم وحالا من تعجبم چرا مرکز شهر دوربین هاش چرخشیه طرح ترافیک گفت دوربین ها ماشین رو دیده که رفته داخل کوچه و از کوچه خارج نشده ولی هیچ شماره پلاکی دیده نشده موتور من هم بیمه اش تموم شده بود و گواهینامه دارم حالا چطور میتونم برای گرفتن خسارت اقدام کنم

  1. درود بر شما
   با توجه به گزارش پلیس از مالک یا متصدی با توصیف نوع ماشین ولو اسامی آنها را ندارید شکایت و درخواست شناسایئ تعقیب و اعمال کیفر و مطالبه دیه کنید اگر شناسائی شدند که خسارت می دن و زندان در انتظار راننده است اگر هم شنلسائی نشدند از صنوق خسارتهای بیمه مرکزی غرامت می گیرید

 41. سلام
  چند روز پیش یک راننده وانت که بظاهر حالت عادی نداشت بصورت دنده عقب به ماشین من برخورد کرد و خسارت زیادی وارد کرد و متواری شد
  پلاکش هم کاملا توسط سپر عقب پوشانده شده بود
  و چون پلاکش معلوم نبود من مجبور به تعقیبش شدم
  حین فرار وارد کوچه پس کوچه و حتی فرعی های خاکی شد
  ولی من تا زمانیکه پلاکش رو کاملا تونستم بردارم و دیگه گمش کردم به تعقیبش ادامه دادم

  موقع طرح شکایت اینکه تعقیب و گریز داشتیم رو بیان نکردم
  فقط نوشتم که خودرو بشماره پلاک فلان به من زده و متواری شده

  آبا لازمه که این موضوع رو در شورای حل اختلاف بیان کنم؟
  چون بمن گفته بودن نباید محل تصادف رو ترک کرد

  1. درود بر شما
   اگر از شما پرسیده شد که چرا صحنه تصادف را ترک کردید حقیقت را بگویید این موضوع خیلی مهم نیست مهم نظریه کارشناسی است که درصورت انکار تصادف توسط راننده وانت ملاک خواهد بود.

 42. سلام خسته نباشید من دیشب تصادف کردم و محل حادثه رو ترک کردم و پلیس مراجعه کردم فقط به خاطر حفظ جانم الان اونم شکایت کرده آیا بیمه شامل حال من میشه

  1. درود بر شما
   اولا کار خوبی کردید که خودتان را معرفی کردید هر چند ای کاش فرار نمی کردید.
   ثانیا اگر گواهینامه داشته باشید بله در هر حال بیمه به شما تعلق می گیرد.

 43. سلام وقت بخیر
  چند شبه پیش من و همسرم با موتور بودیم که یک ماشین پیچید جلومون و بی دلیل از ماشین پیاده شد و همسر منو زد و این درگیری باعث شکستگی دندان و ورم و کبودی از ناحیه صورت شد و راننده با زیر گرفتن همسرم فرار کرد. همسرم با مراجه به پزشکی قانونی و ارائه شماره پلاک پیگیر شکایت هستن. میخواستم ببینم حکم اینکار چیه؟

  1. درود بر شما
   طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی
   هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
   تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.
   و اگر چاقو و… در کار نبوده مشمول بند ۳ ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی که حبس بین سه ماه تا یکسال خواهد بود و البته به پرداخت دیه آسیب های وارده محکوم خواهد شد.

 44. سلام پدر من در تاریخ ۱۴۰۰،۱،۱ با یک سه چرخه تصادف مکنه وگرنه مغزی میشه وکتف سمت راست وکوش سمت راست مشکنه سن ۶۵ سال دارد راکب فرار کرده و دوربین در کار نیست تو روخدا یه راهنمایی کنید……

  1. درود بر شما
   نگران نباشید کافی است شکایت خود را متعاقب دریافت گزارش از پلیس ۱۱۰ یا پلیس راهنمایی و رانندگی در دادسرای محل وقوع تصادف مطرح کنید حتی اگر راکب متواری هم شناسایی نشود کلیه خسارات از جمله دیه متعلقه از صندوق بیمه مرکزی پرداخت خواهد شد.

 45. باسلام وخسته نباشید پدر بنده تصادف میکنه که حدود یک ماه میشه و راکب فرار میکنه وتا الان پرونده پزشکی بیمارستان را دادم پزشک قانونی ونامه پزشک قانونی که ۶ مورد آسیب از تصادف تایید شد و در دادسرا شکواییه تنظیم شد وقاضی دستور داد مستندات کامل بشه دو هفته بعد از کلانتری ارسال شد حتی بنده شاهد هم اوردم که اظهارات در کلانتری ثبت شد حالا میخوام بدونم چقدر طول میکشه که از صندوق دولت پول بگیریم و سقف این پول چقدر می باشد ویا بازم مرحله از پرونده مونده ….با تشکر فراوان از شما انسان شریف …

  1. درود بر شما
   اگر راننده مقصر و متواری شناخته نشود مدارک و مستندات پرونده را از شعبه رسیدگی کننده شامل گزارش تصادف ، گزاش پزشکی قانونی و گزارش کارشناسی برابر اصل شده دریافت و تحویل صندوق تامین خسارات بدنی بیمه بدهید و اداره مذکور بسته به شرایط و وضعیت مالی و نوبت رسیدگی در اولین زمان ممکن پرداخت خواهند کرد. سقف پول بسته به میزان جراحات و شکستگی وارده و نهایتا گزارش پزشکی قانونی دارد.

 46. سلام وقت بخیر
  در پمپ بنزین یک خودرو به دنده عقب به عقب خودرو من زد و تصادف خسارتی پیش آمد. تماسی که من با ۱۱۰ گرفتم برای اعلام سرقت تا آمدن افسر چون طولانی شد در زمامی که منتظر آمدن افسر بودیم راننده مقصر محل را ترک کرد و از صحنه تصادف فرار کرد. قبل از فرار نیر منکر دنده عقب آمدن شد و بیان کرد که دنده عقب نیامده و از من به دلیل معطل کردنش و ایجاد مزاحمت شکایت میکند همچنین توهین هایی را به من کرد.
  من فقط گفتم صبر میکنیم تا پلیس بیاید. چون از صحنه تصادف فرار کرد مجددا با ۱۱۰ تماس گرفتم و به جای افسر راهوار مامور کلانتری آمد و صورتجلسه ای را تنظیم کرد و بخض آسیب دیده خودرو بنده را هم دید. و در صورتجلسه هم موضوع تصادف و هم اقدام به فرار و هم توهین به بنده را ذکر کرد.
  البته چون تصادف داخل پمپ بنزین بوده مدیر جایگاه سوخت گفت فیلم آن از طریق دوربینهای مدار بسته ضبط شده است. مشخصات خودرو را هم دارم
  لطفا راهنمایی بفرمایید با صورتجلسه مامور کلانتری و مواردی که در مورد فرد خاطی اعلام کردم چونه میتوانم پیگیری نمایم. و اساسا میتوانم شکایت بر علیه راننده مفصر داشته باشم یا خیر
  ممنون

  1. درود بر شما
   می توانید به جرم تخریب و توهین مستند به گزارش پلیس و دوربین جایگاه از راننده و یا صاحب پلاک خودرو شکایت کنید ترجیجا از مسئول جایگاه بخواهید فیلم را تا گرفتن دستور قضایی برای شما محفوظ نگهدارند

 47. سلام ممنون میشم پاسخ بنده رو بدید
  من امروز یک تصادف با اتوبوس خط واحد داشتم. تصورم این بود که ایست کامل داشتم ولی با عبور اتوبوس از جلوی من سپر به سپر گیر کرد و بخشی از سپر او و پر من آسیب دید. راننده خط واحد از شماره پلاک من عکس برداشت. من جلوتر رفتم تا مسیر برای ترافیک باز بشه ولی ترافیک طوری بود و بخاطر نداشتن مدارک به مسیر خودم ادامه دادم و در واقع صحنهتصاوف رو ترک کردم.
  آقایی که اونجا بود ادعا میکرد مقصر من هستم. آیا با داشتن شماره پلاکم می تونند بدون حضور خودم از بیمه من خسارت بگیرند ؟ (به فرض خطاکار محسوب شدن من)
  ۲ – من چه راهکاری دارم تا این اتفاق (استفاده از بیمه) اتفاق نیفته ؟
  ۳ – آیا تبعات دیگری هم این ماجرا برای من داره ؟
  ۴ – از راننده واحد حتی شماره پلاک ندارم راهی هست که بتونم پیداش کنم و حلالیت بگیرم؟

  ممنون از وقتی که می گذارید و پاسخ می دهید ؟
  بین همه سایت ها سایت شما پاسخگویی دقیق تری دارد. این صفحه را favorite کرده ام

  1. درود بر شما
   پرسشهای شما حقوقی نیست بیشتر جنبه اداری دارد و از جزییات بی اطلاعیم.اما چنانچه علیه شما شکایتی یا دادخواستی مطرح شود در صورتی که خودور به نام شما باشد از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی اطلاع رسانی خواهد شد(البته اگر در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشید) در خصوص بیمه هم توصیه می شود از طریق بیمه مربوطه پیگیری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *