شهرداری

خرید خانه کلنگی و قدیمی

بایدها و نبایدهای شهرداری ها و ادارات میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی در صدور جواز ساخت خانه کلنگی و قدیمی یکی از نکات بسیار مهم حقوقی و کاربردی که بسیاری از اشخاص در معامله املاک یا خانه کلنگی و قدیمی بدان توجه نمی نمایند و از این غفلت به شدت متضرر می گردند عدم توجه به ممنوعیت اعللامی از سوی ادارات میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی  خطاب به شهرداری ها در صدور جواز ساخت و ساز نسبت به املاک یا خانه کلنگی و قدیمی است. شهرداری :«… باید موافقت اداره میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی

ادامه مظلب...

منتفی شدن احکام قلع و قمع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها

منتفی شدن احکام #قلع_و_قمع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در مورد #تخلفات_ساختمانی نامه دادستان کل کشور درباره احکام ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها آقای منتظری دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به آقای احمد وحیدی وزیر کشور در خصوص احکام قطعی صادره در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نوشت: شهرداری‌ها در صورتی که تخلف در ساخت و ساز بر خلاف مفاد پروانه صادره باشد، ولی از نظر اصول سه گانه فنی ، بهداشتی و شهرسازی مورد تایید مرجع مذکور قرار گیرد، با دریافت جرائم مرتبط، احکام قلع و قمع صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ تا قبل از سال ۱۴۰۰ را کان لم یکن

ادامه مظلب...