نفقه دوران عقد

نفقه دوران عقد

نفقه دوران عقد در این مقاله از سایت آنلاین وکالت ، با توجه به سئوالات زیادی که مطرح می شود می خواهیم به نفقه دوران عقد بپردازیم. برای خیلی از افراد، این سئوال مطرح می گردد که:” آیا، تا زمانی که دختر یا زن در منزل پدری است و هنوز مراسم عروسی سر نگرفته و زندگی زیر یک سقف مشترک شروع نشده، مرد تکلیفی در پرداخت نفقه دارد یا نه؟ همچنین در این دوران آیا زن مکلف است از شوهرش تمکین “اعم از عام و خاص” داشته باشد یا خیر؟ “دوران عقد در واقع دوره بین خواستگاری و نامزدی تا

ادامه مظلب...