باسلام اگرفردمحجورزن داشته باشدوقیم محجور مادر محجور باشد ولی زن محجوراموال محور رابرداردبه حساب خودش منتقل کند چ حکمی دارد برای پی گیری باید به کجا مراجعه کرد.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
صفحه ی اصلی سوالاتباسلام اگرفردمحجورزن داشته باشدوقیم محجور مادر محجور باشد ولی زن محجوراموال محور رابرداردبه حساب خودش منتقل کند چ حکمی دارد برای پی گیری باید به کجا مراجعه کرد.
2 پاسخ
admin عضو سایت 11 ماه قبل

اموال محجور نزد همسر حکم اموال امانی را دارد اگر همسر وی بدون اجازه و هماهنگی قیم یا دادستانی اموال وی را حیف و میل نماید در حکم خیانت قابل تعقیب خواهد بود.

admin عضو سایت 11 ماه قبل

برای پیگیری شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی می توانید اقدام به طرح شکایت کنید

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید