۱-ده درصد از دیه کامل برای حارصه های بدن و دامیه های صورت و بدن و آثار آنها و نیز سه هزارم از دیه کامل برای حارصه و دامیه انگشتان پا ۲-یک ونیم هزارم از دیه کامل برای کبودی بدن ۳-یازده ونیم درصد و نیز دو و سه دهم درصد از دیه کامل برای ارش صدمات وارده به زانوها و ساق پا و درد و محدودیت حرکتی زانوی چپ ۴-هشت درصد از دیه کامل برای شکستگی بدون عیب استخوان ساق پا در حق مصدوم ظرف مهلت مقرر قانونی میگردد.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: سوالات۱-ده درصد از دیه کامل برای حارصه های بدن و دامیه های صورت و بدن و آثار آنها و نیز سه هزارم از دیه کامل برای حارصه و دامیه انگشتان پا ۲-یک ونیم هزارم از دیه کامل برای کبودی بدن ۳-یازده ونیم درصد و نیز دو و سه دهم درصد از دیه کامل برای ارش صدمات وارده به زانوها و ساق پا و درد و محدودیت حرکتی زانوی چپ ۴-هشت درصد از دیه کامل برای شکستگی بدون عیب استخوان ساق پا در حق مصدوم ظرف مهلت مقرر قانونی میگردد.
1 پاسخ
admin عضو سایت 1 سال قبل

درود بر شما
خوب سئوالتون؟!!!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید