ملکی

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
علیخانزاده 3 سال قبل

آیا مازاد ملک بازداشتی قابل ترهین است یا خیر؟

2 پاسخ
admin عضو سایت 3 سال قبل

درود بر شما 
خیر
چون طبق ماده 663 قانون مجازات اسلامی ” هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله‌ کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد . ”
بنابراین تا از ملک رفع بازداشت نشود امکان ترهین رسمی آن وجود ندارد.

admin عضو سایت 3 سال قبل

درود بر شما 
خیر
چون طبق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی ” هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله‌ کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد . ”
بنابراین تا از ملک رفع بازداشت نشود امکان ترهین رسمی آن وجود ندارد.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید