معامله محجورین

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
ف م 3 سال قبل

اگر محجور بعداز معامله زمین پولی کم دریافت کرده باشد ، و معامله نافذ شناخته نشود و باطل شود تکلیف اون پول دریافتی چه خواهد شدو اگر همسر محجوربعنوان شاهد قرار داد را امضا کرده باشد مشکلی پیش خواهد آمد ؟ 

1 پاسخ
admin عضو سایت 3 سال قبل

درود بر شما
بنا بر قاعده اقدام خریدار فقط می تواند وجه پرداختی را مستر دکند البته اگر خریدار بتواند ثابت کند که اطرافیان محجور مثل همسر وی مرتکب فریب در معامله و کتمان محجوریت شده و وجوه را با تبانی دریافت نموده اند می تواند به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت کند و البته مطالبه خسارت ناشی از بطلان معامله و افت ارزش وجوه پرداختی را از طریق دادخواست حقوقی از مسببین موثر در معامله مثل همسر محجور بخواهد.
 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید