معاملات-قیم

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
صفحه ی اصلی سوالاتمعاملات-قیم
زهرا 3 سال قبل

اگر قیمی در نگهداری از خودروی مولی علیه خود تقصیر نماید و پس از تقصیر در نگهداری،آن مال را به غیر اجاره دهد تا از اجاره آنبرای مولی علیه خود خرج ،در صورتی که مستاجر خودرو را در حیاط خود پارک کرده باشد و با زلزله تی این خودرو از بین برود، چه کسی در برابر مولی علیه مسئول است

1 پاسخ
admin عضو سایت 3 سال قبل

درود بر شما
صرف اجاره دادن خودروی مولی علیه قصور محسوب نمی شود. منتها قیم مکلف به بیمه کردن خودرو در برابر حوادث بوده مگر عذر موجه داشته باشد مثل اینکه ثابت کند توان مالی مولی علیه کافی برای بیمه کردن نبوده است.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید