فوت مقرّ و وارث

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
سهیلا 4 سال قبل

سلام.
اگر مقر له بعد از فوت مقر نسبت به انتقال مالکیت ملکی برابر اقرارنامه ( که قبل از فوت مقر تنظیم شده) به طرفیت اقرار کننده اقدام کند
مالکیتی که اون شخص بدون حضور ورثه بدست اورده مشروعیت داره؟ایا وارث اقرارکننده میتونند مدعی ومعترض باشند؟ممنون

2 پاسخ
admin عضو سایت 4 سال قبل

درود بر شما
صدر و ذیل سئوال شما متعارض هست
اگر قبل از فوت مقر سند  تنظیم شده که ورود ورثه محلی از اعراب نداره  و بحثی نیست و اگر بعد از فوت باشد بی شک با فوت مقر، مقرله تنها با طرح دادخواست الزام به تنظیم سند قطعی انتقال مقربه، به طرفیت وراث مقر می تواند اقدام کند. 

admin عضو سایت 4 سال قبل

بعبارت دیگر با فوت مقر  اگر وکالتی در کار بوده که باطل شده و امکان انتقال نیست و یا از طریق دادگاه باید اقدام شود که علیه مرده شدنی نیست و اجبارا علیه وراث اقامه دعوی می شود

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید