عدم امضا صورتجلسه اموال

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
صفحه ی اصلی سوالاتعدم امضا صورتجلسه اموال
علی 4 سال قبل

احتراما پدرم قبل از فوت دارای پانصد راس گوسفند و ده راس گاو و حساب بانکی و مقدار زیادی زمین زراعی بوده است برادرانم بهمراه مادرم بدون اطلاع اینجانب اقدام به انحصار وراثت کرده اند و درصورتجلسه اموال پدرم اقدام به کم کردن دارایی منقول مثلا پانصد راس گوسفند سی راس و اسمی از ده گاوه و وجه نقد نیاوردهاند آیا میتوانم به دلیل عدم امضا صورتجلسه اموال از برادارنم شکایت کنم که دارایی پدرم درست صورتحلسه نکرده اند به استناد چه ماده شکایت کنم لازم به توضیح است برادارنم گوسفند و گاوه را فروخته اند و وجه نقد را تبدیل به زمین های زراعی بنام خودشان کرده اند و از این موضوع بیست سال میگذرد آیا امضا همه وراثه برای صورتجلسه اموال الزامی است
 

1 پاسخ
admin عضو سایت 4 سال قبل

درود بر شما
عدم حضور شما در تحریر ترکه و صورتجلسه کردن اموال بجا مانده از پدر دلیل بر طرح شکایت نیست چون جرمی مرتکب نشدند فقط می توانید سهم الرث خود از اموال را بخواهید

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید