سلام پدربنده قبل از فوت جواز کسب نانوایی را در محضر بمن فروخته حال برای فروش وامتفال جواز به غیر گواهی حصروراثت لازم است

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: سوالاتسلام پدربنده قبل از فوت جواز کسب نانوایی را در محضر بمن فروخته حال برای فروش وامتفال جواز به غیر گواهی حصروراثت لازم است
1 پاسخ
admin عضو سایت 1 سال قبل

درود بر شما 
بله نیاز به گواهی حص وراثت دارید مکر اینکه به صورت محضری و رسمی به شما فروخته باشد که در این صورت نیازی به گواهی انحصار وراثت ندارید.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید