سلام با تشکر اژ شما من واقعا با بی عدالتی که هیچ گونه قابل باور نیست همه دارایی وخانه‌وزندگیم نابود وغارت گردیده ودرحال حاضر از همه ساقط شدم کمکم کنید

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
صفحه ی اصلی سوالاتسلام با تشکر اژ شما من واقعا با بی عدالتی که هیچ گونه قابل باور نیست همه دارایی وخانه‌وزندگیم نابود وغارت گردیده ودرحال حاضر از همه ساقط شدم کمکم کنید

بنده ملکی فاقد امکاناات نیاز تعمیرات را از فرد وارث اجاره کردم مه مه ایشان نسبت به ماترک سهم الارث خودمطابق با گواهی حصر وراثت وسند مالکیت والبته پاسخ استعلام مالکیت ایشان توسط نیرو اتتظامی اقدام به قزار اجارع دربنگاه با کد رهگیری بستیم که درست ۵ماه بهد از این قرارداد همسایه مجاور اقدام به ثبت سندکرده با شکایت خلع ید بنام همسر بنده که اجاره نامه بنامش نبود اقدام کردند وقاضی نیز در۲جلسه هیچ کدام از لوایح وقرارداد ما را حتی نگاه نکرد وحکم خلع ید داد والان خهم اجراش کردن درحالیکه اعتراض شخص ثالث بنده نوبت رسیدگی در تا یخ ۱مهرماه دادند درضمن قاضی اجرا احکام مجتمع نیز به همسرم یک ماه مهلت جهت تخلیه دادند که قاضی عدول کرده وابطالش کرده به ماهم اطلاع ندادند ودرست ۱۰روز بعد از صدور حکم اقدام به تخلیه عین مستاجره در زمان که ما خانه نبودیم اقدام به انتقال نیمی ازلوازم را دادند ونیم دیگر هم به خواهان بعنوان اموال ملک دادند وتا کنون هیچ یک از لوازم واموال وسیله نقلیه ما را تحویل وحتی رسیدش را ندادند من یک بیمار سرطان خون هستم وتحت شیمی درمانی ایا کسی هست مرا یاری دهد 
 

1 پاسخ
admin عضو سایت 4 سال قبل

درود بر شما
از اتفاقی که  روی داده متاسفم.حکم دادگاه درست بوده و اعتراض ثالث شما به رای تنها در صورتی نتیجه خواهد داد که محرز شود وارث یاد شده  در زمان اجاره دادن مالک بوده والا نتیجه ای نمی گیرید اگر می توانید از  پرونده خلع ید و رای صادره همچنین متن دادخواست اعتراض ثالث تصویری در ایمیل زیر ارسال کنید تا بررسی کنیم.
h52.mohamadi@gmail.com

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید