%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b8-%d8%b2

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
صفحه ی اصلی سوالات%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b8-%d8%b2
سعید 3 سال قبل

سلام آیا گذاشتن تابلو از نظر زیبا سازی خلاف میباسد

1 پاسخ
admin عضو سایت 3 سال قبل

درود بر شما
در هر حال نصب هرگونه تابلوی تبلیغاتی یا معرف شغل اولا-باید بر سر در اماکن اعم از خصوصی و عمومی باشد ثانیا-باید دارای مجوز از ادارات زیباسازی شهرداری‌ها ی مناطق یا در مورد تابلوهای تبلیغاتی صرف باید از اداره کل زیباسازی دارای مجوز باشد

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید