سرقفلی تجاری

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
صفحه ی اصلی سوالاتسرقفلی تجاری
بهروز 3 سال قبل

باعرض سلام ما هفت نفر ورثه سرقفلی مغازه ای بودیم که  در سال 96اقدام به فروش حق سرقفلی بصورت * کلیدی * به خریدار کردیم و در مبایعه نامه قید کردیم رضایت مالکین و کلیه تسویه حسابها اعم از شهرداری و بیمه و مالیات و غیره برعهده خریدار است و ورثه سرقفلی (فروشنده گان) بعد از دریافت پول هیچ گونه تعهد و حقی نسبت به مغازه و خریدار ندارند حالا بعد از چهار سال خریدار با ارسال اظهارنامه از دادگاه از ما تقاظای وکالت فروش محضری کرده درصورتیکه ما مغازه را بصورت کلیدی فروختیم و خودمان را از هر گونه تعهد و مسئولیت سلب کرده ایم با توجه به این مطالبی که عرض کردم آیا خریدار میتواند برای ما الزام و مشکلی ایجاد کند با تشکر بهروز از تهران

1 پاسخ
admin عضو سایت 3 سال قبل

درود بر شما 
به عنوان مالکان وقت سرقفلی هیچ منعی ندارد که وکالت فروش به ایشان بدهید.اگر صرف وکالت است مشکلی نیست این کار را انجام دهید اگر هم همکاری نکنید باز مشکلی برای شما با توجه به قراردادی که منعقد کردید ایجاد نخواهد شد.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید