رضایتنامه.اقرارنامه

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: سوالاترضایتنامه.اقرارنامه
کیانوش خشروش 4 سال قبل

باسلام
شخصی در دفتر ثبت اسناد،رضایتنامه ای(یااقرارنامه) جهت فروش ملک به دیگری امضاکرده بعلاوه یک قولنامه فروش دستنویس وعادی ،بدینصورت که خریدار بتواند با آن نسبت به انتقال اسناد ملک بنام خود اقدام کند..فروشنده یکماه بعد از امضاه رضایتنامه یا اقرارنامه و قبل از انتقال ملک فوت میکندخریدار۶سال بعد از فوت خریدار وامضارضایتنامه  نسبت به انتقال ملک اقدام میکند که هنوز در جریان انتقال قرار دارد..ایا فوت فروشنده تاثیری در صحت وسقم رضایتنامه دارد؟از نظر حقوقی اعتبار رضایت هنوز پابرجاست؟

2 پاسخ
admin عضو سایت 4 سال قبل

پاسخ داده شد

admin عضو سایت 4 سال قبل

درود بر شما
انتقال قطعی سند ملک به دو صورت انجام می شود
یا خود فروشنده در دفترخانه حاضر و سند قطعی به نام خریدار را امضاء می کند و یا اینکه وکالت بلاعزل به خریدار می دهد تا هر وقت که توانست با وکالتنامه ای که از فروشنده گرفته راسا با حضور در دفترخانه سند قطعی ملک خریداری شده را به نام خود یا هرکس دیگری انتقال دهد.
اینکه می فرمایید مرحوم پدر اقرار نامه ای تنظیم کرده مفهوم نیست چون قاعدتا باید وکالتنامه تنظیم می شد. 
چون با اقرار نامه نمی توان سند ملک را به نام زد
به هر روی با فوت پدر وکالتنامه باطل است و خریدار باید به ورثه رجوع کند یا از طریق دادگاه علیه وراث دادخواست الزام به تنظیم سند بدهد

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید