دستور تخلیه

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
مجتبی 3 سال قبل

سلام
موجر  برای فرار از مصوبات ستاد کرونا دو روز قبل از انقضا قرارداد خانه را بنام پسرش ( مالک جدید) کرده .
پس از انقضا قرارداد موجر (مالک قبلی ) در شورای حل اختلاف دادخواست دستور تخلیه داده که موافقت شد ( بخاطر شرایط کرونا قاضی دوماه پس از انتقال سند فرصت داده) و پشت بند آن دادخواست تامین خواسته بابت خسارت بابت خرابی پمپ آب ( که پمپ را بنده تعمیر کردم و از مبلغ اجاره کسر کردم ) داده .
حال سوال اینجاست :
۱- آیا مالک قبلی میتواند درخواست دستور تخلیه نماید ؟
۲- آیا مالک قبلی میتواند درخواست خسارتی کند که باید خودش انجام میدهده ؟ 
۳- با توجه به اینکه قرارداد اجاره را شهود بدون نام و نام خانوادگی امضا کرده اند و هردو زن بوده اند مورد قبول است ؟
ممنون

1 پاسخ
admin عضو سایت 3 سال قبل

درود بر شما 
1-چون یکی از آثار عقد بیع تحویل مورد معامله به خریدار است بنابراین به استناد قرارداد اجاره مالک قبلی حق طرح دعوی صدور دستور تخلیه دارد.
2-چون رابطه قراردادی بین مالک قبلی و مستاجر هست و ایشان باید ملک را صحیح و سالم تحویل خریدار بدهد حق مطالبه خسارات وارده از سوی مستاجر را دارد.
3- قانون گذار صرفا امضای دو شاهد را بدون ذکر جنسیت شرط صدور دستور تخلیه دانسته لذا زن یا مرد بودن و اینکه اسمشون کنار امضاء قید شده باشد یا نه اهمیتی ندارد.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید