حقاله

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
علی 4 سال قبل

با سلام 
حلقه چاهی پدربزرگم در سال 78داشته که بعلت خشک شدن چاه باطل شد و درسال 82پدرم با اجازه شفاهی ورثه مبنی بر اینکه ما حقابه از تو نمیخاهیم چاه بکن اب در امد برای خود  پدرم زمینی ب دور از زمین ورثه حدود 5کیلومتر فاصله چاهی کند با استفاده از پروانه پدربزرگم و ابی در اوردیم بعد از گذر چن سال اکنون ورثه حقابه میخاهد و میگوید در اب سهیم است .ایا این اب که خارج از ملک ورثه کنده شده و فقط پروانه برای ورثه است میتوانند شریک شوند و تقاضای اجرت المثل کنند یا چاه برای پدرم هست  و اب به انها نمیرسد ؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 4 سال قبل

درود بر شما 
فکر کنم قبلا پاسخ شما داده شد
در هر صورت چون پروانه چاه به نام مرحوم پدر بزرگ هست همه وراث سهم دارند. اما در صورت ادعای هر یک از وراث می توانید به توافقات و حق انصراف ایشان البته به شرط اثبات استناد کنید در این صورت حقی نخواهد برد.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید