جعل

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
Davod 3 سال قبل

سلام،بنده قطعه زمینی که متعلق به پدرم بود وحدود 30سال مالک آن بوده بعد از تقسیم بندهایی در سال 88بین همه شرکا مقدار حدودا 800)متر (790)متر دقیقا که در قولنامه ذکر شده ولی چون دو ضلع آن نا برابر بود و باید کامل میگفتم من آنرا 20*38که 760 می‌شود تغییر دادم کمتر ازآن یعنی 790را درقولنامه 760باکمی خط خوردگی تغییر دادم و شرکا هم تایید کردند و شورا هم تایید کرد و درسال 96سند گرفتم،،، ، چون محیط کوچک است همه می‌دانند که من وپدرم چقدر سهم داریم،،، الان دوسال است فردی با ساختن یک قولنامه به تاریخ سال 88و کروکی سال 96باگرفتن وکیل ادعای مالکیت و ابطال سند دارد و ادعا می‌کند قولنامه من جعلی است و درخواست کارشناسی داده است. خواستم بدانم آیا کار من جعل است یا آنها و روند کار به چه شکل است.؟ سوای اینکه شاکی قبلی محکوم شد وبعد قطعی شدن تبانی به ساخت این قولنامه کردند و چندبار هم محکوم شده است. ممنون

1 پاسخ
admin عضو سایت 3 سال قبل

درود بر شما
با فرض مالکیت شما و پدرتان صرفا تغییرات جزئی مذکور جعل محسوب نمی شود مگر اینکه تعمدا قصد تجاوز به ملک دیگری را داشته اید.
مدعی ثالث بای مقدم بودن مبایعنامه خود را نسبت به شما ثابت کند و الا نتیجه ای نخواهد گرفت.
به نظر می رسد در حال حاضر مبنای مالکیت شما سند سال 88 است در اینصورت اگر مدعی به تاریخ پیش از سند سال 88 شما قولنامه ای ارائه کند شما باید ضمن اظهار انکار یا تردید نسبت به اصالت سند طرف به نحوی ثابت کنید که سند سال 88 شما صرفا برای اصلاحات زمین بوده و سابق بر این مالکیت شما مسجل بوده است

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید