جعل سند عرصه

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
مهران 4 سال قبل

با عرض سلام
همکار من که کارشناس رسمی است با توجه سند و پایانکار ارسالی از بانک نسبت به ارزیابی ملک اقدام نموده است . اما متاسفانه سند عرصه و پایانکار برای ملک مربوطه جعل شده بوده و در حقیقت از روی سند مجعول و پایانکار مجعول کارشناسی کرده اند. با توجه به اینکه اصل اسناد مجعول را هم ارائه کرده اند ، از آنجا که تایید اصالت اسناد ابرازی از وظایف کارشناس ارزیاب نمی باشد ، آیا دادگاه کارشناس را مقصر می داند ؟

admin عضو سایت پاسخ داده شده 4 سال قبل

درود بر شما
در ارزیابی ملک توسط کارشناس اصالت اسناد باید بررسی گردد. از مورد سئوال شما چنین استنباط می گردد که دوست محترمتان به عنوان کارشناس رسمی در مراجعه به ثبت و شهرداری و احتمالا بازدید دقیق ملک کوتاهی کرده بنابراین قصور وی محرز است.اما اینکه سوء نیت داشته یا خیر و همانطور که فرمودید فقط به اسناد دریافتی اکتفا کرده احراز موضوع با قاضی پرونده است. بنابراین صرف قصور مذکور مساوی ارتکاب جرم نیست و بلکه تخلف انتظامی محسوب خواهد شد

1 پاسخ
نت پایدار عضو سایت 4 سال قبل

درود بر شما
در ارزیابی ملک توسط کارشناس اصالت اسناد باید بررسی گردد. از مورد سئوال شما چنین استنباط می گردد که دوست محترمتان به عنوان کارشناس رسمی در مراجعه به ثبت و شهرداری و احتمالا بازدید دقیق ملک کوتاهی کرده بنابراین قصور وی محرز است.اما اینکه سوء نیت داشته یا خیر و همانطور که فرمودید فقط به اسناد دریافتی اکتفا کرده احراز موضوع با قاضی پرونده است. بنابراین صرف قصور مذکور مساوی ارتکاب جرم نیست و بلکه تخلف انتظامی محسوب خواهد شد.

کارشناس می تواند به رویه محاکم و آراء صادره در دیوان دائر بر اینکه نظریه کارشناسی دلیل بر احراز مالکیت نیست بلکه مرجع قضائی شخصا مکلف به استعلام ثبتی و احراز مالکیت است استناد کند.

به هر روی آماده پذیرش وکالت و دفاع از کارشناس هستیم

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید