اگر ردمال از مبلغ تعیین شده کفالت بیشتر باشد تکلیف چیست؟

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: سوالاتاگر ردمال از مبلغ تعیین شده کفالت بیشتر باشد تکلیف چیست؟
لیلا صفری 4 سال قبل
1 پاسخ
admin عضو سایت 4 سال قبل

درود بر شما 
کفالت یک نوع عقد است که با رضایت و موافقت کفیل و مقام قضایی منعقد می گردد.بنابراین کفیل تا میزان مبلغ قرار کفالت در صدور قرار قبولی کفالت مسئول است و لاغیر از این رو  چنانچه کفیل نتواند مکفول را تحویل مقام قضایی دهد حداکثر تا میزان مندرج در قرار کفالت مسئول و پاسخگو است. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید