اموال محجور

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
صفحه ی اصلی سوالاتاموال محجور
جمشیدی 3 سال قبل

سلام اگر همسر محجور بدون اجازه ازقیم اموال محجور را از حساب او خارج کند چه حکم قضایی دارد

2 پاسخ
admin عضو سایت 3 سال قبل

درود بر شما
دو حالت دارد یا با جعل امضاءمحجور و خدعه و نیرنگ مبادرت به برداشت نموده که به جرم جعل و کلاهبرداری قابل تعقیب خواهد بود و یا 
اینکه خود محجور را به بانک برده و توسط ایشان مبادرت به برداشت نموده قیم می تواند دادخواست استرداد وجه مطرح نماید و اگر ثابت شود همسر محجور وجوه برداشتی را صرف اموری غیر از نفقه زندگی یا اداره امور محجور نموده محکوم به استرداد وجه خواهد شد.

admin عضو سایت 3 سال قبل

درود بر شما
دو حالت دارد یا با جعل امضاءمحجور و خدعه و نیرنگ مبادرت به برداشت نموده که به جرم جعل و کلاهبرداری قابل تعقیب خواهد بود و یا 
اینکه خود محجور را به بانک برده و توسط ایشان مبادرت به برداشت نموده قیم می تواند دادخواست استرداد وجه مطرح نماید و اگر ثابت شود همسر محجور وجوه برداشتی را صرف اموری غیر از نفقه زندگی یا اداره امور محجور نموده محکوم به استرداد وجه خواهد شد

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید