اقرارنامه

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
ظفری 4 سال قبل

باسلام و وقت بخیر  خانه ام را با مبایعه نامه در تاریخ 99/10/10 فروختم در مبایعه نامه ذکر شده که اگر تا تاریخ  99/11/20  تمام مبلغ مقید در مبایعه نامه در وجه فروشنده پرداخت نگردد معامله بدون مراجعه به مراجع قضایی فسخ خواهد شد و مبلغ بیعانه به نفع فروشنده مسترد میشود در مبایعه نامه قید شده که خریدار بایستی سه فقره چک تا تاریخ یاد شده تحویل نماید ودر مبایعه نامه شماره چکها قید شود ولی بعلت عدم تحویل چکها از طرف خریدار جای شماره چکها در مبایعه نامه خالی مانده حال بموقع چکها ومبلغ پرداخت نشده تنها مبلغ چهل میلیون تومان بعنوان بیعانه پرداخت گردیده ، با توجه به اینکه مبلغ پرداخت نشده مدیر بنگاه نیز از دادن یک برگ مبایعه نامه به اینجانب به بهانه اینکه شماره چکها باید در مبایعه نامه ها ذکر شود خودداری نموده ، اینجانب با مراجعه به بنگاه مدیر بنگاه اعلام نموده آقا بیا این اسناد دیگر معامله فسخ شد خریدار نتوانست مبلغ را بپردازد . در تاریخ 99/03/01 اینجانب بدلیل اینکه مبلغ بیعانه حل شود مبلغ را به حساب خریدار واریز نموده ام و رسید را به بنگاه تحویل نمودم پس از ده روز اظهارنامه از طرف خریدار برایم آمده مبنی بر اینکه خریدار آماده پرداخت مبلغ ثمن بر اساس موافقتنامه ای که در ظهر مبایعه نامه به امضاء خریدار و مدیر بنگاه و برادر خریدار رسیده می باشد با مراجعه به بنگاه مدیر بنگاه یک برگ از مبایعه نامه را به اینجانب تسلیم نمود و مشاهده کردم که موافقت نامه ای در ظهر مبایعه نامه در هر سه برگ نوشته شده و در آن تعداد 5 فقره چک به سر رسید تا 99/02/31 قید شده ، حال خریدار از بنده شکایت نموده وبا شواهد فوق (برادر و مدیر بنگاه) اعلام میدارد که در حضور شواهد فروشنده چکها را تحویل گرفته و چون توافق دوستانه بوده دیگر لزومی به تایید و امضاء فروشنده نبوده ، حال نامبردگان در دادگاه بدوی محکوم شده اند دادگاه مستندا به مواد 198 و 239 و 241 و 242 آنها را محکوم کرده است و اکنون پرونده به دادگاه تجدید ارجاع شده ، دادگاه تجدید نظر با احضار وکیل اینجانب اعلام نموده که با توجه به اینکه مبلغ بیعانه در تاریخ 99/03/01 به حساب خریدار واریز شده و با توجه به شواهد نامبرده و اینکه نامبرده وسایلی فروخته و تا تارخ 99/02/31 مبلغ را آماده نموده پس فروشنده از توافق نامه که در ظهر مبلیعه نامه قید شده اطلاع داشته  اینجانب بسیار نگران و دلشوره دارم حال من چکار میتوانم انجام دهم و اگر خدا ناکرده من بناحق محکوم شوم چکاری از دستم بر می آید صادقانه عرض میکنم اینجانب هیچ مبلغی و هیچ نفعی نداشته و ملکی را هم که میخواستم با مبلغ فروش خانه ام بخرم از دستم رفته است . خیلی متشکر خواهم بود .

1 پاسخ
admin عضو سایت 4 سال قبل

درود بر شما
با عدم پرداخت بهاء در تاریخ توافق شده عملا قرارداد منفسخ گردیده و حکم دادگاه بدوی درست صادر شده است.
توافقات احتمالی مندرج در ظهر مبایعنامه در صورتی اعتبار دارد که اولا – به امضاء شما رسیده باشد ثانیا- دلیلی بر انصراف از شرط تفاسخ مذکور در روی قرارداد باشد. 
آنگونه که شما توضیح دادید بهتر است به قاضی دادگاه تجدیدنظر مکتوب متذکر شوید اگر مندرجات پشت مبایعنامه با حضور و اطلاع شما درج شده پس چرا توسط شما امضاء نشده است🤔 لذا فقدان امضاء شما حکایت از کذب ادعاست. 
بنابراین در جایی که مبنا و ملاک توافقات سند مکتوب است تمسک به شهود ساختگی و امارات و قرائن، محلی از اعراب ندارد
امیدوارم دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را تایید کند. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید