اختیارات قیم

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
قهرماني 3 سال قبل

سلام ایا از پول محجور برایش قیم میتواند زمین بخرد یا حتما باید ملک خریداری کند؟

admin عضو سایت پاسخ داده شده 3 سال قبل

درود بر شما
هر مالی می توانید بخرید مهم رعایت صرفه و غبطه محجور است فرقی بین زمین یا ساختمان نیست منتها در مورد اموال غیر منقول مثل املاک( زمین و آپارتمان) باید با هماهنگی دادستانی یا همان دادیار مسئول پرونده محجور (واحد اداره امور سرپرستی دادگستری محل ) باشد.

1 پاسخ
نت پایدار عضو سایت 3 سال قبل

درود بر شما
هر مالی می توانید بخرید مهم رعایت صرفه و غبطه محجور است فرقی بین زمین یا ساختمان نیست منتها در مورد اموال غیر منقول مثل املاک( زمین و آپارتمان) باید با هماهنگی دادستانی یا همان دادیار مسئول پرونده محجور (واحد اداره امور سرپرستی دادگستری محل ) باشد.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید