آیا انتقال صحیح است

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
صفحه ی اصلی سوالاتآیا انتقال صحیح است
تقی 12 ماه قبل

باسلام واحترام
معامله ملک به قصد انتقال مال به فرزنددر قالب بیع ، باتوجه به نحوه پرداخت ثمن نقدی ودر مبایعه نامه نوشته شده ثمن دریافت شده امضاء فروشنده و شهود و مهر بنگاه دارد.علاوه برآن بجای رسیدپرداخت اقرار نامه عادی با امضاء یک شاهد داده که ثمن بیع قطعی شماره فلان را گرفته ام . استهشاد محلی دارم که زمینها را تحویل گرفته ام و جهت نگهداری چون درروستا نیستم در دست پدرم است. آیا بااین مدارک انتقال کامل است ؟ یابعد فوت فروشنده باوراث به مشکل میخورم ؟ رسید بانکی پرداخت ثمن را ندارم اگر محکوم به پرداخت ثمن شوم باید ثمن نوشته شده درمبایعه نامه رابدهم یا قیمت روز زمین را؟

1 پاسخ
09109932396 12 ماه قبل

باسلام واحترام معامله ملک به قصد انتقال مال به فرزنددر قالب بیع ، باتوجه به نحوه پرداخت ثمن نقدی ودر مبایعه نامه نوشته شده ثمن دریافت شده امضاء فروشنده و شهود و مهر بنگاه دارد.علاوه برآن بجای رسیدپرداخت اقرار نامه عادی با امضاء یک شاهد داده که ثمن بیع قطعی شماره فلان را گرفته ام . استهشاد محلی دارم که زمینها را تحویل گرفته ام و جهت نگهداری چون درروستا نیستم در دست پدرم است. آیا بااین مدارک انتقال کامل است ؟ یابعد فوت فروشنده باوراث به مشکل میخورم ؟ رسید بانکی پرداخت ثمن را ندارم اگر محکوم به پرداخت ثمن شوم باید ثمن نوشته شده درمبایعه نامه رابدهم یا قیمت روز زمین را؟

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید