آلحاق جعلى

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
صفحه ی اصلی سوالاتآلحاق جعلى

سلام با آرزوى سلامتى و توفیق الهى محضرتان عارضم یک برگ صورتجلسه عادى چند سال پیش در حضور شش نَفَر بصورت نیمه تایپ رویت و توسط حاضرین امضا و متاسفانه یکى از حاضرین صورتجلسه را جعل وبصورت دست نوشته پر و دادخواست با مبلغ سنگین با هزینه تمبر سنگین علیه بنده داده خوشبختانه سه نَفَر از حاضرین در نامه اى کتبى إقرار و گواهى و امضا خودشان را با اثر انگشت  به بنده براى آرائه به دادگاه دادند که ایشان بعد از امضا و إلحاق جعلى نموده و دونفر از حاضرین هم فوت نمودند و جاعل الان تنهاست آیا ١-قاضى با إقرار این سه نَفَر مى تواند به کارشناس خط إرجاع دهد ٢-رأى قطعى بر رد دادخواست صادر خواهد نمود ٣- در صورت صدور رأى بدوى اعتراض جاعل و تجدید نظر براى این رأى بدوى امکان دارد یا نه .با تشکر و عرض أدب .

1 پاسخ
admin عضو سایت 3 سال قبل

درود بر شما
بله در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی می تواند برای کشف حقیقت به درخواست ذینفع به کارشناسی ارحاع دهد و رای در هر حال قابل اعتراض است. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید