طلاق

درخواست طلاق از طرف زن به علت عدم ایفاء سایرحقوق واجبه زن

درخواست طلاق از طرف زن به علت عدم ایفاء سایرحقوق واجبه زن

درخواست طلاق از طرف زن درصورت بجا نیاوردن سایر حقوق واجب زن در این مقاله به بررسی طلاق از طرف زن می پردازیم. اگر شوهر علاوه بر مواردی که در بحث ضرورت پرداخت نفقه بیان کردیم سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر اجرای این حقوق ممکن نباشد زن می تواند درخواست طلاق نماید. منظور از سایر حقوق واجبه زن چیست؟ عبارت سایر حقوق واجبه زن کنایه از نزدیکی جنسی است. شوهر باید آن گونه که طبیعت و وضعیت مزاجی زن می طلبد خواسته جنسی زن را برآورده نماید همانطور که زن مکلف به این

ادامه مظلب...
طلاق از طرف زن به علت نپرداختن نفقه

طلاق از طرف زن به علت نپرداختن نفقه

طلاق از طرف زن به علت نپرداختن نفقه نپرداختن نفقه و درخواست طلاق در ادامه مباحث مربوط به طلاق چیست و طلاق به درخواست مرد و بیان موارد طلاق به درخواست زن به مبحث بعدی از موارد درخواست طلاق از طرف زن می پردازیم در مقاله قبلی گفتیم اگر مرد ناپدید شود با چه شرایط و چه تشریفاتی زن می تواند درخواست طلاق کند. در این بخش به درخواست طلاق از طرف زن در صورت نپرداختن نفقه از طرف مرد می پردازیم . طلاق به درخواست زن به علت نپرداختن نفقه از سوی مرد. به موجب قانون، همینکه زنی به

ادامه مظلب...
طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن در این مقاله به طلاق از طرف زن خواهیم پرداخت: مواردی که زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند:(طلاق از طرف زن) وقتی که مرد ناپدید شود یا اصطلاحا غایب مفقود الاثر شود. وقتی که شوهر از پرداخت نفقه زن خودداری کند. وقتی که مرد سایر حقوق واجب زن را ایفاء نکند (منظور رابطه خاص زناشویی است) در صورتی که مرد با همسرش بد رفتاری یا همان سوء معاشرت داشته باشد. هرگاه شوهر مبتلا به بیماری های سخت و صعب العلاج مسری باشد. وقتی که مرد دیوانه شود. اشتغال مرد به شغلی که در تضاد

ادامه مظلب...
طلاق به درخواست مرد

طلاق به درخواست مرد

طلاق به درخواست مرد در این مقاله به طلاق به درخواست مرد خواهیم پرداخت. همانطور که در مقاله طلاق چیست اشاره داشتیم طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد.  منتها مردی که می خواهد زن دائم خود را طلاق دهد باید توانایی و آمادگی پرداخت حقوق مالی زن خود، در صورت مطالبه داشته باشد. چون دادگاه طبق قانون باید تکلیف موضوعاتی مانند مهریه، نفقه،جهیزیه وسایر حقوق مالی مندرج در عقدنامه را روشن نماید. مگر اینکه زن در خصوص حقوق مالی خود ادعایی نداشته باشد. و یا این که بپذیرد مطالبات

ادامه مظلب...
طلاق چیست

طلاق چیست

طلاق چیست در این مقاله به طلاق چیست خواهیم پرداخت. کلمه طلاق در لغت به معنی رها شدن و جدا شدن است و طلاق در اصطلاح به معنی پایان دادن به رابطه زناشویی است. حال این پایان دادن ممکن است با توافق طرفین باشد که به آن طلاق توافقی می گویند و یا اینکه ممکن است به درخواست یکی از زوجین یعنی به درخواست زن یا مرد باشد که به آن طلاق یک طرفه می گویند.   طلاق در عقاید و حقوق ملل مختلف طلاق چیست ؟ در ابتدا کلیسای کاتولیک مسیحیت، با طلاق مخالف بوده فقط در مورد زنای

ادامه مظلب...