معرفی کتاب

چرا معامله من باطل شد

کتاب چرا معامله من باطل شد

کتاب چرا معامله من باطل شد؟ قصد داریم در این مقاله به معرفی کتاب چرا معامله من باطل شد بپردازیم.  بر کسی پوشیده نیست که همواره پیشگیری بهتر، راحتر و کم هزینه تر از درمان است. این حقیقت تنها مربوط به حوزه بهداشت جسمانی نیست بلکه در کلیه امور باید سرلوحه و شعار عملی ما باشد.  در حوزه بهداشت قضایی نیز باید یاد بگیریم و تمرین کنیم قبل از هر اقدامی، چه در زمینه کسب و کاری که می خواهیم راه بیاندازیم و چه هنگامی که می خواهیم قراردادی منعقد نماییم یا تعهدی بدهیم از قوانین حاکم بر آن کسب

ادامه مظلب...