قوانین

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ماده ۱– یکسال پس از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده (۱۰) این قانون هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه

ادامه مظلب...

دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی

مقدمه به منظور ایجاد رویه واحد در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، مشمول ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و دقت لازم در این امر، جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات یا نقض آراء صادره بر اساس این ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رای در دادگاههای بدوی تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی» به شرح مواد آتی است: دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام

ادامه مظلب...

قانون جدید شوراهای حل اختلاف

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ هجری شمسی فصل اول- ساختار و تشکیلات ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.  ماده ۲- برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد. تبصره- مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‌شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود. ماده ۳- حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان

ادامه مظلب...

نرخ دیه در سال 1402 و محاسبه مقادیر آن

نرخ دیه در سال 1402 و محاسبه مقادیر آن: الف – دیه کامل در ماه غیر حرام ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تعیین گردید.   ب -دیه کامل در ماه حرام (محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب) ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   ج –یک دینار شرعی ۹۰۰/۰۰۰ تومان د-یک درهم شرعی ۹۰/۰۰۰ تومان   و–یک نفر شتر ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان     دیه کامل بر مبنای یکصدشتر محاسبه و تعیین شده است. ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی :هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک

ادامه مظلب...

نرخ دیه در سال 1401 و محاسبه مقادیر آن

نرخ دیه در سال 1401 و محاسبه مقادیر آن ۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان ۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان ۳-یک دینار شرعی ۶۰۰/۰۰۰تومان ۴-یک درهم شرعی ۶۰/۰۰۰تومان ۵-یک نفر شتر ۶۰۰۰/۰۰۰تومان ۶-یک ده هزارم دیه کامل ۶۰/۰۰۰تومان ۷-یک هزارم دیه کامل ۶۰۰/۰۰۰تومان ۸-یکصدم دیه کامل(یک درصد)۶۰۰۰/۰۰۰تومان ۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۳/۰۰۰/۰۰۰تومان ۱۰-یک دهم درصد ۶۰۰/۰۰۰تومان ۱۱-دو دهم درصد دیه کامل۱/۲۰۰/۰۰۰تومان ۱۲- سه دهم درصد دیه کامل۱/۸۰۰/۰۰۰تومان ۱۳-چهار دهم درصددیه کامل۲/۴۰۰/۰۰۰تومان ۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل۳۰۰۰/۰۰۰تومان ۱۵-شش دهم درصد دیه کامل۳/۶۰۰/۰۰۰تومان ۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۴/۲۰۰/۰۰۰تومان ۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۴/۸۰۰/۰۰۰تومان ۱۸-نه دهم درصد

ادامه مظلب...

آیین نامه سجل قضایی

به منظور دسترسی سریع به سوابق اشخاص در اکثر کشورها پرونده ای موسوم به سجل قضائی طراحی شده که کلیه سوابق محکومیت های شخص اعم از محکومیت های کیفری، حقوقی و اداری در آن ثبت می گردد تا در مواقع لزوم مانند استخدام به راحتی به آن دسترسی داشت. معنی و مفهوم سجل قضائی و انواع آن و انواع محرومیت های اجتماعی ناشی از محکومیت ها در مقاله توصیه شده تشریح شده است و در آیین نامه جدیدالتصویب نحوه انعکاس سوابق و… جزئیات و چگونگی درج سوابق و سایر جزئیات از جمله نحوه صدور گواهی عدم سوء پیشینه و پاک کردن سوابق غیر مؤثر را تشریح و تعیین تکلیف کرده است.

ادامه مظلب...

آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی

برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اگر کسی محکوم به پرداخت مالی گردد در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم طبق ماده ۳ قانون مذکور بدهکار تا پرداخت بدهی زندانی می شود آیین نامه مذکور شرایط اجرای حبس را بیان نموده است

ادامه مظلب...

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

‌قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ‌ماده 1 – کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از‌حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند. ‌ماده 2 – هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه‌جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ‌ممنوع است. ‌ماده 3 – هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای

ادامه مظلب...