25 شهریور 1396

کفیل یا ضامن کیست و چه وظایفی دارد؟

تغییر کاربری

در این مقاله به عوارض تغییر کاربری اماکن می پردازیم. تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری یکی از موضوع‌های محل بحث در سال‌های اخیر بوده است. این تغییر کاربری‌ها به عقیده برخی به مقاصد انتفاعی برای شهرداری‌ها تبدیل ‌شده است. آیا شهرداری ها حق تغییر کاربری زمین‌ها و اماکن برای مثال از مسکونی به تجاری را دارند؟ دو موضوعی که در مورد شهرداری‌ها بسیار محل بحث است یکی تغییر کاربری و دیگری فروش تراکم است. هردوی اینها هم در پایتخت و هم در شهرهای بزرگ مشکلات و بحث‌های حقوقی مختلفی ایجاد کرده است.              

ادامه مظلب...