کیفری

توقیف ملک با سند عادی

فروش مال بازداشتی

فروش مال بازداشتی در این مقاله به فروش مال بازداشتی می پردازیم منظور از اموال توقیفی و فروش اموال بازداشتی، اموالی است که به موجب احکام محاکم، دستور جلوگیری از نقل و انتقال آن ها صادر گردیده است.  وقتی کسی در مقام مدعی دعوایی را در دادگستری مطرح می کند و ادعای طلبی از کسی دارد به منظور رسیدن سریع به حق خود ممکن است از دادگاه درخواست توقیف اموال مدیون را بنماید.  این درخواست یا قبل از رسیدگی نهایی و در قالب تامین خواسته است و یا پس از صدور حکم و قطعیت رای و در زمان اجرای رای

ادامه مظلب...

نظریه اداره حقوقی

نظریه اداره حقوقی نظریه اداره حقوقی، در این مقاله به یکی دیگر از مقاله های دانستنی های حقوقی خواهیم پرداخت با نام  نظریه اداره حقوقی . نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ?استعلام کانون وکلای دادگستری مرکز از اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره پرونده ۱۶۸/۱-۱۷-۹۲ ?شخصی از متهم در دادسرا در اجرای قرار تامین وثیقه ،ملک خود را به وثیقه میگذارد. متهم در دادگاه محکوم به حبس و رد مال میگردد و قطعی میگردد. در اجرای احکام کیفری برای اجرای حکم حاضر نمی گردد. به وثیقه گذار اخطار میکنند. وثیقه گذار با اخذ نیابت از دادسرای(اجرای احکام) به دادگستری،

ادامه مظلب...

جرائم رایانه ای

با توسعه روز افزون تکنولوژی و گسترش دستاوردهای بشری به همان میزان که رفاه و آسایش، پیش روی انسانها قرار گرفته است مشکلات و ناهنجاریهای فردی و اجتماعی آدمی نیز بیشتر و پیچیده تر شده است.بخشی از این مشکلات ناشی از استفاده نادرست و نبودن ساز و کاری که می بایست قبل از ورود یا حداقل هم زمان با ورود این فناوریها پیش بینی می شد می باشد و بخش دیگری از مشکلات و ناهنجاریها محصول ،رفتارهای تعمدی افراد سودجو و فرصت طلب است. به ناچار جوامع با وضع قوانین و مقرراتی اجتناب ناپذیر و در عین حال ضروری از

ادامه مظلب...
  • ورود
  • ثبت نام