قوانین

آیین نامه سجل قضایی

به منظور دسترسی سریع به سوابق اشخاص در اکثر کشورها پرونده ای موسوم به سجل قضائی طراحی شده که کلیه سوابق محکومیت های شخص اعم از محکومیت های کیفری، حقوقی و اداری در آن ثبت می گردد تا در مواقع لزوم مانند استخدام به راحتی به آن دسترسی داشت. معنی و مفهوم سجل قضائی و انواع آن و انواع محرومیت های اجتماعی ناشی از محکومیت ها در مقاله توصیه شده تشریح شده است و در آیین نامه جدیدالتصویب نحوه انعکاس سوابق و… جزئیات و چگونگی درج سوابق و سایر جزئیات از جمله نحوه صدور گواهی عدم سوء پیشینه و پاک کردن سوابق غیر مؤثر را تشریح و تعیین تکلیف کرده است.

ادامه مظلب...

آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی

برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اگر کسی محکوم به پرداخت مالی گردد در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم طبق ماده ۳ قانون مذکور بدهکار تا پرداخت بدهی زندانی می شود آیین نامه مذکور شرایط اجرای حبس را بیان نموده است

ادامه مظلب...

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

‌قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ‌ماده ۱ – کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از‌حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند. ‌ماده ۲ – هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه‌جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ‌ممنوع است. ‌ماده ۳ – هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای

ادامه مظلب...
  • ورود
  • ثبت نام