مهر ۸, ۱۳۹۷

انتقال مورد اجاره

انتقال مورد اجاره در این مقاله با توجه به سئوالات زیادی که از سوی هموطنان در مورد تاثیر انتقال مورد اجاره از سوی مالک به غیر بر عقد اجاره مطرح شده و می شود خواهیم پرداخت. فرض کنید شما آپارتمانی را اجاره کرده اید و بعد از اجاره، مالک آپارتمان تصمیم به فروش آن می گیرد ، حال تکلیف چیست ؟ آیا موجر یا همان مالک تا انقضاء مدت اجاره حق معامله ندارد ؟ یا این حق را دارد  و شما باید آپارتمان را تخلیه کنید؟ ودیعه یا به عبارت بهتر در زمان تخلیه مبلغ قرض الحسنه پرداختی خود را

ادامه مظلب...
  • ورود
  • ثبت نام