دی ۲۰, ۱۳۹۶

آیا استفاده از فیلتر شکن جرم است؟

در این مقاله به موضوع “آیا استفاده از فیلتر شکن جرم است؟” می پردازیم. با توجه به پرسش های فراوانی که درباره جرم بودن یا نبودن استفاده از فیلتر شکن یا همان ( Virtual Private Network) _شبکه خصوصی مجازی_ توسط کاربران فضای مجازی مطرح می گردد در این مقاله به بررسی قانونی این موضوع می پردازیم. قانون اساسی به عنوان یک میثاق و پیمان عمومی که تمام افراد ملت و مجموعه حاکمیت مکلف به اجرای مفاد آن و تمکین از آن هستند و تا زمانیکه ضرورت ایجاد تغییراتی در آن احساس نشود و این مهم از مسیر قانونی آن صورت

ادامه مظلب...
  • ورود
  • ثبت نام