مقاله

جرائم رایانه ای

با توسعه روز افزون تکنولوژی و گسترش دستاوردهای بشری به همان میزان که رفاه و آسایش، پیش روی انسانها قرار گرفته است مشکلات و ناهنجاریهای فردی و اجتماعی آدمی نیز بیشتر و پیچیده تر شده است.بخشی از این مشکلات ناشی از استفاده نادرست و نبودن ساز و کاری که می بایست قبل از ورود یا حداقل هم زمان با ورود این فناوریها پیش بینی می شد می باشد و بخش دیگری از مشکلات و ناهنجاریها محصول ،رفتارهای تعمدی افراد سودجو و فرصت طلب است. به ناچار جوامع با وضع قوانین و مقرراتی اجتناب ناپذیر و در عین حال ضروری از

ادامه مظلب...
  • ورود
  • ثبت نام