شهریور ۱۸, ۱۳۹۹

صدور قرار توسط داور

آیا منظور از رای داوردر موارد مربوط به داوری مندرج درقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم است یا اعم از حکم و قرار است….

ادامه مظلب...
  • ورود
  • ثبت نام