استرداد هدایا – اثبات دعوا

دراین مقاله به استرداد هدایا و اثبات دعوا می پردازیم

یکی از مباحثی که در دعاوی قضایی مطرح می شود بحث اثبات دعوا است.

فرض کنید بین زن و شوهری اختلاف ایجاد شده است.

خانم از تمام ظرفیت های قانونی برای استیفاء یا همان گرفتن حقوق قانونی خود استفاده نموده است از جمله مهریه و اجرت المثل و نفقه و… و مرد تصمیم می گیرد برای پس گرفتن هدایایی که به زن داده است دادخواست استرداد هدایا بدهد و البته ممکن است جز فاکتورهای خرید طلاجات و جواهرات هیچ دلیل یا مدرکی که نشان دهد آن هدایا را به همسرش از سر سفره عقد بگیرید تا هدایایی که بعد از شروع زندگی به همسرش داده است نداشته باشد.

تنها امید مرد به این است که زن در جلسه دادگاه حاضر شود و اقرار به درستی دعوای مرد کند.

از این جا به بعد بحث اثبات دعوا مطرح می شود.

در قانون ، ادله اثبات دعوا چندین مورد است که بسته به موضوع اختلاف این ادله اثبات دعوا متفاوت هستند.البته در بسیاری از دعاوی ادله اثبات دعوا مشترک هستند.مثل اقرار، سند کتبی ،شهادت شهود. اما در برخی از دعاوی ادله اثبات دعوا اختصاص به همان دعوا یا موضوع دارند مثل نظریه کارشناسی که عمدتا در بحث تعیین خسارات مطرح است.

بار اثبات دعوا طبق قانون عهده کسی است که ادعای حق یا طلب دارد.به قول معروف “البینه علی المدعی”.

همین جا اضافه کنم که در دعاوی کیفری علاوه بر ادله اثبات دعاوی موجود در دعاوی حقوقی یک دلیل دیگری برای اثبات دعوا داریم به نام علم قاضی که از اوضاع و احوال موجود برای قاضی علم ایجاد می شود که کدام یک از شاکی یا متهم حق دارند و راست می گویند.

حال برگردیم به مثال یاد شده.مرد از روحیه زن خود شناخت کافی دارد و می داند که اگر زنش در دادگاه حاضر شود حقیقت را خواهد گفت و در نتیجه در دعوا برنده خواهد شد.

موضوع از چه قرار است؟

زن پس از بروز اختلاف از روی ناراحتی تمام هدایایی که شوهر و خانواده وی برایش گرفته بودند را پس داده بود اما مرد به منظور تلافی علیرغم  اینکه هدایا را قبلا به طور تمام و کمال پس گرفته بود تعمدا مبادرت به طرح دعوای استرداد هدایا می کند.

اگر زن در دادگاه حاضر شود و به کلی منکر دریافت هدایا شود این مرد است که باید ثابت کند هدایای ادعایی را به زن داده است و اگر نتواند ثابت کند دعوای وی رد خواهد شد.

اما اگر زن در دادگاه حاضر شود و در پاسخ به ادعای مرد و سوال دادگاه این طور دفاع کند که ” بله من هدایایی ادعایی را گرفتم اما آنها را پس دادم” چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بله درست حدس زدید ، چون زن در دادگاه اقرار به دریافت هدایا نموده و سپس مدعی استرداد هدایا گردید اینک جای مدعی عوض می شود یعنی این زن است که باید ثابت کند هدایای دریافتی را پس داده است و اگر نتواند ثابت کند به استرداد دوباره عین هدایا یا بهاء آنها محکوم خواهد شد.

…آری مشابه چنین دعاوی ممکن است بارها در دادگاه ها پیش بیاید و کسی بناحق علیرغم اینکه اخلاقا و قانونا تعهد یا دینی ندارد اینگونه محکوم شود.

چون اقرار سید و سرور دلایل محسوب می گردد و وقتی شما در دادگاه اقرار به امری یا واقعیتی می کنید آثار و احکام این اقرار را باید بپذیرید.

این جاست که باید بپذیریم هر حرف یا حقیقتی را هر جایی نمی توان بیان نمود بلکه هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.

در چنین مواقعی توصیه می شود از همان ابتدا وقتی احتمال می دهید ممکن است نتوانید استرداد هدایا را ثابت کنید بهتر است اصل دریافت هدایا را منکر شوید.

مجددا تاکید می گردد این طریق دفاع مربوط به مواقعی است که مرد یا مدعی هیچ دلیل اثباتی برای دعوای خود نداشته باشد.

در این مقاله به استرداد هدایا و اثبات دعوا پرداختیم.